Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Asiakas Accountor Finago Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää sähköpyöräarvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

2. Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa https://procountor.fi/fi/tuotteet/toiminnanohjaus/. Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleen luovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

4. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteistietoja käytetään arvontaan liittyvään viestintään, voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvonnan yhteydessä markkinointiluvan antaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään Järjestäjän tietosuojaselosteen mukaisesti: https://procountor.fi/fi/tietosuojaseloste/

5. Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 24.8.-30.9.2021 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu tilaamalla Finago Toiminnanohjaus -tuote edellä mainittuna ajanjaksona.

6. Palkinnot ja voittajan valinta

Kilpailun palkintona arvotaan yhdelle (1) onnekkaalle yksi (1) Haibike Trekking 6 Low Step sähköpyörä. Palkinnon arvonta suoritetaan 15.10.2021 kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

7. Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajalle ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän kanavissa.

8. Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

9. Muut ehdot

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.