Niklas Sohlberg ja Juho Sotamaa / 06.10.2021

Kassaturva tekee laskurahoituksesta joustavaa ja vaivatonta

Aloittavan yrityksen sopimusopas

Yrityksille on tarjolla useita erilaisia rahoituspalveluita, aina erilaisista laskurahoituspalveluista vakuudellisiin lainoihin. Palvelujen tarjontaa on lisännyt pankkisäätely, joka on tehnyt tilaa uudenlaisille toimijoille. Samaan aikaan yrityksillä on korostunut entistä suurempi tarve mukautua nopeasti vaihtuviin taloudellisiin muutoksiin, mikä lisää tarvetta tehokkaalle kassanhallinnalle. 

Keskustelimme Tilitoimisto Mandaatin Tampereen yksikön johtajan sekä KLT-kirjanpitäjän ja yritysneuvojan Sanna Mattilan kanssa yrityksille tarjottavista rahoituspalveluista ja Kassaturvasta. Mandaatti on täysin sähköinen tilitoimisto ja palvelee asiakkaitaan asiakaslähtöisesti monenlaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisussa. Toiminnan keskiössä on asiakkaiden auttaminen monipuolisesti taloushallintoasioissa sekä asiakkaiden aitojen tarpeiden tunnistaminen. Sanna on työskennellyt Mandaatin palveluksessa vuodesta 2013 lähtien ja tänä aikana sekä yritys että toimiala ovat kehittyneet kovasti. 

Yrityksillä on erilaisia rahoitustarpeita 

Mitkä ovat suurimmat yritysten haasteet nykypäivänä taloushallinnon ja kassanhallinnan näkökulmasta? 

“Pienten yritysten neuvotteluasema. Suuret toimijat vaativat pitkiä maksuehtoja ja heillä on myös varaa vaatia sellaisia. Pitkät maksuehdot lisäävät painetta pienten toimijoiden kassaan. Toki ainainen ongelma on nopeasti kasvuhakuisten yritysten kassan riittävyys. Monesti kassanhallinta aiheuttaa ongelmia, ja samoin myös rahoituksen järjestyminen on haasteellista.” 

Onko yrityksillä yleisesti tarpeita hyödyntää rahoituspalveluita osana omaa liiketoimintaansa? 

“Monilla asiakkailla on rahoitustarpeita, oli kyseessä pieni tai isompi yhtiö. Etenkin yrityksen alkutaipaleella ja kasvuhakuisissa yrityksissä rahoitustarve korostuu. Toki on myös toimialoja, joissa rahoitustarve on useimmiten suurempaa. Toisinaan on yrityksiä, jotka eivät edes hae rahoitusta, vaikka rahoitus voisi olla hyvä ratkaisu nopeampaan kasvuun. Useimmiten katsotaan vain kuluja, eikä saavutettavia hyötyjä nähdä.” 

Kuinka yritysten erilaisten rahoituspalveluiden käyttö vaikuttaa kirjanpitäjän työhön ja yrityksen kirjanpitoon? 

“Factoring-rahoituksen käyttö voi olla kovinkin työlästä, jos käytössä olevat ohjelmistot eivät pelitä keskenään. Työläimmissä tapauksissa kohdistukset myyntilaskujen suorituksille joudutaan tekemään manuaalisesti, joten tätä kautta työmäärä voi olla valtava – etenkin jos laskut ovat pieniä ja niitä on paljon. Lisätyötä tuottaa lisäksi, jos factoring-raportit eivät ole tarpeeksi selkeitä.” 

”Tätä helpommin ei factoring voi sujua” 

Kassaturva on täysin Procountor Taloushallintoon integroitu rahoituspalvelu. Palvelun kautta asiakkaan on mahdollista joustavasti rahoittaa yrityksensä toimintaa ilman kiinteitä kustannuksia. Kassaturvan käyttö on mahdollista suoraan Procountorista ilman lisääntynyttä manuaalista työtä yritykselle tai kirjanpitäjälle. 

Millaisia ovat omat kokemuksesi kirjanpitäjän näkökulmasta Kassaturvasta: oliko palvelu helppo ottaa käyttöön ja minkälaiseksi palvelu on osoittautunut? 

“Kokemukseni on erittäin positiivinen! Tätä helpommin ei factoring voi sujua kirjanpidon näkökulmasta. Palvelun käyttöönotto oli helppoa. Ohjeet olivat selkeät ja kun asetukset oli saatu kohdalleen, alkoi ratkaisu toimia niin kuin pitääkin. Käyttöönoton jälkeen käyttö on ollut erittäin helppoa kirjanpidon näkökulmasta. Automaation ansiosta lisätyö on vähäistä ja ainoaksi työksi jää tarkistus.” 

Minkälaista palautetta olet saanut omilta asiakkailtasi Kassaturvan käytöstä? 

“Palaute asiakkailta on ollut myönteistä. Erityisen hyväksi on koettu nopeus sekä integraatio Procountoriin. Hinnoittelu on läpinäkyvä, käyttö onnistuu suoraan Procountorista ja palveluun ei liity kiinteitä kustannuksia.” 

Onko Kassaturvalla ollut vaikutusta kirjanpitäjän työhön ja suosittelisitko Kassaturvaa asiakkaillesi? 

“Kassaturvaa käyttävien asiakkaiden osalta manuaalinen työ on vähentynyt merkittävästi, ja selvitysten määrä on vähentynyt, raportit ovat helppolukuisia ja automaatio toimii. Joten kyllä, suosittelisin Kassaturvaa omille asiakkailleni. Procountor integraation ansiosta Kassaturva toimii sujuvasti. Mikäli rahoituspalvelun käyttö aiheuttaa tilitoimistolle lisää manuaalista työtä, asiakas joutuu maksumieheksi ja kokonaiskustannus rahoituspalvelulle kasvaa.” 

Niklas Sohlberg ja Juho Sotamaa

Niklas työskentelee PURO Financen myyntijohtajana. Juho toimii liiketoiminnan kehityspäällikkönä Accountor Finagolla.