Procountor / 06.05.2022

Kassavirtaennuste yrittäjän apuna

huone kuva

Kun yrityksen maksukyky on kunnossa ja sen on mahdollista rahoittaa toimintaansa tukevat investoinnit, on yritystoiminnalla jatkuvuutta. Tämän hetkiseen tilanteeseen tuskin osasi varautua kovinkaan moni. Miten varmistua yrityksen maksukyvystä, jos tilauskirjat tyhjenevät, asiakkaita katoaa ja sisään tulevan rahan määrä pienenee? Millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on selvitä velvollisuuksistaan ja maksuistaan?

Kassavirta kertoo todellisen tilanteen

Kassavirta tarkoittaa yritykseen sisään tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä. Tase kertoo yrityksen maksuvalmiudesta, koska siinä on eritelty varat ja velat, kolikon molemmat puolet. Kun tilanne on haastava, kannattaa yrityksessä katse suunnata erityisesti kassaan. Kassavirtalaskelmalla tarkoitetaan yrityksen rahaliikennettä kokonaisuudessa – sitä, kuinka paljon myynnistä jää yrityksen kassaan rahaa. Jos esimerkiksi 100 euron myynnistä yritys saa aktuaalisesti 70 euroa tililleen tai kassaansa ja 30 euroa jää vielä saamatta asiakkaalta, näkyy kassavirtalaskelmassa 70 euroa todellisen saadan rahan mukaan.

Kassavirtaansa seuraava yritys pystyy tekemään suunnitelmansa esimerkiksi siitä, kuinka sen on mahdollista selviytyä omista maksuvelvollisuuksistaan. Kun yritysjohto seuraa kassan tilannetta eli yrityksensä reaaliaikaista tilannetta tarkasti, on ennakointi mahdollista. Kuinka paljon tarvitaan rahaa ja milloin? Voisiko esimerkiksi osto- ja myyntilaskuja synkronoida niin, että rahat riittävät?

Sähköisen taloushallinnon ohjelmistosta kassavirtaennuste on mahdollista saada ulos muutamalla klikkauksella. Procountorissa Taloushallinto-versioiden käyttäjille maksuton kassavirtaennusteraportti on työkalu tulevien kassavirtojen ennustamiseen. Raportin pohjalla ovat viimeisin ohjelmassa oleva tiliote, tositteet ja käyttäjän määrittelemät kassavirrat – näiden pohjalta ohjelma muodostaa ennusteen.

Yritys voi vaikuttaa maksusaataviinsa

Jos kassavirtaennuste näyttää sille, että kassassa ja pankkitilillä rahaa on vähemmän kuin yrityksen erääntyvien ostolaskujen summa, on laskurahoitus yksi hyvä apukeino selvitä tilanteesta. Esimerkiksi Procountorissa yritysten on mahdollista hyödyntää Kassaturvaa, jonka avulla onnistuu yritysten välisten myyntisaatavien rahoittaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa myyntilaskuistaan rahat heti omalle tililleen, jolloin sillä on rahaa ostolaskujen, palkkojen, verojen tai muiden kustannustensa hoitamiseen.

Laskurahoitus tarkoittaa, että yritys käyttää laskusaataviaan rahoituksen vakuutena tai myy laskunsa kokonaan eteenpäin palvelua tarjoavalle yritykselle riippuen siitä, onko kyse factoring– vai laskujen ostopalvelusta. Kummassakaan tapauksessa yrityksen ei tarvitse odotella, että laskutettava maksaa laskun, vaan saa rahat tililleen heti. Laskurahoituksen palveluntarjoaja ottaa yrityksen rahoittaman laskun loppusummasta provision, jolloin yritys ei saa tililleen täyttä laskun loppusummaa. Kääntöpuolena on, että raha kotiutuu yrityksen tilille nopeammin kuin laskussa mainitun maksuehdon mukaisena maksupäivänä. Factoring-palveluissa yritys kantaa riskin laskun maksamisesta. Laskujen ostopalvelussa puolestaan yritys siirtää riskin pois itseltään laskurahoitusta tarjoavalle yritykselle, jos vaikka laskun saaja ei maksaisi laskua ajallaan tai lainkaan.

Procountor