Procountor / 05.08.2022

Kassavirtalaskelma liiketoiminnan tukena

Yhtiökokouksen pöytäkirjan kokous

Kassavirtaennustetta voidaan käyttää nimensä mukaisesti kassan ennustamiseen ja myös kirjanpidon apuvälineenä kirjanpidossa tehtäviin arvostustesteihin. Kassavirtalaskelmasta on monenlaista hyötyä yritykselle. Se voi auttaa varmistamaan yrityksen maksuvalmiuden tai löytämään yritykselle kasvunopeuden maksuvalmiutta vaarantamatta. Kassavirtalaskelma myös pakottaa yrityksen johtoa tunnistamaan myynti- ja tuotantoprosessin ja asettamaan niille välitavoitteita. Lisäksi laskelma toimii hyvänä budjetoinnin työvälineenä.

Kassavirran ennustaminen

Kassavirran ennustaminen tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä jopa päivätasolle saakka. Se sisältää samat erät kuin rahoituslaskelma. Näitä ovat kassaan ja kassasta maksut, investoinnit ja rahoitus. Kassaan maksuissa huomiota on hyvä kiinnittää arvonlisäveroon ja muihin maksuihin, jotka eivät tuloslaskelmassa tai taseessa näy.

Vaikka apuvälineitä ja erilaisia laskelmia hyödyntäisi tehokkaasti, ei ennustaminen ole helppoa. Hankaluutta tuovat erilaiset markkinoiden häiriötekijät, kuten epävarmuus lisärahoituksen saamisesta, yrityksen merkittävän kasvun rahoittaminen tai kriisitilanteiden rahoitus.

Rahavirrat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

  • Liiketoiminnan rahavirta osoittaa, kuinka yritys on tilikauden aikana onnistunut tuottamaan rahavaroja liiketoiminnallaan.
  • Rahoituksen rahavirta kertoo oman ja vieraan pääoman muutoksista tilikauden aikana.
  • Investointien rahavirta kertoo sen rahavirran käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

Yrityksen ”terveyskolmion” osia ovat kannattavuus, maksuvalmis ja vakavaraisuus. Yrityksen päätöksenteossa kaikki nämä kolme kannattaa huomioida ja muistaa niiden vaikutus toisiinsa. Jo päätöksentekovaiheessa on tärkeää ymmärtää eri järjestelyjen vaikutus kassavirtaan ja tilinpäätökseen.

Procountor