Artturi Härkönen / 06.10.2020

Katso-palvelun tuki päättyy – näin Verohallintoon tehtävien ilmoitusten lähettäminen päivittyy Procountorissa

Syksyn edetessä siirrymme hiljalleen lähemmäs hetkeä, jolloin vuonna 2007 käyttöönotetun Katso-palvelun tuki päättyy – tämä päivämäärä on 30.4.2021.

Tästä johtuen kaikkien Katso-palvelun käyttäjien tulee siirtyä käyttämään Suomi.fi-palvelua viimeistään vuodenvaihteessa.

Jos Suomi.fi-valtuudet eivät ole vielä kunnossa, kannattaa niiden käyttöönotto tehdä pikimmiten. Kun Suomi.fi-valtuudet ovat kunnossa, voidaan asiointia muun muassa tulorekisterin, Verohallinnon ja muiden viranomaistahojen kanssa jatkaa normaalisti myös vuodenvaihteen jälkeen. Tarkempaa tietoa Suomi.fi-valtuuksista on saatavilla muun muassa Suomi.fi-palvelun omalta sivustolta.

Suurin osa erilaisista yrityksistä ja yhteisöistä on tietysti hoitanut Suomi.fi-valtuudet kuntoon jo aikoinaan tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä, vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa, kun palkkatietojen viranomaisilmoittaminen muutti suuresti muotoaan. Samalla on kuitenkin toisaalta sellainen tilanne, että Verohallinto arvioi Katso-palvelua käyttäviä erilaisia toimijoita olevan edelleen hyvin paljon.

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa Procountorissa? 

Katso-palvelun tuen päättyminen tarkoittaa Procountorissa sitä, että Verohallintoon lähetettäviä ilmoituksia (oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, tuloveroilmoitus ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus) ei voi lähettää enää Katso-palvelua hyödyntävää rajapintaa pitkin. Myöskään verokorttien suorasiirtoa ei voi tehdä jatkossa Katso-palvelua hyödyntävää rajapintaa pitkin. Julkaisemme Procountoriin lokakuun versiopäivityksessä, lauantaina 17.10., toiminnallisuuden, jonka avulla kyseisiä ilmoituksia voi lähettää uudella tavalla Verohallinnon ApitamoPKI-rajapintaa hyödyntäen.

Jotta Procountorista voidaan lähettää esimerkiksi OAV-ilmoituksia uutta ApitamoPKI-rajapintaa pitkin, tulee lähettämistä varten löytyä aktiivinen tulorekisterivarmenne. Verohallintoon tehtävien ilmoitusten lähettämiseen käytetään siis samaa varmennetta, jolla myös tulorekisteri-ilmoitukset lähetetään. Jos aktiivinen tulorekisterivarmenne on jo olemassa, ei Verohallintoon tehtävien ilmoitusten lähettämiseen tarvita mitään toista varmennetta. Jos taas tulorekisterivarmennetta ei vielä tällä hetkellä ole, tulee varmenne hakea tulorekisterin asiointipalvelusta.

Vaikka yritys tai muu yhteisö ei tekisikään koskaan tulorekisteri-ilmoituksia tulorekisteriin (vaan esimerkiksi ainoastaan Verohallintoon lähteviä OAV-ilmoituksia), tulee tämä tekninen Procountoriin syötettävä rajapintavarmenne hakea joka tapauksessa tulorekisterin asiointipalvelusta – tällä hetkellä varmenteen hakeminen ei ole mahdollista mistään muusta viranomaiskanavasta. Lopuksi varmenne liitetään Procountoriin, minkä myötä Verohallinnolle tehtävien ilmoitusten lähetys jatkuu sujuvasti myös vuodenvaihteen 2020-2021 jälkeen. Tarkempaa tietoa tulorekisterivarmenteesta ja sen hakemista on saatavilla tämän Procountorin ohjekirjan artikkelin kautta.

Koska ApitamoPKI-rajapintaa käytetään tulorekisterivarmenteella, toimii Procountorin käyttöoikeuksien asetukset ApitamoPKI-rajapinnan ja Verohallinnolle lähtevien ilmoitusten kanssa samoin verrattuna tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöoikeusvalintoihin. Sama logiikka ulottuu myös tilitoimistojen käyttämiin varmenteisiin, joilla tilitoimistot ovat valtuutettuja tekemään tulorekisteri-ilmoituksia useiden asiakasorganisaatioidensa puolesta – lokakuun versiopäivityksen jälkeen tilitoimistot voivat lähettää tällaisella tilitoimistovarmenteella myös Verohallintoon kuuluvia ilmoituksia asiakasorganisaatioitaan koskien käyttäen uutta ApitamoPKI-rajapintaa.

Procountorissa on mahdollista käyttää sekä uutta, tulorekisterivarmenteeseen perustuvaa lähetystapaa, että vanhaa, Katso-palveluun perustuvaa lähetystapaa, vuoden 2020 loppuun saakka. Lokakuun versiopäivityksen myötä esimerkiksi OAV-ilmoitusta lähetettäessä voidaan valita, lähetetäänkö ilmoitus uutta ApitamoPKI-rajapintaa vai vanhempaa Katso-rajapintaa käyttäen. Tilitoimistotyökalujen Katso-massalähetystyökalun vastine uutta ApitamoPKI-rajapintaa varten julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Katso-massalähetystyökalua voi käyttää normaalisti vielä kuluvan vuoden loppuun saakka.

On myös syytä huomioida, että tulorekisterivarmenne vanhenee kahden vuoden välein – jo olemassa olevan tulorekisterivarmenteen uusiminen voi siis tulla kyseeseen joka tapauksessa lähitulevaisuudessa, kun tulorekisterin käyttöönotosta tulee pian kuluneeksi juurikin kaksi vuotta. Varmenteen voi uusia Procountorin kautta aikaisintaan 60 vuorokautta ennen sen vanhenemista. Jos varmenteen uusiminen tehdään vielä varmenteen ollessa voimassa, ei uusimiseen tarvita vahvaa tunnistautumista tulorekisterin asiointipalvelussa.

Varmenteen tarvitsee se yritys tai tilitoimisto, joka käyttää ohjelmistoa (kuten Procountor), jossa on tekninen rajapinta viranomaisen järjestelmän ja organisaation käyttämän järjestelmän (kuten Procountor) välillä. Rajapinnan käyttöönottohakemuksen voi tehdä tulorekisterin asiointipalvelussa vain varmenteen hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolla on yksinedustamisoikeus. Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu ulkoistuspalveluja tarjoava kumppani, sillä pitää olla voimassa olevat toimeksiantosopimukset ja valtuudet toimia asiakasyritystensä puolesta. Tilitoimisto tai muu ulkoistuspalveluja tarjoava taho voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin. Ilmoittamiskäytäntöjen suhteen on tärkeää sopia ja suunnitella, tekeekö yritys tai muu yhteisö Verohallintoon lähetettävät ilmoitukset itse, vai hoitaako ilmoitusten lähettämisen puolestaan yrityksen tai muun yhteisön tilitoimisto. Tarkempaa tietoa tarvittavien valtuuksien antamisesta on saatavilla Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Artturi Härkönen

Artturi työskentelee Accountor Finagolla sovellusasiantuntijana. Artturia kiehtoo asioihin perehtyminen ja selkeyden luominen.