Juho Sotamaa / 28.04.2021

Koronapandemia vaikuttaa viiveellä rakennustoimialaan

Valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmä ennusti 19.2.2021 julkaistussa raportissaan, että rakentamisen määrän odotetaan laskevan kuluvan vuoden aikana. Raportin mukaan koronapandemialla on ollut tähän asti odotettua pienempi vaikutus rakennusalaan ja tästä syystä rakentamisen tuotannon määrä säilyi vuonna 2020 lähes edellisvuoden tasolla.  Kuten Talouspuntari-datakatsauksissamme olemme huomanneet, rakennusalan yritysten liikevaihdot ovat kehittyneet varsin hyvin verrattuna muihin suuriin toimialoihin, kuten palveluihin ja kauppaan.

Rakennusalan suhdanneryhmän ennustetta täydentää INFRA ry:n katsaus infraurakoitsijoiden tilauskannan pituudesta. Katsauksessa kiinnitetään huomiota siihen, että vuonna 2019 infraurakoitsijoiden tilauskannan pituus oli yli kahdeksan kuukautta, kun tilauskannan pituus syyskuussa 2020 oli alle neljä kuukautta. Vaikka toimialalla menee hyvin juuri nyt, näkyy epävarmuus rakennusalan tulevaisuuden odotuksissa. 

Rakennusala kääntyy kasvuun vuonna 2022 

Rakentamisen määrän loiva lasku on valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmän mukaan väliaikaista. Rakentamisen määrän odotetaan palaavaan hitaaseen kasvuun julkisten investointien myötä vuoden 2022 aikana. Rakentamisen määrän loivalla laskulla ei ole vaikutusta ainoastaan uusien asuntojen lukumäärään, vaan voidaan odottaa, että rakennusalan työllisten määrä vähenee hieman tänä vuonna 

Rakennusalan yritysten liikevaihdon kasvun odotetaan raportin mukaan jatkuvan tänä ja tulevana vuonna, johtuen rakennusalan inflaatiota selvästi nopeammasta hintakehityksestä. Suhdannevaihtelut ja koronapandemian kaltaiset ilmiöt vaikuttavat viiveellä rakennustoimialaan, sillä investointipäätökset tehdään tyypillisesti hyvissä ajoin ennen itse töiden aloittamista. Samaan aikaan ne kuitenkin viivästyttävät toimialan kasvun alkamista, koska investointipäätöksiä ei uskalleta tehdä keskellä taloudellista epävarmuutta.  

Nostokurkien määrää kaupunkien siluetissa pidetään yleisesti talouden elinvoiman mittarina. Koronapandemian ja sen vaikutuksia talouteen tai rakennustoimialaan ei voida vielä varmasti sanoa, mutta todennäköistä on, että koronapandemiasta jää epävarmuuden muisto elämään pitkäksi aikaa. Aikaisemmin talouden suhdanteet määrittelivät yleisen taloudellisen tilanteen ja sen, mitä lähivuosina voidaan odottaa. Koronapandemia on eräänlainen epävarmuuden uusi muuttuja, joka ei ole riippuvainen talouden suhdanteista, eikä se – tai vastaavat kriisit – ole siten ennustettavissa. 

Procountor Kassaturvan avulla voit varautua epävarmoihin aikoihin 

On todennäköistä, että epävarmuuden tunne lisääntyy tulevaisuudessa ja talouden ennustaminen pidemmällä aikavälillä hankaloituu entisestään. Lisääntynyttä epävarmuutta ei tarvitse hyväksyä sellaisenaan, vaan siihen pystyy onneksi varautumaan oikeilla työkaluilla ja oikeiden kumppaneiden kanssa.  

Käyttämällä Procountor taloushallinto-ohjelmistoa ja siihen täysin integroitua Procountor Kassaturva –laskurahoituspalvelua voi varmistua siitä, että yrityksen käytössä on oikeat ja yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan joustavat rahoituspalvelut. Procountor Kassaturvan avulla yritys pystyy varmistamaan kilpailukykynsä, hyväksymään pidempiä maksuehtoja sekä tehostamaan yrityksen kassankiertoa.  

Procountor Kassaturva on käytettävissä juuri silloin kuin sitä tarvitset, helposti ja joustavasti ilman kiinteitä kustannuksia.  Yksi merkittävimmästä Procountor Kassaturvan hyödyistä on sen täysi integraatio Procountorin taloushallinto-ohjelmistoihin, mikä mahdollistaa Procountor Kassaturvan käytön siellä missä yrityksen taloutta muutenkin johdetaan, tilastoidaan ja raportoidaan.  

Procountor Kassaturvan käyttö on helppoa, joustavaa ja tehokasta. Ota Procountor Kassaturva käyttöön tai lue lisätietoa. 

Juho Sotamaa

Juho työskentelee Accountor Finagolla liiketoiminnan kehityspäällikönä, vastuualueenaan yritysrahoituspalvelut. Juhon pyrkimyksenä on kehittää asiantuntevalla ja rennolla otteella Pohjoismaiden parhaat rahoitusratkaisut Accountor Finagon asiakkaille.