Accountor Finago / 19.07.2022

Määräaikaiset työsuhteet palkanlaskennassa

Sesonkien aikaan monet yritykset palkkaavat avukseen määräaikaisia kesätyöntekijöitä. Mitä tämä tarkoittaa palkkahallinnon näkökulmasta? Millä perusteella määräaikainen työntekijä ansaitsee lomaa? Voiko kesätyöntekijä pitää halutessaan lomaa kesken määräaikaisuuden? Miten lomakorvaus maksetaan? Vaikuttaako ateriaetu lomakorvauksen suuruuteen?

Poikkeus sääntöön

Perussääntöjen ulkopuolelta voimme ottaa esimerkin Koululaisten Tutustu työelämään -kesäharjoitteluohjelmasta, jonka ehdot on sovittu työehtosopimuksissa. Kesäharjoitteluohjelma on kahden viikon pituinen ja ohjelmasta maksettava palkka 335 euron suuruinen. Palkkasumma sisältää sopimuksen mukaan lomakorvauksen, mutta sosiaalivakuutusmaksut työnantajan tulee suorittaa ikärajoja noudattaen. Summasta toimitetaan myös ennakonpidätys verokortin mukaan – tai sen puuttuessa 60 prosentin mukaisesti.

Vuosilomalaki edellä

Vuosilomalain mukaan lomaa ansaitaan työnteon perusteella. Oikeus koskee siis myös määräaikaisia työntekijöitä, jotka ansaitsevat vuosilomaa joko työpäivien tai työtuntien perusteella. Lomaa ansaitaan kaksi päivää kuussa, tai jos työsuhde tai työsuhteiden ketju on jatkunut vähintään vuoden, kaksi ja puoli päivää.

14 päivän säännössä tarkastellaan työpäivien määrää kuukaudessa. Ellei päivävaatimus täyty, sovelletaan 35 tunnin sääntöä, jossa tarkastelussa ovat kuukauden aikana kertyneet työtunnit. Ellei kumpikaan näistä ehdoista täyty eikä työntekijä näin ollen ansaitse lomaa, työntekijällä on oikeus vapaaseen – tai käytännössä useimmiten lomakorvaukseen työsuhteen päätyttyä.

Määräaikaisen työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada lomakorvaus niiltä lomapäiviltä, jotka häneltä on jäänyt pitämättä. Korvaus lasketaan työehtosopimuksen lomapalkanlaskennan sääntöjä noudattaen, pääosin kuten lomapalkka olisi maksettu työsuhteen aikana. Ansaitut lomapäivät on mahdollista pitää lomana myös määräaikaisen työsuhteen aikana yhdessä sopimalla, mikä tarkoittaa, että molempien osapuolten on suostuttava tähän. Tässä tapauksessa lomakorvausta ei tietenkään makseta, mutta lomaraha sen sijaan voi tulla kyseeseen.

Määräaikaisuus jatkuu

Jos työsopimusta jatketaan määräaikaisuuden päätyttyä keskeytyksettä tai lyhyen keskeytyksen jälkeen, kysymyksessä on yksi ja sama työsuhde, joka vain koostuu useasta peräkkäisestä työsopimuksesta. Tällöin lomaa kertyy kuten toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Blogi on julkaistu alunperin 19.7.2017 ja päivitetty viimeksi 2.8.2022

Accountor Finago