Piia Similä / 28.05.2020

Maksuvalmius kunnossa joka hetki

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut viime kuukausina rajusti. Talouden tilannetta ja rahan riittävyyttä on tärkeää tarkastella tiuhaan ja ennusteita kannattaa laatia ja niitä päivittää jatkuvasti sen mukaan, kuinka tilanne elää.

Yrityksissä huomio tulisi kääntää nyt tiukasti kassavirtaan. Lyhyelle ajalle kassavirtaennusteen laatiminen onnistuu melko helposti selvittämällä tulevien maksujen eräpäiviä ja muita menoja, esimerkiksi palkanmaksun tai vaikka toimitilan vuokran maksuajankohtaa. Tuloja voidaan ennustaa erääntyviä maksuja tarkastelemalla. Pidemmälle ajalle ulottuvaan kassavirran ennustamiseen liittyy enemmän muuttujia, mutta raportteja on helppo laatia reaaliaikaisen taloushallinnon ohjelmiston avulla, josta raportin saa halutessaan ulos muutamalla klikkauksella ilman erillistä maksua. 

Vähennä riskiä rahoittamalla laskuja

Yrityksen kannalta mahdollisimman lyhyet myyntilaskujen  maksuajat ovat edullisia ja vähentävät yrityksen kantamaa riskiä. Ostajat pyrkivät sen sijaan aktiviisesti saamaan itselleen mahdollisimman pitkiä maksuaikoja, ja välillä maksuja ei kuulu lainkaan eräpäivään mennessä. Maksuhuomautusten kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta ne lähtevät ajoissa, ja samoin perintäpalveluita käyttävä yritys huolehtii omasta maksuvalmiudestaan ja taloudestaan. Jos tarvetta laskujen perintään ilmenee, löytyy palvelu helposti klikkauksella modernista taloushallinto-ohjelmistosta.

Helppo keino rahan kotiuttamiseen nopeasti on käyttää laskurahoituspalveluita, joita on olemassa erilaisia. Laskurahoituksen ehdoton etu on, että yritys saa rahat myyntisaatavistaan tilille saman tien. Rahoittaminen on helppoa ja vaivantonta ja saatavissa joustavasti silloin, kun palvelulle on tarvetta. Tässä tarkka kassavirran seuraaminen auttaa.

Laskurahoitusmalleja on kahdenlaisia. Joko luottotappioriski siirtyy suoraan rahoittajalle tai se jää yritykseen. Ensimmäisessä tapauksessa kysymys on niin sanotusta ostolaskupalvelusta, jälkimmäinen on factoring-mallinen rahoitus. Yrityksen kannattaa pohtia, millaisen riskin se haluaa itse kantaa kussakin tapauksessa.

Termit tutuiksi

  • Yrityksen kassavirta tarkoittaa yritykseen tulevaa ja sieltä ulospäin lähtevää rahaliikennettä.
  • Likviditeetillä tarkoitetaan yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä erääntyvistä maksuista.
  • Kassavirtaennusteella voidaan ennustaa tulevia kassavirtoja.
  • Maksuvalmius tarkoittaa sitä, että yritys kykenee suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ajoissa.
  • Laskurahoitus on tapa, jolla yritys voi myydä laskunsa rahoittajille ja saada näin laskujen summat tililleen ennen niiden varsinaista eräpäivää.

Tutustu termeihin ja teemaan

Lue lisää yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista

Piia Similä