Accountor Finago / 24.08.2017

Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo taloushallinnon ammattilaisille?

Tilitoimistojen tulevaisuus - Digitalisaation mahdollisuudet

Digitalisaatio tulee ja vie työpaikat. Tulevaisuudessa robotit tekevät työt ja ammattilaisia ei enää kaivata. Digitalisaation ja automaation tuoma säästö työajassa ja kustannuksissa on merkittävä – vievätkö robotit näin ollen elantomme?

Aika ajoin mediassa toistuu yllä kuvatun kaltainen tilanne. Digitalisaatio nähdään peikkona, joka tekee meistä ammattiosaajista pian tarpeettomia. Otsikot huutavat hätää: meitä ei pian enää tarvita. Miten me sitten pärjäämme, kun työpaikat katoavat?

Onneksi kolikolla on harvoin vain yksi puoli. On aika lailla selvää, että maailma muuttuu vauhdilla. Digitalisaation ja automatiikan mukana myös osaamistarpeet ja työtehtävien sisällöt kokevat muutoksia.

Taloushallinnon sähköistyminen

Mitä tämä tarkoittaa taloushallinnon maailmassa, kirjanpitäjän tehtävässä? Perinteisesti kirjanpitäjän työ on ollut ennen kaikkea manuaalista, rutiininomaista tallennustyötä – mutta joka vaatii ääretöntä huolellisuutta ja tarkkuutta. Ammattiosaamista. Yksikin näppäilyvirhe voi aiheuttaa helposti hankaluuksia. Sähköisen taloushallinnon puolelta automaatio tulee apuun. Ei enää manuaalista tallennustyötä, sen hoitaa taloushallinnon ohjelmisto.

Mutta onko sähköisesti asiakkaitaan palvelevista tilitoimistoista loppunut työ? Sille ei näytä, ei nyt eikä ennusteiden mukaan tulevaisuudessakaan. Sen sijaan sähköistä kirjanpitoa tekevien tilitoimistoammattilaisten työn sisältö on muuttunut, monen mielestä aiempaa mielekkäämmäksi. Vihdoin on mahdollisuus käyttää omaa osaamista laajemmassa mielessä asiakkaiden hyväksi. Antaa neuvoja, tulkita raportteja, sopia taloushallinnon työnjaosta jokaisen asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. Puhumattakaan lisämausteena tulevista joustomahdollisuuksista, kun työ ei ole mapittomuuden vuoksi enää sidottu toimistolle, vaan sähköisen taloushallinnon pilvipalvelun avulla töitä pääsee tekemään missä ja koska haluaa.

Accountor Finago