Procountor / 28.04.2020

Mitä on advisor-kirjanpitäjän työ?

Automaatio ja tekoälyn mahdollistavat ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia taloushallinnon palveluja tarjoaville ja muuttavat taloushallinnon alan ammattilaisten työrutiineja. Pelkkä rutiininomainen työ on jo poistunut monilta, jotka hyödyntävät moderneja työvälineitä, ja tämä suuntaus vahvistuu koko ajan.

Puhutaan advisor-taidoista ja siitä, kuinka työn painopiste muuttuu. Mutta mitä advisor-taidoilla oikeastaan tarkoitetaan? Millaista on advisor-kirjanpitäjän työ?

Advisor eli neuvonantaja on asiantuntija, joka ei suorita rutiininomaisia tallennustehtäviä, vaan työskentelee roolissa, jossa tarvitaan ainakin

  • asiakkaan ja hänen liiketoimintansa tuntemista
  • asiayhteyksien näkemistä ja numeroiden lukutaitoa
  • osaamista sanoittaa joskus hankalat taloushallinnon asiat asiakkaalle selkeäksi viestiksi ymmärrettävään muotoon
  • kykyä kuunnella asiakasta herkällä korvalla.

Osalle muutos saattaa tarkoittaa aiempaa aktiivisempaa osallistumista asiakkaan liiketoiminnan arkeen, toisilla tällainen työskentelytapa on ollut jo käytössä pidempään. Sen kuuluisan lisäarvon tuottamisestahan tässä kaikessa on kyse. Kun ohjelmistot pystyvät tekemään pitkälle rutiininomaiset työvaiheet ja tuottamaan yhä luotettavammin dataa, tarvitaan osaajia, jotka ymmärtävät numeroiden taakse, osaavat kertoa, milloin on syytä olla tyytyväinen ja milloin tehdä korjausliike. Tietoa ei maailmasta puutu, mutta oleellisen löytäminen ison tietomäärän joukosta on haasteellista, osaamattomalle aikaa vievää ja erittäin monin paikoin myös mahdotonta. Kirjanpitäjälle luvut ja talousdata eivät ole hepreaa, se on kieltä, jota ammattilaiset puhuvat sujuvasti. Ja näille tulkeille on kysyntää – tätä lisäarvon tuottaminen tarkoittaa. Ammattilainen jatkaa siitä, mihin luvut päätyvät ja sanoittaa numerot bisneskielelle.

Advisor-kirjanpitäjän työssä keskeistä on

  • lisäarvon tuottaminen asiakkaille
  • asiakkaan auttaminen, jotta asiakas ymmärtäää liiketoimintansa lainalaisuuksia lukujen avulla
  • tulkita asiakkaille yrityksen tilannetta talousdatan perusteella; kertoa, mitä lukuja kannattaa seurata ja miten raportteja ja poikkeamia tulkitaan ja millaiseen suuntaan liiketoimintaa niiden perusteella kannattaa kehittää
  • kertoa asiakkaille, kun datan perusteella tarvitaan muutoksia senhetkiseen toimintamalliin.

Advisor-kirjanpitäjää voisi kutsua myös yrityksen talouspäälliköksi tai vaikka talouden neuvonantajaksi. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu, advisor on ikään kuin yhtä aikaa myyjä ja asiantuntija. Omien palveluiden tuotteistaminen ja paketoiminen ja asiakkaan toiminnan jatkuva tarkkailu siltä kannalta, millaista palvelua ja apua asiakas tarvitsee, ovat osa advisor-taitoja. Miten omat palvelut kannattaa hinnoitella, mikä on toimivinta ja läpinäkyvintä asiakkaalle ja miten tilitoimiston oman kate pysyy kunnossa tai nousee, kun myydään syvällistä asiantuntemusta vaativaa osaamista?

Apua hinnoitteluun

Pohditteko asiantuntijapalveluiden hinnoittelua? Onko tuntiperusteinen hinnoittelu paras advisor-tyyppiselle palvelulle, vai kannattaako omaa hinnoittelua muokata? Pohdintojen tueksi tutustu esimerkkiin, kuinka voit tuotteestaa osaamisesi.

Procountor