Accountor Finago / 30.01.2020

Miten tilitoimisto houkuttelee osaajia?

Miten tilitoimisto pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa?

Työmaailman muuttuessa ja osaajapulan kiihtyessä yksi oleellinen kysymys digiaikakaudella on, miten hyvin tilitoimisto (tai mikä tahansa yritys) onnistuu houkuttelemaan riveihinsä ammattitaitoisia osaajia.

Tilitoimistoalalla on pulaa tekijöistä

Taloushallintoalan työvoimapulasta on kirjoitettu Suomessa jo useamman vuoden ajan. Esimerkiksi syyskuussa 2018 Kauppalehti julkaisi artikkelin otsikolla ”Tilitoimistot kärsivät työvoimapulasta: Mielikuva on vähän kalkkeutunut”.

Kun asiaa lähtee tutkimaan tarkemmin, käy nopeasti ilmi, ettei taloushallintoala ole läheskään ainoa, joka kamppailee työvoimapulan kanssa. Se on kuitenkin yksi ala, jolla muutos on ollut erityisen suuri ja näkyvä.

Yksi merkittävä syy kehitykseen on uusi teknologia, joka muuttaa tilitoimistojen työtä ja tehtävänkuvia. Toinen ratkaiseva tekijä löytyy tekijöiden ikärakenteesta. Suuri joukko alan kokeneita työntekijöitä ja yrittäjiä on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, eikä heidän tilalleen löydy tarpeeksi uusia osaajia. Monella alalla osaajapulaa onkin nimitetty suurimmaksi kasvun esteeksi. Kolmas vaikuttava aspekti on milleniaalien muuttunut suhtautuminen työhön.

Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että heidän on mietittävä ajoissa keinoja, joilla he saavat (nuoremman sukupolven) osaajat kiinnostumaan yrityksestä ja myös jäämään. Hyviä vihjeitä antaa esimerkiksi Mark Millerin kirjoittama kirja Talent Magnet, joka perustuu laajaan osaajien keskuudessa tehtyyn tutkimukseen.

Työntekijöiden kehittymismahdollisuudet

Yksi asia, joka nousee selkeästi esille kansainvälisissä tutkimuksissa, on, että osaajat etsivät kirkkaampaa tulevaisuutta ja isompaa visiota, johon he voivat vaikuttaa.

Työnantajana sinun on siis mietittävä, miten pystyt tuottamaan arvoa osaajille, ei pelkästään nyt vaan myös heidän tulevaisuuttaan silmällä pitäen. Muista, että osaajat haluavat oppia ja kehittyä, ja he myös valitsevat työnantajansa sen mukaan.

Pohdi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kehitysmahdollisuuksia yrityksesi tarjoaa?
 • Oletko alasi edelläkävijä?
 • Panostaako yrityksesi henkilökunnan koulutukseen?
 • Uskallatko innovoida ja kokeilla uusia palveluita?

Hyvä työyhteisö ja työn mielekkyys

Työyhteisön suuri merkitys näkyy selkeästi Y-sukupolven ja Z-sukupolven keskuudessa tehdyissä kyselyissä, näin myös McDonaldsin laajassa tutkimuksessa, jota varten haastateltiin 15 -24-vuotijaita saksalaisia nuoria. Puolet kyselyyn osallistuneista piti hyvää työyhteisöä erittäin tärkeänä. Peräti 73 % nuorista ja nuorista aikuista vastasi, että he odottavat työn olevan mielekästä, ja 47 % vastanneista toivoi työltä yksilöllistä täyttymystä ja merkityksellisyyttä.

Työnantajalle tämä merkitsee, että on tärkeää tarkastella omaa toimintakulttuuria.

 • Millaisia arvoja yrityksesi edustaa ja kuinka nämä arvot toteutuvat käytännössä?
 • Tulevatko työntekijät mielellään töihin?
 • Saavatko he säännöllisesti palautetta ja kiitosta tekemästään työstä?
 • Miten me-hengestä pidetään huolta työpaikalla?

Ja vielä lopuksi: Mitä omasta työyhteisöstä kerrotaan ulospäin? Millainen kuva siitä välittyy esimerkiksi yrityksen kotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa?

Työnantajabrändi kasvattaa merkitystään

Milleniaalien keskuudessa tehdyt tutkimukset viittaavat myös siihen, että työnantajabrändin merkitys kasvaa. Aiheeseen erikoistunut saksalainen tutkija Steffi Burkhart mainitsee yhdessä puheessaan tilanteen, jossa hän pyysi ryhmän nuoria nimeämään paikallisia yrityksiä. Kävi ilmi, että muutamaa tunnettua brändiä lukuun ottamatta moni ei osannut nimetä ainuttakaan paikallista yritystä.

Ongelma oli ilmeinen: Monet yritykset eivät onnistu tavoittamaan nuorta sukupolvea ja jättämään mieleenpainuvaa muistijälkeä. Yritys, joka ei ole läsnä verkossa, nuorten käyttämissä kanavissa tai niissä paikoissa, joissa nuoret liikkuvat, on heille näkymätön.

Työnantajana sinun on siis mietittävä:

 • Miten saat näkyvyyttä milleniaalien keskuudessa jo varhaisessa vaiheessa, mahdollisesti vielä ennen valmistumista koulusta tai korkeakoulusta?
 • Miten voit kehittää omaa brändiäsi mielenkiintoisemmaksi ja erottuvammaksi?
 • Mitä kanavia voit hyödyntää, jotta tavoitat tämän nuoremman kohderyhmän tehokkaasti?

Tunnista vahvuudet ja kerro niistä myös ulospäin

Nämä esimerkit osoittavat, että tulevaisuuden tilitoimiston on oltava valmis muuttumaan ja kehittämään toimintaansa pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailutilanteessa.  Työnantajabrändin merkityksen lisääntyessä tarvitaan entistä enemmän hyviä viestintä- ja markkinointitaitoja. Yksi tärkeä ensimmäinen askel on omien vahvuuksien tunnistaminen ja näiden kommunikointi ulospäin.

Lue lisää tilitoimiston tuotteistamisesta

Kuinka taata tilitoimiston menestys tulevaisuudessa? Lue lisää, kuinka tilitoimisto voi tuotteistaa palvelunsa.

Accountor Finago