Accountor Finago / 18.02.2020

Miten yrityksessäsi sujuu – eettisesti?

Mistä yrityskulttuuri muodostuu?

Vastuullisuus tuntuu olevan varsinainen megatrendi tämän päivän yritysmaailmassa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mitä oikein toimimisen kulttuuri on? Miten voimme vaikuttaa siihen? Mitä kannattaa välttää, miten hyvän yrityskulttuurin voi turmella? Näihin kysymyksiin Ratsula pureutui webinaarissa.

Yrityskulttuurissa on eri tasoja: 

  • Virallinen konteksti tarkoittaa yrityksen arvoja, eettisiä ohjeistuksia, vastuullisuustavoitteita, – ohjelmia ja –raportointia.
  • Epävirallinen konteksti on yhtä kuin yrityksen todellinen arki, joka vastaa kysymyksiin, miten yksilön kannattaa käyttäytyä menestyäkseen, millaisia toimintatapoja arvostetaan, millaisia ei.

Se, kohtaavatko virallinen ja epävirallinen taso, on pohtimisen paikka jokaisessa yrityksessä. Ihmisillä kun on taipumus mukautua hyvin nopeasti epäviralliseen.

Eettisen kulttuurin rakennusainekset

Ratsula listasi webinaarissa kuusi eettisen yrityskulttuurin rakennuspalikkaa. 

1. Mahdollisuus saavuttaa tavoitteet

Tunnetusti kovat tavoitteet motivoivat, mutta missä kulkee raja liian kovan ja oikeasti motivoivan tavoitteen välillä? Jos työntekijä kokee, ettei kykene saavuttamaan asetettua tavoitetta, voi motivaatio muuttua epätoivoksi. Tällainen tilanne voi pahimmillaan johtaa  sääntöjen vastaiseen toimintaan.

2. Kommunikaation avoimuus

Millainen keskustelukulttuuri yrityksessä vallitsee? Kuinka helppo epäkohtia on nostaa esille, saako asioista kysyä, voiko niitä kyseenalaistaa? Onko ilmapiiri riittävän turvallinen epäkohtien esiin tuomiseen? Psykologisesti turvallisessa ympäristössä epävarmuuksia uskalletaan tuoda esille. Jos tällaista keskustelua ei yrityksessä synny, on hyvä pohtia, miten on kommunikaation avoimuuden laita.

3. Johdon esimerkki

Ei se, mitä sanon, vaan se, miten toimin. Hienosti laadituista vastuullisuusohjelmista kertominen ei eettistä yrityskulttuuria luo tai edistä, sen sijaan isoin merkitys on johtajien käyttäytyminen arkisissa, jopa kaikkein pienimmissä tilanteissa.

4. Esimiesten esimerkki

Ratsula kertoi, että erityisesti lähiesimiesten rooli varsinkin isoissa organisaatioissa on huomattu merkittäväksi kulttuurin määrittäjäksi. On tutkittu, että tilanteessa, jossa oman lähiesimiehen vaatimukset ja yrityksen viralliset eettiset arvot ovat ristiriidassa, valitaan ensin mainittu.

5. Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuuden kokemus liitetään palkitsemiseen. Ovatko palkitsemisperiaatteet reiluja, palkitaanko työntekijöitä oikeista asioista ja kaikkia samojen periaatteiden mukaan?

6. Tilivelvollisuus

Ongelmatilanteissa yrityksen kulttuuri punnitaan. Kun asiat menevät pieleen, kuka ottaa vastuun? Missä määrin vastuun on valmis ottamaan organisaation johto? Ratsula kertoi tapauksista, joissa syytetyn penkille on nostettu yksittäisiä työntekijöitä silloin, kun johdon olisi pitänyt puuttua asioihin paljon ennen kuin väärinkäytökset nousivat julkisuuteen. Jos väärinkäytös on ollut tiedossa ja johto katsonut sitä läpi kenellä on vastuu, kun asia nousee päivänvaloon?

Ratsula muistutti, että ihmiset eivät yleensä riko sääntöjä sen vuoksi, keitä ovat, vaan sen perusteella, missä kontekstissa he toimivat. Eettinen sokeutuminen on mahdollista kenelle tahansa, ja sitä voivat aiheuttaa muun muassa kiire, valta, ryhmäpaine tai auktoriteetit.

Accountor Finago