Jussi Räsänen / 01.06.2022

Perintälaki muuttui – mitä pitää huomioida?

A man and a woman dicussing

Perintälakimme muuttui 1.5.2022, ja sillä on vaikutusta erityisesti yrityssaatavien perintään. Uusi perintälaki korvaa osittain väliaikaisia perintälakeja ja tuo kauan kaivattua yhdenmukaisuutta yritysperintään. Lisäksi se parantaa yritysten oikeudellista asemaa ja yhtenäistää koko perintälainsäädäntöä.

Muutoksen myötä myös yrityssaatavien perintäkuluille säädettiin enimmäismäärät sekä aikarajat. Tämä lakimuutos ei vaikuta kuluttajaperintään, sillä kuluttajien osalta yksityiskohtaiset säännökset kulutasoineen ja keinovalikoimineen ovat olleet voimassa jo 1.5.2005 alkaen.

Lain tavoitteena on parantaa yritysvelallisten yhdenvertaista kohtelua sekä määrittää tarkemmin, mitä lain viittaus kohtuullisiin perintäkuluihin tarkoittaa. Näin estetään entistä tehokkaammin kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta.

Perintä- ja maksujärjestelykulujen enimmäismäärät

Perintälaki määrittelee jatkossa myös yritysvelkojen osalta perintä- ja maksujärjestelykulujen enimmäiskulut. Perintäkulujen osalta kirjallisesta tai muulla pysyvällä tavalla toimitetusta maksumuistutuksesta voidaan vaatia 1.5.2022 alkaen enintään 12 euroa per kirje.

Yrityssaatavien perintäkulut käsitellään pääomaluokkien mukaan.

Velalliselta voidaan vaatia maksuvaatimuksesta enintään

 • 50 euroa, kun saatavan pääoma on alle 500 euroa;
 • 70 euroa, kun saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta alle 2 500 euroa;
 • 90 euroa, kun saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta alle 10 000 euroa ja
 • 110 euroa, kun saatavan pääoma on yli 10 000 euroa.

Tratan, eli julkisuusuhkaisen maksuvaatimuksen käyttöön tulee myös muutoksia lakimuutoksen myötä. Jatkossa trattaa voi käyttää aikaisintaan 10 päivän päästä ensimmäisestä maksumuistutuksesta ja tratan protestointiaika on pidentynyt 14 päivään.

Tratan kulut voivat olla

 • 110 euroa, kun saatavan pääoma on alle 500 euroa;
 • 125 euroa, kun saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta alle 2 500 euroa;
 • 140 euroa, kun saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta alle 10 000 euroa ja
 • 155 euroa, kun saatavan pääoma on yli 10 000 euroa.

Samalla tavalla kuin perintäkulujen osalta, myös maksusuunnitelmakuluihin on säädetty enimmäismäärät. Yritysperinnässä velallisen pyynnöstä tehdystä maksuajan pidennyksestä saa vaatia kuluja enintään 10 euroa, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta maksusuunnitelmasta saa vaatia kuluja neljän eri pääomaluokan mukaan.

Velalliselta voidaan vaatia maksusuunnitelman laatimisesta

 • 30 euroa, kun saatavan pääoma on alle 500 euroa tai maksusuunnitelmassa on enintään neljä maksuerää;
 • 45 euroa, kun saatavan pääoma on yli 500 euroa mutta alle 2 500 euroa ja maksusuunnitelmassa on enemmän kuin neljä maksuerää;
 • 60 euroa, kun saatavan pääoma on yli 2 500 euroa mutta alle 10 000 euroa ja maksusuunnitelmassa on enemmän kuin neljä maksuerää ja
 • 75 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa ja maksusuunnitelmassa on enemmän kuin neljä maksuerää.

Lisäksi voidaan veloittaa 5 euroa kustakin maksuerästä seitsemännestä maksuerästä lukien, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi maksuerää tai 30 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Kokonaiskuluvastuu ja toimenpiteiden enimmäismäärät

Toimenpiderajoitus kohtelee yritysperinnän saatavaa yhtenä samana saatavana, vaikka saatava erääntyisi useassa erässä.

Yrityssaatavien kokonaiskulut on määritetty neljän pääomaluokan mukaan seuraavasti:

 • 250 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 470 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 550 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa ja
 • 620 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa.

Jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen, kokonaiskuluvastuu on pääsääntöisesti enintään 214 €.

Yritysvelalliselta saa vaatia perintäkuluja maksuvalvontakirjeistä enintään kahdesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta, enintään yhdestä tratasta ja enintään yhdestä konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Jos velan perinnässä käytetään trattaa, perintäkuluja saa vaatia vain yhdestä edellä mainitusta maksuvaatimuksesta.

Kulullisia maksusuunnitelmia voi olla pääsääntöisesti enintään yksi, jos pääoma on alle 500 € ja kaksi, jos pääoma on yli 500 €.

Kuluja voi kuitenkin vaatia useammista toimista, jos niihin on ollut erityistä aihetta, eikä niitä voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoman.

Aikarajat yrityssaatavien perinnässä

Aikarajasääntely muistuttaa toteutustavaltaan nykylakia ja uudesta maksumuistutuksesta tai -vaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Procountorista tukea lakikiemuroiden tulkintaan

Pysyvä perintälaki ei velvoita lähettämään perintäkirjeitä kirjepostilla, vaan perintäkirjeet voidaan toimittaa jatkossa sähköisesti, mikäli siihen on velallisen suostumus.

Yrityksen on varmistuttava siitä, että kulu- ja aikarajoja noudatetaan riippumatta siitä, hoitaako yritys maksumuistutukset ja perinnän itse vai käytetäänkö ammattimaista perintätoimijaa. Hyödyntämällä Maksuvahtia voit varmistaa, että saatavien maksumuistutukset ja perintää hoidetaan tehokkaasti aina voimassa olevien lakien mukaisesti.

Huomautus- ja perintäpalvelut Procountorissa

Maksuvahdin avulla kotiutat avoimet erääntyneet saatavat tehokkaasti ja helposti. Automaattisen maksuvalvonnan avulla varmistat, että toimenpiteisiin erääntyneen saatavan kotiuttamiseksi ryhdytään oikea-aikaisesti, eikä erääntyneistä laskuista muistuttaminen unohdu.

Mitä nopeammin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä varmemmin saatava saadaan kotiutettua.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Accountor Finagolla markkinoinnin ja myynnin asiantuntijana. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com