Piia Similä / 28.06.2017

Suomen ja Ruotsin taloushallinnot samassa tilitoimistossa ja ohjelmistossa

Kansainvälinen ja sähköinen. Tätä jos mitä on espoolainen tilitoimisto Accurate Accounting. Tilitoimisto on erikoistunut palvelemaan suomalaisia pk-yrityksiä, joiden tavoitteena ovat kasvu ja kansainvälistyminen. Tyypilliset asiakkaat ovat 10–100 hengen teknologia- ja palvelualan yrityksiä sekä konserneja, jotka haluavat taloushallinnon kumppanikseen yrittäjähenkisen ja osaavan tilitoimiston.

Accurate Accounting on viimeistä piirtoa myöten sähköinen taloushallinnon palveluntarjoaja. Asiakkuudet hoituvat Procountor Taloushallinnon avulla. Sähköisyys mahdollistaa joustavan työnjaon asiakaskohtaisesti. Palvelu voidaan räätälöidä sisällöltään niin, että huomioon otetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja hänen käytössään olevat resurssit ja osaaminen. Sähköisen taloushallinnon lisäksi Accurate Accounting tarjoaa myös CFO-tyyppistä talouspäällikköpalvelua asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelumalli nähdäänkin tilitoimistossa ennen muuta asiakasyrityksen etuna. 

Yksi kirjanpitäjä Suomessa ja Ruotsissa

Accurate Accounting on Procountorin tilitoimistopartneri myös Ruotsissa. Se hoitaa asiakkaidensa Ruotsin tytäryhtiöiden taloushallinnon Procountorissa Espoon toimistolta. Palvelua tarjotaan sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mallissa on asiakkaiden näkökulmasta erityinen etu: sama suomalainen kirjanpitäjä hoitaa sekä Suomen että Ruotsin yhtiöiden kirjanpidot Procountorissa, joten asiakas voi kommunikoida tutun kirjanpitäjän kanssa molempien maiden taloushallintoon liittyen. Asiakasyritysten on tehokasta käyttää samaa ohjelmistoa molemmissa maissa, ja tarvittaessa ohjelmisto on käytössä myös Norjan ja Tanskan yhtiöissä. Tilitoimistolla onkin asiakkaita, joilla on Procountor käytössä kaikissa neljässä Pohjoismaassa.

Viitisen vuotta sitten tehty päätös siirtyä Procountoriin syntyi vertaillen monia ohjelmistoja. Procountorissa Accurate Accountingia viehätti vahva panostus ohjelmiston jatkuvaan kehittämiseen ja toisaalta mahdollisuus käyttää samaa ohjelmistoa omien asiakkaiden tytäryhtiöille Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa.

 – Lisäksi Procountorin asiakaspalvelu on aina erinomaista ja proaktiivista, mikä tuo tärkeän lisäarvon tilitoimistolle, yrittäjäosakas Antti Ahti kertoo.

Kansainvälinen aitiopaikka

Kansainvälisten asiakkaidensa kautta tilitoimistolla on todellinen aitopaikka, josta se pääsee seuraamaan sähköisen taloushallinnon tilaa Pohjoismaissa. Suomessa alan sähköistyminen on muita Pohjoismaita pidemmällä, ja vaikka mailla onkin paljon samankaltaisuuksia, eroja löytyy. Sen vuoksi myös yksi ja sama Procountor-ohjelmistokin on täytynyt räätälöidä vastaamaan kunkin maan lainsäädäntöä ja toimintamalleja. Suomessa ohjelmisto on laajempi kuin muualla, koska esimerkiksi palkkaosio puuttuu muiden maiden versioista.

Samoin pankkiyhteyksissä on eroavuutta. Verkkolaskut eivät ole käytössä ainakaan vielä Ruotsissa, vaan laskut hoituvat skannauspalvelun kautta. Accurate Accountingilla on kirjanpidosta Ruotsissa jo kymmenen vuoden kokemus ja Procountoria he ovat käyttäneet maassa koko ohjelman Ruotsin-historian ajan, kolmen vuotta.

Miksi sähköisyys kannattaa?

Minkälaisia kokemuksia kokeneella, sähköisellä tilitoimistolla on sitten tarjota yrittäjille? Miksi yrityksen kannattaa hoitaa taloushallintonsa sähköisesti?

– Monet asiakasyrityksemme kasvavat nopeasti, joten on tärkeää, että Procountorin avulla päivittäisten rutiinitapahtumien hoitaminen voidaan automatisoida melko tehokkaasti. Kun kokeneelta kirjanpitäjältä vapautuu aikaa perusrutiineista, hänelle tarjoutuu mahdollisuus proaktiiviseen asiakaspalveluun, Antti Ahti summaa.

Sähköistä palvelua tarjoavien tilitoimistojen aika ei mene enää pelkkään tallentamiseen, vaan sitä vapautuu asiakkaiden konsultointiin ja vaativien kysymysten selvittämiseen.

– Procountor soveltuu hyvin erikokoisille yrityksille aivan pienestä aina muutaman sadan henkilön yrityksiin. Mielestäni kasvuhakuisten yritysten kannattaa valita heti alkumetreiltä saakka ohjelmisto, joka sisältää kaikki sähköiset toiminnot ja skaalautuu yrityksen kasvun mukana, konkari neuvoo. 

Asiakkaiden tarpeet huomioiva tilitoimisto

Piia Similä