Petri Karjalainen / 06.07.2021

Talouspuntari: kiinteistökauppa käy kuumana, komponenttipula vaivaa

Juuri päättynyt toinen kvartaali osoitti, miten suuri vaikutus yhteiskunnan avautumisella on yrityksille. Keräämämme reaaliaikaisen talousdatan pohjalta taloudellinen kehitys näyttääkin pääosin hyvin positiiviselta. Kvartaaleittain ilmestyvän Talouspuntari-blogin lisäksi kannattaa laittaa seurantaan myös Talouspuntari-katsaus.

Talouden elpyminen on jatkunut toivotunlaisesti, ja olemme nyt suunnilleen samassa tilanteessa kuin ennen koronakriisiä vuonna 2019. Alkuvuoden luvuissa näkyy vielä epävarmuus mahdollisista sulkutoimista ja rokotusten etenemisestä, mutta nyt yhteiskunnan avautuminen parantaa talouden näkymiä. Etenkin kuluttajavetoisilla toimialoilla kasvu on näkynyt selvästi. Normaalioloissa B2B-sektori seuraa noin 3-6 kuukautta perässä, joten seuraamme mielenkiinnolla, miten talouden tilanne kehittyy.

Toimialat voidaan jakaa niihin, jotka ovat pärjänneet kriisitilanteessa hyvin ja niihin, jotka ovat joutuneet kärsimään. Esimerkiksi kiinteistöalalla kauppa on käynyt, kun asunnot ja kesämökit ovat vaihtaneet omistajia ennennäkemättömällä tahdilla. Myös kaupan alalla menee vahvasti, ja vaikuttaisi siltä, että viime vuonna syntyneet myyntiennätykset menevät tänä vuonna selvästi rikki.

Työtunnit ovat olleet nousussa kaikilla toimialoilla. MaRa-alan työtunnit ovat olleet esimerkiksi noin 10 % suuremmat kuin samaan aikaan edellisvuonna. Työn määrän nousulla on paljon positiivisia seurauksia yhteiskunnassa, ja se on myös merkki siitä, että tilanne on kriisialoillakin helpottumassa.

Komponenttipula vaivaa rakentamista ja teollisuutta

Koronapandemialla on ollut odotettua pienempi vaikutus rakennustoimialaan. Nyt on kuitenkin noussut esiin huolestuttava ilmiö, joka aiheuttaa huolta niin rakennustoimialalla kuin teollisuudessakin: komponenttipula.

Globaalit toimitusketjut ovat häiriintyneet, mikä on ollut pääsyynä komponenttipulalle. Siitä on seurannut se, ettei rakennushankkeita ole voitu viedä loppuun aikataulussa eikä teollisuus ole voinut rakentaa tuotteita odotetusti. Onkin mielenkiintoista seurata, miten tilanne etenee toisen vuosipuoliskon aikana.

Tällä on välillisesti suuri vaikutus myös kuljetus- ja logistiikka-alaan, joten myös sitä kannattaa pitää silmällä. Komponenttipulalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia sekä työllisyyteen että vientiin, joten toivottavasti kyseessä on vain ohimenevä häiriö.

Yritysten maksukyky paranemaan päin

Yritysten maksukykyä mittaava ostolaskujen maksuaika on lyhentynyt, ja se on hyvin positiivinen merkki. Olemme seuranneet maksukykyä tarkkaan, koska se viestii siitä, miten hyvin yritykset selviävät välttämättömistä kulueristään.

Maksamattomien ostovelkojen määrä on ollut vuoden 2021 toisella kvartaalilla jopa alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Tätä selittää etenkin se, että yritykset ovat nyt tarkempia saatavien hallinnasta, ja se on omiaan vahvistamaan yritysten taloudellista kestävyyttä ja suorituskykyä.

Ymmärrettävästi kriisialoilla menee tällä saralla hieman heikommin, ja esimerkiksi MaRa-alalla, jolla tilanne on huolestuttavin, tarvitaan kolmen kuukauden liikevaihto avoimien ostolaskujen maksamiseen. Normaali taso vastaa noin puolen kuukauden liikevaihtoa.

Kriisialojen kohdalla hyvä uutinen on, että koska ne ovat kuluttajavetoisia, tuovat koronarajoitusten purkamiset suurta helpotusta. Tämä on näkynyt Talouspuntari-katsauksissamme alojen kasvaneena liikevaihtona, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että kesän mittaan tilanne paranee. Laajan koronarokotuskattavuuden ansiosta suurimmat vaaran merkit ovat kaikonneet, koska laajoja sulkutoimia tuskin tarvitaan.

Petri Karjalainen

Petri työskentelee Accountor Finagolla Senior Vice President -roolissa.