Accountor Finago / 04.02.2020

Verotus 2020

Millaisia muutoksia verotuksessa tapahtuu uudella vuosikymmenellä? Mitä esimerkiksi paljon otsikoissa ollut tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa?

Tulolähdejako poistuu osalta yhteisöjä

Tulot on aiemmin Suomen verosysteemissä jaettu kolmeen tulolähteeseen. Nämä tulolähteet ovat määräytyneet elinkeinoverolain (EVL), maatilatalouden tuloverolain (MVL) ja tuloverolain (TVL) perusteella. Jokaisessa lähteessä veronalaisten tulojen määrä on täytynyt laskea erikseen. Sama on koskenut tappioiden vahvistamista ja vähentämistä – ne on tehty tulolähteittäin.

Tämän vuoden alusta lähtien EVL:n soveltamisalaa muutettiin niin, että joidenkin yhteisöjen verotettava tulo lasketaan EVL:n mukaan riippumatta yhteisön toiminnan luonteesta. Maatalouteen muutosta ei tullut, se verotetaan jatkossakin MVL:n mukaan. Muutoksen taustalla oli tuloverolain mukaan verotettavan muun toiminnan, toisin sanoen henkilökohtaisen tulolähteen poistaminen osalta yhteisöjä.

Tulolähdejako ei kosketa suinkaan kaikkia yhteisöjä, vaan ainoastaan TVL 3§:ssä mainittuja yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Muun muassa avoimet- ja kommandiittiyhtiöt, liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä luonnolliset henkilöt jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle. Uudistus ei koske myöskään kaikkia yhteisöjä, osa jää ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa yleishyödylliset ja verovapaat yhteisöt, samoin asunto-osakeyhtiöt.

Muutoksia yrittäjille ja yksityishenkilöille

Henkilöstöverotus kevenee kokonaisuudessaan alkaneena vuonna siten, että kevennys kohdistuu ennen muuta keski- ja pienituloisille. Asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee aiemman päätöksen mukaisesti asteittain koko hallitusjakson ajan. Tänä vuonna 15 % asuntolainan koroista on vähennyskelpoista, vuonna 2021 osuus on 10 %. Oikeus poistuu kokonaan vuonna 2023. Yhtä lailla kotitalousvähennys on pienenemään päin, kun vähennyksen maksimimäärä laskee 2400 eurosta 2250 euroon.

Accountor Finago