Piia Similä / 14.04.2020

Yritysten rahoitus

Procountor - logo banner

Yritysten rahoitus on tällä hetkellä näkyvästi esillä paitsi mediassa, myös yritysten arjessa. Kun tarkastellaan 10 000 pk-yrityksen laskutuksen muutoksia toimialoittain verrattuna vuodentakaiseen, nähdään selvästi, että laskutus on vähentynyt lähes kaikilla toimialoilla.

Kun yritykseen sisään virtaavan rahan määrä pienenee, tulee kulujen laskea samassa suhteessa, jos kannattavuus halutaan säilyttää. Monia juoksevia, vaihtuvia kuluja onkin melko yksinkertaista karsia, sen sijaan useat kiinteät kulut juoksevat samansuuruisina kuin aiemminkin. Yrityksissä elintärkeää on tarkastella jatkuvasti kassavirtaa, joka kertoo reaaliaikaisen tilanteen. Kuinka paljon kassassa on rahaa ja riittääkö se kattamaan kulut?

Tärkeitä peruskäsitteitä ja seurattavia asioita ovat mm.

  • Kassavirta: yritykseen sisään tuleva ja sieltä lähtevä rahaliikenne
  • Kassavirtalaskelma: yrityksen rahaliikenne kokonaisuudessaan, kuinka paljon myynnistä jää yrityksen kassaan rahaa
  • Likviditeetti: yrityksen maksuvalmius eli kyky selviytyä erääntyvistä maksuista
  • Myyntikate: tuotteiden ja palveluiden myynnissä yritykselle jäävä rahasumma, joka lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aine- ja tarvikekulut, ulkopuoliset palvelut, henkilösivukulut, muut muuttuvat kulut ja valmistevaraston lisäys tai vähennys.

Hallitus on käynnistänyt tai suunnittelee tällä hetkellä toimia yritysten avuksi:

  • valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi aloittaa uuden rahoitusohjelman, joka on suunnattu keskisuurille yrityksille, joilla on merkittävä liikevaihto ja työllistämisvaikutus
  • valmisteluasteella on konkurssilainsäädännön muokkaus, jolla rajoitettaisiin velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin
  • hallitus on myös esittänyt yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin.

Laskurahoitus apuna kassavirran hallinnassa

Hallituksen keinojen lisäksi yrittäjien kannattaa aktiivisesti pohtia erilaisia mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa. Yksi vaihtoehto on laskujen rahoittaminen. Laskujen rahoittamisella tarkoitetaan yrityksen laskun tai laskujen myymistä eteenpäin, jolloin yritys saa tililleen rahat nopeammin kuin laskun eräpäivänä. Laskujaan rahoittamalla yritys pystyy säätelemään kassavirtaa tarpeen mukaan ja pystyy parhaimmillaan hoitamaan omat maksuvelvoitteensa.

Rahoitusvaihtoehtoja ehtoineen on tarjolla monenlaisia eri tilanteisiin – ja ne on helppo Procountorin käyttäjän ottaa hyödynnettäväkseen. Yhteenvetosivulle olemme koonneet erilaiset mahdollisuudet ja jaotelleet palveluja taulukkoon, jotta oman yrityksen tilanteeseen sopivin palvelu on helppo löytää.

Piia Similä