4Straction   

Ohjelmiston kuvaus

Palvelu tarjoaa pk-yritykselle yrityksen johtamiseen tarvittavat välineet. Taloustiedot on yksi osa yrityksen tilannekuvaa ja välttämätön osa, mutta tämän lisäksi palvelussa on mahdollista mallintaa asiakas- prosessi- ja henkilöstötunnuslukuja.

Sisäisen tilannekuvan lisäksi palvelu tarjoaa ulkoisen tilannekuvan tarjoamalla kattavat työkalut toimintaympäristön seurantaan. Toimintaympäristöstä voidaan tehdä havaintoja käyttäen tunnettuja viitekehyksiä ja peilata havaintoja ja johtopäätöksiä strategiaan.

Tilannekuvan lisäksi palvelussa voidaan mallintaa yrityksen strategia ja toimintasuunnitelma sekä seurata sen edistystä.

Palvelu tarjoaa johtoryhmän, toimitusjohtajan, hallituksen ja muiden avainsidosryhmien käyttöön kokonaisvaltaisen ohjelmistopalvelun yrityksen johtamisen tueksi.

Integraation kuvaus

Palvelu lukee API-rajapinnan kautta Procountorista asiakkaat, tuotteet, laskut sekä kirjanpidon. Tiedoista muodostetaan kirjanpidon perusraportit kuten tuloslaskelma- ja tase. Tiedoista lasketaan myös kattava valikoima erilaisia johdettuja tunnuslukuja rahoitukseen, maksuvalmiuteen ja tehokkuuteen liittyen.

Laskuaineiston pohjalta palvelu laskee erilaisia tunnuslukuja kuten keskisostos ja asiakkuuksien kehitys. Lisäksi laskutustietojen pohjalta palvelu näyttää myyntiä kunnittain ja maittain nk. lämpökarttanäkymässä.

Käyttäjä pystyy muodostamaan näistä tunnusluvuista johdannaisia ja laskemaan omia tunnuslukujaan. Palvelu hakee rajapinnan kautta Procountorista myös seurantakohteet ja tätä tietoa voidaan käyttää ryhmittely- ja rajaustekijöinä.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä 4Straction    kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

member

Integraatiot ja hinnat:

API


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
4Straction   

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Raportointi

Kumppanin tuki:
0400753863 / sales@4straction.com / Verkkosivut

4Straction