4Straction   

Ohjelmiston kuvaus

Palvelu tarjoaa pk-yritykselle yrityksen johtamiseen tarvittavat välineet. Taloustiedot on yksi osa yrityksen tilannekuvaa ja välttämätön osa, mutta tämän lisäksi palvelussa on mahdollista mallintaa asiakas- prosessi- ja henkilöstötunnuslukuja.

Sisäisen tilannekuvan lisäksi palvelu tarjoaa ulkoisen tilannekuvan tarjoamalla kattavat työkalut toimintaympäristön seurantaan. Toimintaympäristöstä voidaan tehdä havaintoja käyttäen tunnettuja viitekehyksiä ja peilata havaintoja ja johtopäätöksiä strategiaan.

Tilannekuvan lisäksi palvelussa voidaan mallintaa yrityksen strategia ja toimintasuunnitelma sekä seurata sen edistystä.

Palvelu tarjoaa johtoryhmän, toimitusjohtajan, hallituksen ja muiden avainsidosryhmien käyttöön kokonaisvaltaisen ohjelmistopalvelun yrityksen johtamisen tueksi.

Integraation kuvaus

Palvelu lukee API-rajapinnan kautta Procountorista asiakkaat, tuotteet, laskut sekä kirjanpidon. Tiedoista muodostetaan kirjanpidon perusraportit kuten tuloslaskelma- ja tase. Tiedoista lasketaan myös kattava valikoima erilaisia johdettuja tunnuslukuja rahoitukseen, maksuvalmiuteen ja tehokkuuteen liittyen.

Laskuaineiston pohjalta palvelu laskee erilaisia tunnuslukuja kuten keskisostos ja asiakkuuksien kehitys. Lisäksi laskutustietojen pohjalta palvelu näyttää myyntiä kunnittain ja maittain nk. lämpökarttanäkymässä.

Käyttäjä pystyy muodostamaan näistä tunnusluvuista johdannaisia ja laskemaan omia tunnuslukujaan. Palvelu hakee rajapinnan kautta Procountorista myös seurantakohteet ja tätä tietoa voidaan käyttää ryhmittely- ja rajaustekijöinä.

Ratkaisualue

Raportointi

Integraatiot

API

Kysy lisää tietoa!

0400753863

sales@4straction.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: