Applirent TK   

Ohjelmiston kuvaus

Applirent TK tarjoaa vuokrausliiketoimintaa harjoittavalle yritykselle ohjelmistossaan kattavat toiminnallisuudet tuote- ja asiakashallintaan, varastonhallintaan sekä sopimuslaskuttamiseen. Applirent TK järjestelmä on pilvipalvelupohjainen ohjelmisto ja tuotteeseen voidaan ottaa käyttöön lisäksi Applirent vuokrausmobiili sekä Applirent asiakasmobiili.

Applirent vuokrausmobiililla voidaan tehdä kaikki keskeiset operatiiviset työt, kuten vuokrasopimukset, tuotteen varastonseuranta, huoltojen hallinta, inventointi sekä työmääräimet suoraan mobiililaitteella.

Applirent asiakasmobiililla voidaan puolestaan tehdä vuokraukseen liittyvät tilaukset sekä palautustilauspyynnöt ja nähdään selkeästi vuokrattu kalusto kokonaisuudessaan. Applirent asikasmobiilia voidaan käyttää suoraan selaimella, Android tai iOS pohjaisilla mobiilisovelluksilla.

Integraation kuvaus

Applirent TK järjestelmästä on toteutettu integraatio Procountoriin. Integraatiot helpottavat sekä yrittäjän että kirjanpitäjän arkea. Liittymien avulla kaikki tieto Applirent TK järjestelmästä myynti- ja vuokralaskutuksen osalta jalostuu ensin myyntireskontraan ja sitä kautta tiliöitynä kirjanpitoon. Näin yrittäjällä on reaaliaikainen kokonaiskuva yrityksen tilasta aina nähtävillä. 

Integraation käyttöönotto

SFTP:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Applirent TK    kumppaniin
  2. Procountorin päässä integraation aktivointi asiakaspalvelun kautta liittymat@procountor.com

member

Integraatiot ja hinnat:

SFTP


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Applirent TK   

Toimiala:
Huolto- ja korjauspalvelut, Logistiikka, Rakentaminen ja asennustyöt

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus, Varastonhallinta

Kumppanin tuki:
010 339 1590 / myynti@applirent.com / Verkkosivut

Applirent TK