CSI-ohjelmistot

CSI-ohjelmistot on suunniteltu asianajotoimistoille ja asiantuntijaorganisaatioille. Ohjelmistoilla onnistuu muun muassa toimeksiantojen hallinta, hinnoittelu, tehtävien koordinointi, laskutus ja raportointi. CSI Lawyer, CSI LakiMies ja CSI Professional ovat kaikki integroitavissa Procountoriin.

Ohjelmiston kuvaus

Toimeksiantojen hoitamista ja laskuttamista tehostavat CSI-ohjelmistot on kehitetty erityisesti asianajo- ja lakiasiaintoimistojen sekä asiantuntijaorganisaatioiden tarpeisiin. Ohjelmistoilla hallinnoidaan asiakkaiden ja toimeksiantojen tietoja ja hinnoittelua, koordinoidaan tehtävät, kirjataan tehdyt työt ja kulut sekä hoidetaan laskutus ja suoritusten käsittely. Ohjelmiston monipuoliset raportointityökalut tarjoavat reaaliaikaista tietoa sekä liiketoiminnan päivittäisen johtamisen että kehittämisen tueksi.

CSI Lawyer® on ratkaisu suurille ja keskikokoisille asianajo- ja lakiasiaintoimistoille, jotka tarvitsevat kehittyneen toiminnallisuuden toimeksiantojensa hallintaan ja laskuttamiseen.

CSI LakiMies® -pilvipalvelu tukee toimeksiantojen hallintaa pienehköissä asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa tarjoten kaikki toimialalla vaaditut perustoiminnot CSI Lawyeria kevyempänä pakettina.

CSI Professional® sopii erityisesti tilintarkastustoimistojen, verokonsultointiyritysten ja asiantuntijatiimien käyttöön.

CSI-ohjelmistot tuovat asiakkaalle:

  • Järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta toimeksiantojen hallintaan mm. laadukkaiden kirjausten ja digitaalisen laskutusprosessin ansiosta
  • Ajantasaiset tiedot toimeksiannon tai asiakkaan kokonaistilanteesta sekä mm. koko toimiston kirjaus- ja laskutustilanteesta
  • Integraatiot muihin toimialalla yleisesti käytössä oleviin järjestelmiin tehostamaan prosesseja ja vähentämään virheitä.

Integraation kuvaus

CSI:n tuotteistettu kaksisuuntainen integraatio mahdollistaa CSI-ohjelmistojen liittämisen Procountoriin asiakkaan kirjanpitoprosessin tehostamiseksi.

Integraatio siirtää Procountoriin CSI-ohjelmistossa luodut myyntilaskut, ennakkolaskut ja hyvityslaskut. Laskun mukana siirtyvät myös asiakkaan perustiedot (nimi, Y-tunnus ja kotimaa).

Procountorista CSI-ohjelmistoon päin integraatio siirtää suorituksia ja kuluja. Kun asiakkaan maksusuoritus on kirjattu Procountoriin ja kohdistettu laskuun, integraatio tuo siitä tiedon CSI-ohjelmistoon ja kuittaa laskun maksetuksi.

Myös Procountoriin tallennetut ja CSI-toimeksiantoon liitetyt kulutositteet voidaan tuoda CSI-ohjelmistoon kuluiksi, jolloin ne voidaan laskuttaa loppuasiakkaalta. Kulujen tuontia varten integraatio siirtää CSI-ohjelmistosta Procountoriin toimeksiantojen tiedot (toimeksiantonumerot ja nimet). Mikäli raportteja halutaan tarkastella kustannuspaikoittain, Procountoriin on mahdollista siirtää CSI-ohjelmistosta myös kustannuspaikkadimensio.

Integraation käyttöönotto edellyttää asiakkaalta Procountor-tiliä ja CSI-ohjelmistosta vähintään versiota 10.1. Integraatiossa siirrettävät ja muut tarvittavat tiedot määritetään asiakkaan kanssa pidettävässä workshopissa, minkä jälkeen CSI-konsultit asentavat CSI-ohjelmistoon integraatiopluginin ja tekevät tarvittavat määritykset.

Integraation käyttöönoton jälkeen CSI veloittaa asiakkaalta kuukausimaksun integraation ylläpidosta sekä mahdollisesta integraatiopalvelimesta, mikäli asiakas käyttää CSI-ohjelmistoa pilvipalveluna.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä CSI-ohjelmistot kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

SFTP:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä CSI-ohjelmistot kumppaniin
  2. Procountorin päässä integraation aktivointi asiakaspalvelun kautta liittymat@procountor.com

Kuvat

integrator

Integraatiot ja hinnat:

APISFTP


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
CSI-ohjelmistot

Toimiala:
Asiantuntijapalvelut

Ratkaisualue:
Toiminnanohjaus (asiantuntijayritykset)

Kumppanin tuki:
010 322 7880 / myynti@csihelsinki.fi / Verkkosivut

CSI-ohjelmistot