Diffo

Ohjelmiston kuvaus

Diffo on pk-yrityksille suunnattu ohjelmisto. Diffon avulla voi tehdä näppärästi budjetit, erilaiset talouden skenaariot ja analysoida Procountorista haettua tietoa. Nykyiset budjetointiratkaisut, kuten taulukkolaskentaohjelmat, ovat aikaa vieviä ja niiden informaatio harvemmin pohjautuu todelliseen tekemiseen. Lisäksi mahdollisuus virheiden tekemiselle on usein näissä tapauksissa melko iso. Liiketoiminnan budjetointi ja ennustaminen todelliseen tietoon perustuen onnistuu Diffon avulla.

Talouden mallintaminen lähtee oman tekemisen suunnittelusta

Integroidun suunnittelumallimme ansiosta yrityksen tuloksen, kassavirran, katteiden, kulujen ja investointien laskeminen onnistuu luotettavasti helpon käyttöympäristön avulla. Diffossa tehtyjen budjettien ja katelaskelmien tieto perustuu ajankohtaiseen dataan, jota on myös tarvittaessa helppo muokata eri asiakkaiden tai projektien mukaan. Käyttäjän tarvitsee tuntea vain yrityksen toiminta ja Diffo hoitaa loput.

”Kassatilanteemme kuukautena X?”

Yleinen kysymys yrityksiltä kuuluu ”miltä kassamme näyttää kuukautena X?”. Tieto kassan tilanteesta tulevaisuudessa kiinnostaa yrittäjiä kovasti ja ainut tapa ennustaa se on tehdä mahdollisimman tarkkoja budjetteja ja alibudjetteja. Diffon skenaariosuunnittelun avulla yrittäjä voi valmistautua niin heikkoon kuin myös normaalia vahvempaan myyntitulokseen ja ennakoida niiden mukana tulevia tarpeita.

Raportit päätöksenteon tukena

Mistä tietää budjetoinnin olleen onnistunutta? Kun toteumaa ja tekemiään budjetteja vertailee keskenään, voi huomata kuinka lähellä ennuste on todellista tekemistä. Diffon raportteja voi tutkia selkeistä taulukoista tai graafeista ja niistä on hyötyä tärkeiden päätöksien tukena, kun tarvitaan tarkkaa dataa sekä menneestä että tulevasta.

Datan siirto ulkoisista järjestelmistä

Automatisoidun Procountor integraation ja eri lähteistä saatavien siirtotiedostojen avulla toteutunutta tietoa voidaan verrata suunniteltuihin ennusteisiin, sekä budjetteihin yhdestä paikasta. Diffo hakee kirjanpitoaineiston dimensioittain ja esimerkiksi projekti-/asiakaskohtaiset tiedot. Myös aikaisempia tilikausia pystyy hakemaan.

Diffo sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta!

Integraation kuvaus

Diffo hakee Procountorista yrityksen toteutuneet kirjanpidon tiedot (tilikartta, dimensiot, nimikkeet sekä kaikki päiväkirjatiedot). Integraation myötä saadaan Diffon sisälle kirjanpidon toteumatiedot, jotka ovat vertailukelpoisia Diffossa luotujen ennusteiden ja budjettien kanssa. Näin kaikki tieto on samassa paikassa, mikä mahdollistaa erilaisten analyysien ja vertailuraporttien tekemisen suoraan Diffosta. Lisäksi automaattisella tiedonsiirrolla virheet ja viivästyksen jäävät pois.

Integraation saa käyttöön Diffon käyttöliittymästä hallinnan alta kohdasta “tuo tietoja ulkoisista järjestelmistä”. Valikosta löytyy ”Procountor” ja siitä avautuu ohjattu liittymän käyttöönotto.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Diffo kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

member

Integraatiot ja hinnat:

API


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Diffo

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Raportointi

Kumppanin tuki:
+358 400 249495 / info@diffosolutions.com / Verkkosivut

Diffo