Entré

Ohjelmiston kuvaus

Selainkäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä Entré on moderni ja helppokäyttöinen ohjelmisto liikkuvien toimialojen, kuten lvi-, sähkö-, rakennus-, maarakennus-, huolto ja maalausalojen toiminnanohjauksen tarpeisiin.

Yrityskoon mukaan skaalautuvat ratkaisut yhden hengen yrityksestä konserneihin:

 • Entré Yrittäjä-paketilla taloteknisen alan yrittäjän on helppo aloittaa yritystoimintansa. Yksinyrittäjä tarvitsee laskutuksen avuksi tukkuhinnastot ja vaihtoehtoja tuotteiden hinnoitteluun.
 • Palkatessa ensimmäisiä työntekijöitä ohjelmiston Yrittäjä Plus-paketin ominaisuuksilla voidaan antaa työohjeet ja vaikkapa koeponnistuspöytäkirja työntekijän täytettäväksi sähköisenä.
 • Kokonainen toimistojärjestelmä tarvitaan, kun myös ostot, tarjousten lähetys ja ajojen hallinta halutaan liittää kokonaisuuteen.
 • Huoltoihin tai urakointiin erikoistuneet yritykset saavat omista paketeistaan tarvitsemansa työvälineet.

Järjestelmän käyttö perustuu työtilauksiin. Tilaus voidaan aikatauluttaa ja sitä täyttää kätevillä mobiilityökaluilla. Mobiilisovelluksella navigoidaan perille, kirjataan työtunnit ja lisätään käytetyt tarvikkeet suoraan tukun hinnastosta.

Entrén tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • Automaattisesti päivittyvät LVIS-tukkuhinnastot
 • Helppokäyttöinen ja moderni käyttöliittymä
 • Kätevä toimintalogiikka, jolla on helppo hallita ja organisoida työtilaukset, huoltokohteet ja pidemmät projektit
 • Selaimessa tai mobiiliapplikaationa käytettävä SaaS-ohjelma

Muita ominaisuuksia ovat mm.:

 • Myyntilaskutus
 • Työajan ja -tarvikkeiden kirjaus selaimessa ja mobiilissa
 • Työajan suunnittelu ja aikataulutus
 • Ostoreskontra
 • Dokumentointi
 • Tarjoustyökalu
 • Ajopäiväkirjaintegraatio
 • Huoltokohde- ja laiterekisteri
 • Osaluettelot
 • Toistuvaishuollot
 • Työmaat ja alatyömaat
 • Työmaiden aikataulutus ja resurssointi
 • Työmaapäiväkirjat, -budjetti ja -ennuste
 • Projektiorganisaatio
 • Työmaiden analytiikka

Palveluntarjoaja Pajadata Oy on 1994 perustettu ohjelmistoyritys. Yhtiö on osa HVD Groupia, joka on Pohjoismaiden markkinajohtaja taloteknisten ja rakennusalojen ohjelmistojen palveluntarjoajana. Ohjelmistolla on jo lähes 100 000 käyttäjää Pohjoismaissa.

Integraation kuvaus

Ostolaskut

Ostolaskut otetaan vastaan ja maksetaan Entréssa, josta tieto siirtyy integraation avulla automaattisesti Procountoriin. Ostolaskuilta voidaan halutessaan siirtää rivit työtilauksille helppoa läpilaskutusta varten.

Myyntilaskut

Myyntilaskut tehdään ja lähetetään Entrésta. Myyntilaskut siirtyvät integraation avulla Entrésta Procountoriin, jossa on myyntireskontra. Pankin viiteaineisto vastaanotetaan Procountorin tapahtumaluetteloon, josta tieto kopioidaan Entréen. Kohdistumattomien osalta käsin korjattu myyntilaskun suoritus siirtyy samalla tavalla kuin muutkin suoritusmerkinnät, eli jos suoritus kirjataan maksetuksi Procountorissa niin se tieto välittyy Entréen.

Entréssa on integraation tilatieto -ominaisuus. Liikennevaloperiaatteella toimivan värikoodin avulla voidaan varmistua tietojen siirtyneen oikein ohjelmistojen välillä.

Toimenpiteet integraation aktivointiin:

 1. Entrén käyttöönottokoulutuksesta vastaava asiantuntija on yhteydessä asiakkaan kirjanpitäjään.
 2. Kirjanpitäjä tekee tarvittavat muutokset Procountorin käyttöoikeuksiin ja asetuksiin.
 3.  API-käyttäjän luomalla kirjanpitäjä saa API-avaimen, joka toimitetaan Pajadatan ohjelmistotukeen.
 4. Pajadata huolehtii integraation avaamisesta ja käytöstä asiakkaan Entré ohjelmistossa tästä eteenpäin.

Procountor-integraatio kuuluu veloituksettomana kaikkiin Entré-paketteihin.

Integraation käyttöönotto

 1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Entré kumppaniin
 2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
 3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
 4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
 5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen.

member

Integraatiot ja hinnat:

API


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Entré

Toimiala:
Huolto- ja korjauspalvelut, Kiinteistöala ja asunto-osakeyhtiöt, Rakentaminen ja asennustyöt

Ratkaisualue:
Asiakkuuksien ja myynnin hallinta, Toiminnan- ja tuotannonohjaus

Kumppanin tuki:
050 308 1508 / myynti@pajadata.fi / Verkkosivut

Entré