Fastroi Hilkka

Ohjelmiston kuvaus

Hilkka-järjestelmä on kehitetty yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa ja Hilkkaa käyttää päivittäin yli 35.000 sosiaalialan ammattilaista. Hilkka on tutkitusti käyttäjäystävällisin järjestelmä yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa.

Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmän ja -mobiilin avulla hallitaan tehokkaasti ja reaaliaikaisesti mm. palveluja, kotikäyntejä kentällä tekeviä työntekijöitä, asiakastietoja sekä laskutusta. Hilkka-järjestelmä mahdollistaa lisää aikaa varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön — näin tehtäväkuorma jakautuu työntekijöiden kesken tasaisemmin. Hermoja raastavan paperityön määrä vähenee, eikä hankalien ja vanhanaikaisten järjestelmien käyttö vaikeuta arkea.

Integraation kuvaus

Hilkka-järjestelmässä hoidetaan muun muassa

  • työvuorojen suunnittelu
  • asiakashallinta
  • käyntien suunnittelu, hallinta ja raportointi
  • sopimushallinta
  • työajanseuranta.

Hilkka-järjestelmästä voi siirtää myyntilaskut Procountoriin kahdella eri liittymävaihtoehdolla:

  1. Hilkka-järjestelmästä saa otettua ulos .csv tiedoston, joka siirretään sellaisenaan manuaalisesti Procountoriin.
  2. Hilkka ja Procountor ohjelmistojen välille on mahdollista saada laskujen automaattisiirtoliittymä (SFTP). Laskujen SFTP-siirto tapahtuu xml-muotoisena Finvoice-standardin mukaisesti.

Myyntilaskut luodaan Hilkka-järjestelmässä ja siirretään Procountoriin, josta puolestaan myyntilaskut lähetetään asiakkaille. Myyntireskontra on Procountorissa. Ostolaskujen vastaanottaminen ja maksaminen tapahtuvat Procountorissa.

Integraation käyttöönotto

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

SFTP:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Fastroi Hilkka kumppaniin
  2. Procountorin päässä integraation aktivointi asiakaspalvelun kautta liittymat@procountor.com

member

Integraatiot ja hinnat:

CSVSFTP


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Fastroi Hilkka

Toimiala:
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus

Kumppanin tuki:
044 0386 117 / sales@fastroi.com / Verkkosivut

Fastroi Hilkka