Fastroi Nappula

Ohjelmiston kuvaus

Nappula™-asiakastietojärjestelmä auttaa erityisesti lastensuojelu- ja vammaispalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan tehostamisessa ja sosiaalityön raportoinnissa. Nappula-ohjelmisto on liitettävissä moniin rajapintoihin, mikä takaa ohjelmiston monipuolisen hyödyntämisen sosiaalityössä ja tiedonsiirto helpottuu. Lisäksi käsillä oleva tieto on aina mahdollisimman oikeaa ja ajantasaista.

Nappulan käyttäjistä 98,2% on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ohjelmistoon ja 97,1 % käyttäjistä suosittelee ohjelmistoa (Fastroin asiakastyytyväisyystutkimus 11/2020, 345 vastaajaa).

Integraation kuvaus

Nappula-järjestelmä sisältää muun muassa seuraavia ominaisuuksia

  • asiakastietojen hallinta
  • päivittäinen sosiaalityön kirjaaminen ja raportointi
  • valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle
  • puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta.

Nappula-järjestelmästä saa siirrettyä myyntilaskut Procountoriin siirtotiedoston avulla. Nappula-järjestelmästä saa otettua ulos .csv tiedoston, joka siirretään sellaisenaan manuaalisesti Procountoriin.

Myyntilaskut luodaan Nappula-järjestelmässä ja siirretään Procountoriin, josta puolestaan myyntilaskut lähetetään asiakkaille. Myyntireskontra on Procountorissa. Ostolaskujen vastaanotto ja maksaminen tapahtuvat Procountorissa.

Integraation käyttöönotto

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

member

Integraatiot ja hinnat:

CSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Fastroi Nappula

Toimiala:
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus

Kumppanin tuki:
010 327 8000 / sales@fastroi.com / Verkkosivut

Fastroi Nappula