Fastroi Nappula

Ohjelmiston kuvaus

Nappula™-asiakastietojärjestelmä auttaa erityisesti lastensuojelu- ja vammaispalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan tehostamisessa ja sosiaalityön raportoinnissa. Nappula-ohjelmisto on liitettävissä moniin rajapintoihin, mikä takaa ohjelmiston monipuolisen hyödyntämisen sosiaalityössä ja tiedonsiirto helpottuu. Lisäksi käsillä oleva tieto on aina mahdollisimman oikeaa ja ajantasaista.

Nappulan käyttäjistä 98,2% on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ohjelmistoon ja 97,1 % käyttäjistä suosittelee ohjelmistoa (Fastroin asiakastyytyväisyystutkimus 11/2020, 345 vastaajaa).

Integraation kuvaus

Nappula-järjestelmä sisältää muun muassa seuraavia ominaisuuksia

  • asiakastietojen hallinta
  • päivittäinen sosiaalityön kirjaaminen ja raportointi
  • valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle
  • puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta.

Nappula-järjestelmästä saa siirrettyä myyntilaskut Procountoriin siirtotiedoston avulla. Nappula-järjestelmästä saa otettua ulos .csv tiedoston, joka siirretään sellaisenaan manuaalisesti Procountoriin.

Myyntilaskut luodaan Nappula-järjestelmässä ja siirretään Procountoriin, josta puolestaan myyntilaskut lähetetään asiakkaille. Myyntireskontra on Procountorissa. Ostolaskujen vastaanotto ja maksaminen tapahtuvat Procountorissa.

Integraatiot

CSV

Kysy lisää tietoa!

010 327 8000

sales@fastroi.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: