Fuusor

Ohjelmiston kuvaus

Fuusor BI -pilvipalvelun avulla voi hyödyntää liiketoimintatietoa helposti ja tehokkaasti tiedolla johtamisen ja suunnittelun tukena sekä jokapäiväisen toiminnan ohjauksessa. Liiketoimintatieto voi olla mitä dataa tahansa, esim. talous, myynti, hr, digimarkkinointi, crm. Eri järjestelmistä haettua tietoa voidaan tarkastella omina aihioinaan tai yhdisteltynä esim. tehokkuusmittareilla.

Tieto kulkee aina mukana. Fuusor toimii kaikilla nykyaikaisilla päätelaitteilla ja selaimilla ilman mitään asennuksia. Johdolla ja henkilöstöllä on valmiit dashboardit, raportit, mittarit ja analyysit aina käytettävissä. Monipuolisella käyttäjähallinnalla varmistetaan, että jokainen saa juuri hänelle relevanttia tietoa.

Fuusor on moderni ratkaisu, jonka toteutuksessa on voitu hyödyntää uusimpia tekniikoita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Nykyaikaisen käyttöliittymän ja interaktiivisten toimintojen avulla voi vaihtaa tarkastelun kohteita ja jaksoja sekä porautumisen tasoa käyttäjän mielenkiinnon mukaan. Fuusor skaalautuu vaivattomasti muuttuvien BI-tarpeiden ja datastrategian mukaisesti.

Fuusor tarjoaa koko BI-palvelukokonaisuuden yhdeltä luukulta: tarvekartoitus ja konsultointi, kaikki integraatiot eri järjestelmiinne, käyttövalmiit Fuusor BI ja Fuusor Budjetointi -pilvipalvelut, käyttäjäkoulutus sekä erinomainen asiakas- ja tukipalvelu.

Integraation kuvaus

Käyttövalmiin ja automatisoidun integraation avulla kaikki haluttu data siirtyy Procountorista Fuusoriin, jossa dataa voidaan visualisoida ja analysoida sekä tarvittaessa yhdistää muuhun dataan. Datan päivitys voidaan ajastaa vapaasti halutulle aikavälille, tiedot dashboardeilla, raporteilla ja mittareilla ovat aina ajan tasalla.

Ratkaisualue

Raportointi

Integraatiot

API

Kysy lisää tietoa!

050 472 4200

info@fuusor.fi

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: