Hillava

Ohjelmiston kuvaus

Hillava on moderni ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä liikkuvan työn tehostamiseen. Ohjelmiston avulla voi seurata, ohjata, aikatauluttaa ja resursoida sekä urakka- että keikkatöitä. Hillava soveltuu erityisesti liikkuvaan kenttä-, huolto- ja asennustyöhön.

Huolto- ja asennustyön toiminnanohjaukseen

 • Läpinäkyvyys ja työnohjaus reaaliajassa
 • Helppokäyttöinen ja käyttäjien ylistämä mobiilisovellus
 • Kattava raportointi töiden kannattavuudesta

Hillava sopii liikkuvaan työhön silloin kun

 • Henkilöstö tekee laskutettavaa työtä kentällä
 • Työtä on tarve aikatauluttaa, resursoida, ohjata, dokumentoida
 • Töiden ja työkohteiden historia pitää saada talteen
 • Liikkuvaa työtä suorittava omat henkilöt tai alihankkijat
 • Työt ovat joko tunti- tai kiinteähintaisesti (keikka- tai urakkatyö) laskutettavaa
 • Töiden tekemiseen liittyy ostoja, jotka on tarve läpilaskuttaa asiakkailta
 • Laskutusta halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa
 • Tuntikirjaustiedot halutaan kerätä samalla systeemillä

Hillavan ominaisuuksia

 • Työkohteiden ja -tehtävien hallinta
 • Resurssienhallinta
 • Työntekijän Android-mobiilisovellus
 • Sähköinen työajanseuranta
 • Ostojen kohdistaminen suoraan töille (ostolaskuilta tai LVISNet-ostot)
 • Myyntilaskutus
 • Varastonhallinta
 • Asiakasviestintä (sähköpostit/tekstiviestit)
 • LVISNet-integraatio
 • Raportointi/Jälkilaskenta
 • Tarjouslaskenta
 • Ajoneuvoseuranta

Integraation kuvaus

Hillava ei sisällä taloushallinnon ominaisuuksia, vaan tarvitsee aina rinnalleen taloushallinnon järjestelmän. Hillava toimii Procountorin kanssa rajapintojen avulla. Myyntilaskut, ostolaskut ja palkanlaskennan perusteet siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä.

Myyntilaskujen siirto Hillavasta Procountoriin

Myyntilasku muodostetaan Hillavassa perustuen todellisiin tarvike- ja tuntikirjauksiin. Heti kun tehtävä kuitataan Hillavassa valmiiksi, on tehtävällä laskutusperusteet valmiina. Työnjohto tai laskuttaja tarkastaa laskutusperusteet ja muodostaa laskun Hillavassa. Myyntilaskut välitetään Hillavasta Procountoriin reaaliaikaisesti API-rajapinnan avulla suoraan hyväksytyiksi tai kesken-tilassa.

Ostolaskujen siirto Procountorista Hillavaan

Procountorista tuodaan ostolaskut API-rajapinnan avulla Hillavaan kulujen kohdistamista ja/tai läpilaskuttamista varten. Ostolasku ja -rivikohtaiset viitteet seuraavat mukana, mikäli sellaiset verkkolaskuista löytyvät. Hillavassa ostot kohdistetaan automaattisesti tai manuaalisesti oikealle tehtävälle ja tehtävän kautta ne voidaan laskuttaa halutulla katteella asiakkaalta. Ostolaskujen tuonnin avulla varmistetaan, että ostetut tarvikkeet tulee myös laskutettua loppuasiakkailta.

Palkka-aineiston siirto Hillavasta Procountoriin

Palkka-aineisto siirretään Hillavasta Procountoriin erillisen raportin avulla.

Integraation käyttöönotto

API:

 1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Hillava kumppaniin
 2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
 3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
 4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
 5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

member

Integraatiot ja hinnat:

APICSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Hillava

Toimiala:
Huolto- ja korjauspalvelut, Kiinteistöala ja asunto-osakeyhtiöt, Rakentaminen ja asennustyöt

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus, Varastonhallinta

Kumppanin tuki:
010 322 0040 / myynti@hillava.com / Verkkosivut

Hillava