Jackbot

Ohjelmiston kuvaus

Jackbotin palvelu perustuu tilitoimiston käyttämästä taloushallinnon järjestelmästä ja muista lähteistä automaattisesti noudettaviin tietoihin, jotka Jackbot yhdistelee ja jalostaa tilitoimistolle hyödylliseen muotoon. Kokonaisvaltainen palvelu perustuu kolmivaiheiseen kehityspolkuun, jota edetessä tilitoimiston työskentelyn laatu paranee ja valmiudet tuottaa lisäarvopalveluita asiakkaille kasvavat:

  1. Tehokas ja laadukas työskentely: palvelu auttaa tilitoimistoa oman toiminnan virtaviivaistamisessa sekä palveluntuotannon laadun ja asiakastyytyväisyyden kehittämisessä
  2. Asiakaskunnan parempi ymmärtäminen: palvelu auttaa tilitoimistoa asiakaskunnan taloushallinnon tilan ja siinä tapahtuvien muutosten analysoinnissa sekä mahdollistaa asiakaskokemuksen kehittämisen
  3. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille: palvelu auttaa tilitoimistoa viestimään asiakkaidensa kanssa tiiviimmin ja avaa uusia mahdollisuuksia tuottaa heille lisäarvoa

Jackbotin palvelussa on huomioitu sekä esimiehet (näkevät kokonaiskuvan koko asiakaskunnasta) että asiakastyötä tekevät (saavat oleelliset tiedot omista asiakkaistaan). Palvelun saa otettua käyttöön nopeasti matalalla kynnyksellä. Sen käyttäminen on huoletonta, sillä Jackbot huolehtii teknisestä puolesta, ylläpidosta, käyttäjätuesta, koulutuksista sekä tuotekehityksestä. Tilitoimistot voivat keskittyä olennaiseen – oman liiketoimintansa johtamiseen ja kehittämiseen.

Integraation kuvaus

Tiedot haetaan Procountorista Jackbotin toimesta ja tallennetaan pilvipalveluympäristöön. Tiedonsiirtoon käytetään joko API-rajapintaa tai ohjelmistorobotiikkaa. Tilitoimisto kirjautuu Jackbotin pilvipalveluun ja näkee tiedot selkeässä visuaalisessa muodossa. Tilitoimisto ylläpitää pilvipalvelussa asiakaslistausta, joka sisältää tiedot palvelun tuottamista varten.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Jackbot kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

partner

Integraatiot ja hinnat:

API


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Jackbot

Toimiala:
Asiantuntijapalvelut

Ratkaisualue:
Raportointi

Kumppanin tuki:
040 045 2650 / info@jackbot.fi / Verkkosivut

Jackbot