Nepton

Ohjelmiston kuvaus

Nepton – nykyaikainen työajanseuranta ja monipuoliset käyttötavat  
 
Neptonin monipuoliset työajanseurannan ominaisuudet helpottavat päivittäistä toimintaa ja vähentävät merkittävästi manuaalisia välivaiheita. Työntekijät voivat kirjata mm. lomat, poissaolot, sairauslomat, kilometrit, päivärahat, kommentit, työtehtävät ja projektit suoraan palveluun. Esimiehelle esitetään hyväksyttäväksi automaattisesti laskettu palkka-aineisto työaikakirjauksista. Hyväksynnän jälkeen aineisto voidaan siirtää palkanlaskennan järjestelmään. Palvelu tuottaa kattavat lakisääteiset työaikaraportit.  
 
Nepton työajanseuranta tulkitsee käytetyn työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden työajan. Ei manuaalista laskentaa eikä palkkalajien käsinkirjaamista. Tulkittu työaika voidaan siirtää Procountoriin.  
 
Työajanseurannan järjestelmään voidaan asettaa useita eri työehtosopimuksen laskentasääntöjä sekä yrityskohtaiset käytännöt. Järjestelmässä voi olla eri työajantulkinnan säännöt eri työntekijäryhmille samanaikaisesti. Ohjelma laskee automaattisesti halutun työehtosopimuksen mukaisesti päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset yhteenvedot. Työajanseuranta näyttää lisät ja palkan perusteet halutulta aikaväliltä päivä-, viikko-kuukausikohtaisesti omina riveinään. Laskentaan pystytään merkitsemään lisät, korotukset ja edut kuten ilta- ja yötyölisät ja paljon muuta.  
 
Nepton automatisoi  
• Palkkalajit  
• Ylityöt  
• Lisät ja korotukset  
• Vuosilomat  
• Jaksotyöt  
• Paikalliset laskutavat  
• Tarvittaessa työajantulkinta useiden eri työehtosopimuksien mukaan eri työntekijäryhmille   

Integraation kuvaus

Neptonista voidaan siirtää työehtosopimus ja paikalliset sopimukset huomioiden palkka-aineisto, työntekijätietoa sekä työn kohdennustieto Procountoriin palkanlaskentaa varten. Tietojen siirto tapahtuu siirtotiedoston avulla.

Integraation käyttöönotto

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

member

Integraatiot ja hinnat:

CSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Nepton

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Työajanhallinta

Kumppanin tuki:
09 4177 0777 / myynti@nepton.fi / Verkkosivut

Nepton