Forest by Pinja

Ohjelmiston kuvaus

Forest by Pinja on puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP -ratkaisu.

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Forest by Pinja tarjoaa kattavat työkalut koko toimintoketjun hallitsemiseen leimikon suunnittelusta ja metsänomistajan puiden hinnoittelusta aina toteutuneen hakkuun jälkeisiin metsämaksuihin, urakoitsijatilityksiin ja puun myyntiin. Toiminnan kuluja seurataan reaaliaikaisesti ja tarvittaessa tapahtumia voidaan jäljittää jopa vuosien taakse.

Forest by Pinja -järjestelmän mahdollisuudet eivät rajoitu tukkipuun hallintaan, vaan se tarjoaa nykyaikaiset työkalut myös esim. energiapuun toimitusketjun hallintaan.

Järjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja se tarjoaakin monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja.

Integraation kuvaus

Forest by Pinja -järjestelmästä löytyy integraatio Procountoriin. Forest by Pinja -järjestelmästä siirtyvät myynti- ja ostolaskutiedot valmiiksi tiliöityinä rajapinnan kautta Procountor taloushallinto-ohjelmaan.

Procountor rajapinta

Rajapinnan avulla automaattisesti liikuteltavat tiedot sovitaan asiakaskohtaisesti. Myyntilaskujen osalta siirretään aina itse lasku, koska myyntireskontra on Procountorissa. Myyntilaskut voidaan siirtää joko tiliöintien kanssa tai Procountor voi muodostaa tiliöinnin automaattisesti, jolloin tiliöintejä ei tarvitse siirtää. Myyntilaskut voidaan lähettää asiakkaille Forest by Pinja -järjestelmän laskutustoiminnolla (paperilasku & elasku) tai siirtää laskuaineisto lähetettäväksi Procountorista.

Ostojen puolella voidaan minimissään siirtää tiliyhteenvedot, laajimmillaan ostolaskut riveineen, tiliöinteineen ja hyväksyntätiedolla. Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu yleensä Procountorissa. Ostolaskujen kierrätys hyväksyntämenettelynä voidaan tehdä joko Forest by Pinja -järjestelmässä tai Procountorissa. Mikäli hyväksyntä tehdään Forest by Pinja -järjestelmässä, siirtyy lasku valmiiksi hyväksyttynä Procountoriin. Ostoreskontra voi olla Forest by Pinja -järjestelmässä tai Procountorissa.

Procountor API:n saa käyttöönsä ottamalla yhteyden Pinjaan viereisellä yhteydenottopyyntölomakkeella. Tämän jälkeen Pinja sopii asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti mitä tietoja halutaan siirtää. API:n käyttöönotto vaatii Forest by Pinjan päässä asiakaskohtaista konsultointi-/ohjelmointityötä. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä omassa Procountor-ympäristössään normaalit API:n käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet (käyttöasetusten päivitys ja uuden käyttäjätunnuksen luonti API:a varten).

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Forest by Pinja kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

member

Integraatiot ja hinnat:

APICSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Forest by Pinja

Toimiala:
Maa-, metsä- ja kalatalous

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus

Kumppanin tuki:
+358 40 158 2100 / veli-pekka.hamalainen@pinja.com / Verkkosivut

Forest by Pinja