Forest by Pinja

Ohjelmiston kuvaus

Forest by Pinja on puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP -ratkaisu.

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Forest by Pinja tarjoaa kattavat työkalut koko toimintoketjun hallitsemiseen leimikon suunnittelusta ja metsänomistajan puiden hinnoittelusta aina toteutuneen hakkuun jälkeisiin metsämaksuihin, urakoitsijatilityksiin ja puun myyntiin. Toiminnan kuluja seurataan reaaliaikaisesti ja tarvittaessa tapahtumia voidaan jäljittää jopa vuosien taakse.

Forest by Pinja -järjestelmän mahdollisuudet eivät rajoitu tukkipuun hallintaan, vaan se tarjoaa nykyaikaiset työkalut myös esim. energiapuun toimitusketjun hallintaan.

Järjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja se tarjoaakin monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja.

Integraation kuvaus

Forest by Pinja -järjestelmästä löytyy integraatio Procountoriin. Forest by Pinja -järjestelmästä siirtyvät myynti- ja ostolaskutiedot valmiiksi tiliöityinä rajapinnan kautta Procountor taloushallinto-ohjelmaan.

Procountor rajapinta

Rajapinnan avulla automaattisesti liikuteltavat tiedot sovitaan asiakaskohtaisesti. Myyntilaskujen osalta siirretään aina itse lasku, koska myyntireskontra on Procountorissa. Myyntilaskut voidaan siirtää joko tiliöintien kanssa tai Procountor voi muodostaa tiliöinnin automaattisesti, jolloin tiliöintejä ei tarvitse siirtää. Myyntilaskut voidaan lähettää asiakkaille Forest by Pinja -järjestelmän laskutustoiminnolla (paperilasku & elasku) tai siirtää laskuaineisto lähetettäväksi Procountorista.

Ostojen puolella voidaan minimissään siirtää tiliyhteenvedot, laajimmillaan ostolaskut riveineen, tiliöinteineen ja hyväksyntätiedolla. Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu yleensä Procountorissa. Ostolaskujen kierrätys hyväksyntämenettelynä voidaan tehdä joko Forest by Pinja -järjestelmässä tai Procountorissa. Mikäli hyväksyntä tehdään Forest by Pinja -järjestelmässä, siirtyy lasku valmiiksi hyväksyttynä Procountoriin. Ostoreskontra voi olla Forest by Pinja -järjestelmässä tai Procountorissa.

Procountor API:n saa käyttöönsä ottamalla yhteyden Pinjaan viereisellä yhteydenottopyyntölomakkeella. Tämän jälkeen Pinja sopii asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti mitä tietoja halutaan siirtää. API:n käyttöönotto vaatii Forest by Pinjan päässä asiakaskohtaista konsultointi-/ohjelmointityötä. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä omassa Procountor-ympäristössään normaalit API:n käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet (käyttöasetusten päivitys ja uuden käyttäjätunnuksen luonti API:a varten).

Kysy lisää tietoa!

+358 40 158 2100

veli-pekka.hamalainen@pinja.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: