Ropo – Laskurahoitus

Ohjelmiston kuvaus

Ropo Capitalin laskurahoituspalvelu on kustannustehokas, helppokäyttöinen ja nykyaikainen tapa yrityksen kassankierron nopeuttamiseen. Rahoitettavien laskujen valinta tapahtuu suoraan Procountorissa. Ropon laskurahoituspalvelu mahdollistaa sekä laskujen myynnin luottotappioriskin siirtämiseksi että factoringin, jossa myyntisaamiset toimivat rahoitukset vakuutena. Palvelu soveltuu niin jatkuvaan kuin satunnaiseen rahoitustarpeeseen sekä kaikenkokoisten laskujen rahoittamiseen. Ropon palveluiden avulla voit rahoittaa tai myydä suomalaisten ostajien yritys- ja yhteisölaskuja sekä asunto-osakeyhtiöille suunnattuja laskuja. Ulkomaisten ostajien laskujen rahoitusmahdollisuudet kartoitetaan tapauskohtaisesti. Ropolle toimitettujen laskujen osalta Ropo hoitaa laskujen rahoittamisen lisäksi maksujen seurannan sekä huomauttamisen ja perinnän.

Rahoituspalvelun hyödyt lyhyesti:

  • Kassankierron nopeutuminen – myyntisaataviin sitoutunut pääoma käyttöön 0-3 pankkipäivässä normaalin maksuehdon + maksuviiveen sijaan
  • Joustava rahoitusratkaisu – ei käyttömäärävelvoitteita, ei määräaikaista sopimusta
  • Selkeä hinnoittelu – kustannukset vain käytön mukaan. Ei vuosimaksuja, avausmaksuja tai limiitinvarausmaksuja

Monelle yritykselle tuttu tilanne on se, että työstä tai palvelusta saadun maksun kotiutuminen omaan kassaan kestää liian kauan. Etupainotteiset kulut, pitkät maksuehdot, ostajien maksuviiveet, voimakas kasvu tai toiminnan sesonkiluonteisuus ovat tyypillisiä taustatekijöitä Ropon laskurahoitusta käyttäville yrityksille. Monet arvostavat myös myyntilaskutuksen ennustettavuutta, sillä nopeasti ja varmasti kotiutuvat maksut helpottavat toiminnan suunnittelua.

Integraation kuvaus

Procountorin ja Ropon välille rakennetun integraation avulla asiakas voi välittää Ropolle rahoitettavia laskuja ja nopeuttaa kassankiertoaan merkittävästi. Integraation saa käyttöön ottamalla yhteyttä Ropoon oheisen yhteydenottolomakkeen kautta ja tekemällä vuosimaksuttoman rahoitussopimuksen Ropon kanssa.

Integraation käyttöönotto

member

Integraatiot ja hinnat:


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Ropo – Laskurahoitus

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Rahoitus

Kumppanin tuki:
030 6886 653 / myynti@ropocapital.fi / Verkkosivut

Ropo – Laskurahoitus