Talosofta  

Ohjelmiston kuvaus

Talosoftan tarjoaa rakennusalan yrityksille liiketoiminnan arkea helpottavia digitaalisia työkaluja, joilla on suora vaikutus liiketoiminnan terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Jo se, että kaikki tieto löytyy samasta järjestelmästä, säästää aikaa ja vaivaa, selkeyttää prosesseja ja esim. varmistaa, että kaikki tehdyt tunnit ja tarvikkeet tulee myös laskutettua.

Talosoftaa voidaan käyttää laajaan toiminnanohjaukseen tai ottaa vain soveltuvin osin käyttöön ja laajentaa käytettäviä ominaisuuksia yrityksen kasvavien tarpeiden mukaan.

Talosoftan tarjoamat hyödylliset ominaisuudet:
– Tarjouslaskenta on mukautuva ja taipuu niin suppeisiin kuin erittäin kompleksisiin tarjouslaskennan muotoihinkin.
– Asiakirjanmuotoilun avulla yritys pystyy muokkaamaan täysin personoidut asiakirjat
– Asentajille tarjottava mobiilinäkymä on kätevä tapa tiedon saamiseen ja kirjaamiseen
– Rajapinnat taloushallinnon järjestelmiin
– Reaaliaikainen kustannusseuranta

Integraation kuvaus

Procountorin ja Talosoftan välille on toteutettu kaksi rajapintaa: jo aikaisemmin käytettävissä ollut myyntilaskurajapinta (SFTP) ja uudempana API-rajapinta, jota hyödynnetään ostolaskujen siirtämiseen.

Myyntilaskurajapinta (SFTP) mahdollistaa myyntilaskujen lähetyksen liitteineen suoraan Procountoriin, josta lasku lähetetään eteenpäin asiakkaille normaalin prosessin mukaan.

Ottamalla käyttöön ostolaskurajapinta (API) yrityksen on mahdollista seurata toteutuneita kustannuksia Talosoftassa litteratasolla. Ostolaskut siirtyvät Procountorista Talosoftaan hyväksyttäväksi tai hylättäväksi ja tieto kulkee myös vastaavasti toiseen suuntaan. Iso hyöty ja ajansäästö muodostuu siitä, kun ostolaskuista voidaan siirtää rivejä muutamalla klikkauksella suoraan myyntilaskulle edelleen asiakkailta laskutettavaksi.

Talosoftan asiakaspalvelijat auttavat yrityksiä rajapintojen avaamisessa.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Talosofta   kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

SFTP:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Talosofta   kumppaniin
  2. Procountorin päässä integraation aktivointi asiakaspalvelun kautta liittymat@procountor.com

member

Integraatiot ja hinnat:

APICSVSFTP


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Talosofta  

Toimiala:
Huolto- ja korjauspalvelut, Rakentaminen ja asennustyöt

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus

Kumppanin tuki:
010 328 1000 / myynti@lemonsoft.fi / Verkkosivut

Talosofta