Visma Duetto

Ohjelmiston kuvaus

Visma Financial Solution Oy:n Visma Duetto muistutuspalvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon yrityksen omalle maksumuistutukselle ja takaa ammattimaisen prosessin erääntyneiden saatavien hoitamiseen. Tarvittaessa palvelu etenee rullaavasti perintään asti.

Palvelu on integroitu Procountoriin ja käyttö tapahtuu suoraan Procountor-ohjelmasta.

Accountor Finago ei veloita huomautus- ja perintäpalveluun siirrosta. Palvelun käytöstä tehdään sopimus perintäkumppanin kanssa.

Integraation kuvaus

Visma Duetto huomautus- ja perintäpalvelu on integroitu Procountoriin eikä edellytä yksittäiseltä asiakkaalta erillisen integraation rakentamista.

Käyttöönotto

Käyttöönotto tapahtuu suoraan Procountor -ohjelmasta: käyttöasetuksista valitaan perintäkumppaniksi Visma Duetto. Ensimmäisen Visma Duetolle lähetetyn huomautuksen ja perintään siirron jälkeen perintäkumppani ottaa perintään siirtäneeseen yritykseen yhteyttä ja tekee huomautus- ja perintäpalveluista sopimuksen.

Prosessin kuvaus

Visma Duetto aloittaa lähettämällä asiakkaalle muistutuksen avoimesta laskusta ja sen jälkeen mahdollisia seuraavia steppejä on lukuisia, tässä niistä yleisimmät, jos:

– laskua ei makseta maksumuistutuksella, se siirtyy edelleen perintään.
– maksu maksetaan toimeksiantajan tilille Visman toimenpiteiden aikana, Procountor ilmoittaa kirjatusta suorituksesta Vismaan automaattisesti.
– suoritus maksetaan Visman asiakasvaratilile (joka ilmoitetaan muistutuksissa), tilitämme rahat päivittäin tilitystilille viitteellisinä ja näet suoritukset Procountorissa muiden suoritusten kaltaisesti.

Integraation käyttöönotto

partner

Integraatiot ja hinnat:


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Visma Duetto

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Perintä

Kumppanin tuki:
02 4809 2500 / fsf.asiakaspalvelu@visma.com / Verkkosivut

Visma Duetto