EtusivuSähköinen taloushallintoKirjanpito-ohjelma

Helppo ja paras kirjanpito-ohjelma

Yrityksen kirjanpidon huolelliseen järjestämiseen kannattaa panostaa. Kirjanpito-ohjelmiston avulla hoidat taloushallinnon yhdessä ohjelmassa alusta loppuun saakka.

 • Ei sitoutumista
 • Tutustu valitsemallasi tavalla

Johdanto yrityksen kirjanpitoon

Yrityksen kirjanpidolla tarkoitetaan laissa määrättyä velvollisuutta pitää kirjaa yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista.

Kirjanpitoa ei ole syytä nähdä yrityksessä niin sanotusti pakollisena pahana, vaan yritystoiminnan ohjaajana. Kirjanpito auttaa yrityksen päätöksenteossa.

Esimerkiksi investointipäätökset kannattaa tehdä aina reaaliaikaisen taloustiedon pohjalta. Parhaalla kirjanpito-ohjelmalla voit hoitaa kaikki taloushallinnon toimenpiteet, kuten laskutuksen ja ostolaskujen maksun, ja tieto kulkee automaattisesti oikeille tileilleen yrityksen kirjanpitoon.

Kirjanpito auttaa yritystä muun muassa:

 • Budjetoimaan lukujen ja ajantasaisen tiedon valossa  
 • Tarkastamaan yritystoiminnan suuntaa matkan varrella  
 • Perustelemaan suuria investointipäätöksiä 
 • Suunnittelemaan henkilöstöresursseja.    
Kaksi naista miettii yrityksen kirjanpitoa ja kirjanpito-ohjelmaa
Kirjanpito-ohjelma apuna, nainen katsoo kaukaisuuteen kuvassa

Kirjanpito-ohjelma verkossa yritysten apuna 

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla kirjanpito onnistuu yhdessä ohjelmassa alusta loppuun saakka. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen käsittely, matkalaskut ja palkanmaksu onnistuvat yhdestä ohjelmasta.  

Yritystoiminnasta syntyy erilaisia kuitteja, tositteita, sopimuksia ja viranomaisilmoituksia, jotka kirjanpitoon tulee koota. Tämä työläälle kuulostava tehtävä hoituu sujuvasti ja nopeasti sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla. Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto säästää aikaa, kun paperisia kuitteja ei tarvitse käsitellä.  

Kun yrityksen tilikausi päättyy, tulee laatia tilinpäätös. Tästä velvollisuudesta on joitakin poikkeuksia. Tilinpäätös on laskelma tilikauden aikaisesta tuloksesta sekä yrityksen varoista ja veloista. Myös tilinpäätös onnistuu näppärästi sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla. 

Minkälainen on helppo taloushallinnon ohjelma?

Modernilla kirjanpito-ohjelmalla teet kirjanpidon verkossa helposti. Yrityksesi saa ohjelman käyttöön nopeasti ja laskutus perustuu yrityksesi tapahtumiin ilman ylimääräisiä kuluja.

Kirjanpito-sovelluksen tulisi kulkea koko ajan kehityksessä lainsäädännön tahdissa. Toiminnallisuuksiin tulisi kuulua myös kirjanpitolain edellyttämät tuloslaskelma ja tase sekä päiväkirja ja pääkirja.

Perusraporttien lisäksi hyvästä kirjanpito-ohjelmasta saat projekti- ja muut seurantakohteittaiset kirjanpitoraportit sekä kirjanpidon vertailuraportteja. Voit myös laatia tasekirjan tilikauden päättyessä.

Useimmat kirjanpito-ohjelmistot tarjoavat myös käyttökoulutuksen, asiakaspalvelun ja kattavan ohjekirjan.

Vaivaton yhteistyö tilitoimiston kanssa 

Sähköisen kirjanpito ohjelmiston avulla yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistyö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, koska kirjanpito-ohjelmassa työnjako voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Osa yrittäjistä haluaa hoitaa taloushallintoonsa liittyviä tehtäviä laajemmin itse kuin toinen, joka ulkoistaa mielellään suurimman osan tehtävistä kirjanpitäjälleen. Ohjelmisto joustaa näiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Yhteistyö tilitoimiston kanssa

Usein kysyttyjä kysymyksiä kirjanpito-ohjelmistoista

Hyvä kirjanpito-ohjelma tehostaa yrityksen taloushallinnon prosesseja ja säästää aikaa ja rahaa.

 • Millainen tietoturva ohjelmassa pitäisi olla?

  Taloushallinnon ohjelmistossa tietoturva tulisi ottaa vakavasti. Esimerkiksi kirjautumisessa olisi hyvä olla kaksoistunnistus. Yhteyksien tulisi olla salattuja, ja palvelun tulisi ajaa taustalla jatkuvia varmuuskopioita tiedostoista.

 • Vaikuttaako yrityksen toimiala taloushallinto-ohjelmiston valintaan?

  Monipuolisissa kirjanpito-ohjelmissa on huomioitu erilaisten toimialojen vaatimat erityistarpeet kirjanpitoon muun muassa räätälöitävillä tilikartoilla ja raporttimalleilla. Voit yhdistää toimialakohtaiset sovellukset automatisoituun kirjanpitoon integraatioilla. Katso lisää yhdistyksen kirjanpidosta ja asunto-osakeyhtiön taloushallinnosta sekä maa- ja metsätalouden kirjanpidosta.

 • Minkälainen on passeli kirjanpito-ohjelma juuri minulle?

  Passeli kirjanpito-ohjelma on sellainen, joka osuu yrityksen tarpeisiin, jota kehitetään jatkuvasti paremmaksi ja jossa hinta-laatu -suhde on muita parempi. Tässä artikkelissa on vertailtu seitsemää kirjanpito-ohjelmaa aloittavalle yrittäjälle ja tässä artikkelissa on Taloushallintoliiton vertailu eri kirjanpito-ohjelmistoista.

 • Mitä taloushallinnon ohjelmisto maksaa?

  Kirjanpito-ohjelman hinta muodostuu aloitus- ja käyttökustannuksista.

  Aloituskustannukset

  Semminkin pienyrittäjille suunnatuissa ohjelmistoissa ei aina ole aloituskustannuksia. Hinta riippuu myös siitä, ottaako yritys ohjelmiston käyttöönsä itse vai kirjanpitäjänsä auttamana. Aloituskustannukset voivat koostua mm.:

  • Ohjelman ja lisäpalveluiden avausmaksut
  • Integraatioiden avaus
  • Aloituskoulutus
  • Tietojen siirtäminen sekä mahdollisesti tarvittavien tilien ja henkilöiden perustaminen

  Käyttökustannukset

  • Transaktiokohtainen hinta tai
  • Henkilö- tai moduulikohtainen hinta sekä
  • Kirjanpitäjien palvelumaksut

  Mikä ei maksa?

  • Ohjelman päivittäminen ja ylläpitäminen
  • Varmuuskopiminen
  • Asiakaspalvelu (voi olla päivittäispuhelumaksu yritysnumeroon)
 • Taloushallinto-ohjelman mobiilikäyttö

  Mobiiliuden merkitys yritysohjelmistoissa kasvaa. Taloushallinnon ohjelmistoa valittaessa on hyvä varmistua, että
  ohjelmiston käyttöliittymä toimii eri
  päätelaitteilla ja lisäksi ohjelmistoon liittyvän mobiilisovelluksen olemassaolo
  on eduksi. Mobiilisovelluksella voi esimerkiksi skannata matkalaskuja, kuitteja ja ostolaskuja.

 • Mistä saan ilmaisen kirjanpito-ohjelman?

  Voit tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa vaikka itse, jos yrityksesi on hyvin pieni ja tositteita kertyy vain muutamia kuukaudessa. Tosin silloin joudut näkemään itse vaivaa. Voit ladata tästä maksuttoman pohjan, jolla yhdenkertainen kirjanpito onnistuu. Mikäli tositteita on vähänkin enemmän ja haluat keskittyä yrityksessäsi ydintoimintaasi, voi helppo maksullinen kirjanpito-ohjelma olla parempi valinta.

 • Miten kahdenkertainen kirjanpito hoituu ohjelmassa?

  Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jos kaksi kolmesta seuraavista toteutuu:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
  • yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.”


  Mikäli toiminnassasi siis vain yksi näistä ehdoista täyttyy, voit pitää kirjanpitosi yhdenkertaisena. Mikäli taas kaksi ehdoista täyttyy, tulee kirjanpito tehdä kahdenkertaisena. Lue lisää täältä.

  Kahdenkertainen kirjanpito on usein automatisoitu kirjanpito-ohjelmissa. Jokainen tapahtuma kirjautuu yhdellä kertaa kaikille tarvittaville tileille automaattisesti ja manuaalisen työn määrä vähenee.

 • Kuinka automatisoitu kirjanpito nopeuttaa työtäsi?

  Hyvän kirjanpito-ohjelman avulla yrityksen kirjanpito syntyy automaattisesti.

  Jokainen tosite myyntilaskusta tiliotteeseen siirtyy automaattisesti kirjanpitoon tallennuksen yhteydessä, ja älykkään automaation ansiosta kirjanpito on ajantasaista. Modernissa kirjanpito-ohjelmassa oletustilikartta ja oletustiliöinnit sekä sisäisen laskennan seurantakohteet voidaan muokata vastaamaan yrityksen yksilöllisiä tarpeita.

  Kirjanpito-ohjelmisto tuottaa kirjanpitolain edellyttämät tuloslaskelman ja taseen sekä päiväkirjan ja pääkirjan. Perusraporttien lisäksi järjestelmästä saadaan projekti- ym. seurantakohteittaiset kirjanpitoraportit sekä kirjanpidon vertailuraportteja. Hyvässä kirjanpito-ohjelmassa voidaan myös laatia tilikauden päättyessä tasekirja.

 • Mitä taloushallinnon osa-alueita verkossa toimivan ohjelman pitäisi kattaa?

  Taloushallinnon ohjelmiston tulisi sisältää tarvittavat toiminnot, kuten myyntilaskutuksen, ostojen käsittelyn, matkalaskun, reskontranhoidon, kirjanpidon ja ajantasaisen raportoinnin ilman erillisiä lisäosia.

  Ohjelmistoa valitessa kannattaa varmistaa, että se tukee oman liiketoiminnan kannalta keskeisiä toimintoja. Esimerkiksi myyntilaskutuksen osalta tämä voi tarkoittaa monipuolisia laskutusominaisuuksia, kuten sopimusperusteista laskutusta, joukkolaskutusta, verkkolaskutusta tai mahdollisuutta siirtää erääntyneet myyntilaskut perintään suoraan ohjelmistosta.

 • Sisältääkö ohjelmisto myös kattavat ulkoiset yhteydet?

  Ohjelmiston ydintoimintojen lisäksi myös ns. ulkoiset yhteydet ovat tärkeitä. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sähköistä pankkiyhteyttä, verkkolaskuyhteyksiä, tulostus- ja skannauspalvelua sekä sähköisiä viranomaisilmoituksia. Kun nämä yhteydet sisältyvät kiinteästi taloushallinnon ohjelmistoon, kokonaisuus on kattava ja kustannustehokas

Etsitkö parasta kirjanpito-ohjelmaa? Procountorilla hoidat kirjanpidon nopeasti ja vaivattomasti

Procountorissa kaikki yrityksen kirjanpitoon tarvittava materiaali löytyy samasta paikasta, jolloin voit hoitaa yrityksesi kirjanpidon kätevästi ja helposti netin kautta. Kirjanpitäjä, palkanlaskija ja yrityksen työntekijä työskentelevät samassa kirjanpito-ohjelmassa, jolloin reaaliaikaiset raportit ja kirjanpidon seuranta on kaikille heti saatavilla. Lisäksi Procountorin käyttö on yksinkertaista eikä vaadi monimutkaisia ohjelmistoasennuksia.

Mikäli haluat seurata kirjanpidon tapahtumia rivitasolle saakka, pääset helposti porautumaan Procountorin kirjanpidon raporteilta yksittäisiin tapahtumiin lukujen takana. Kirjanpidon kirjauksia voidaan tehdä automaattisesti oletusten perusteella.

Autamme sinua sopivan tuoteversion valinnassa.

Procountor on helppo kirjanpito-ohjelma

Procountorin ominaisuudet

Procountorin avulla hoidat koko kirjanpidon ja saat kaiken tarvittavan yhdestä ohjelmasta. Alla lueteltujen kirjanpito-ominaisuuksien lisäksi Procountorista löytyy myös lukuisia muita ominaisuuksia, joihin voit tutustua täällä.

 • Suomen Perustililuettelo, lyhyt versio
 • Yhdistysten ja asuntoyhtiöiden tililuetteloiden lisäykset
 • Kuusi dimensiota sisäistä laskentaa varten (määrä riippuu Procountorin tuoteversiosta)
 • Kirjanpidon muodostaminen kaikkiin yrityksen tositteisiin liittyen
 • Monipuoliset oletukset, joiden pohjalta kirjanpidon automaattista muodostamista voidaan muokata
 • Muistiotositteiden käsittely ja kirjanpito
 • Kirjanpidon perusraportit: päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase
 • Graafiset vertailuraportit taseesta ja tuloslaskelmasta
 • Budjetti
 • Sisäisen laskennan lisäraportit
 • Jaksotustoiminto
 • Tasekirja ja tase-erittelyt
 • Täsmäytysraportit
 • Sähköinen arkisto
 • Yhteiskäyttö yrityksen ja tilitoimiston kesken
 • Tallennustyökalu

Asiakkaiden kokemuksia procountorista

Monien asiakkaidemme mielestä Procountor on paras kirjanpito-ohjelma.

”Kirjanpitäjän työ muuttuu oleellisesti mielekkäämmäksi tallennustyön poistuessa ja työn muuttuessa kohti aktiivista ohjausta ja yhteistyötä.”

Anne Mertaoja
Toimitusjohtaja, Talouskonsultointi Mertaoja Oy

Aloita Procountoriin tutustuminen 20 sekunnissa

Turvallista ja aikaa säästävää taloushallintoa

 • Helppo myynti- ja ostolaskutus
 • Automatisoitu kirjanpito
 • Sujuva palkanlaskenta
 • Näppärä mobiilikäyttö
 • Paperiton yhteistyö tilitoimiston kanssa

Autamme eteenpäin oikean ohjelmiston valinnassa 👉

”Nykyisin talouden hoitoon menee viikossa vain 15 minuuttia” – Peter Nordlund, Toimitusjohtaja, Filterpark Oy