Mistä kirjanpitäjä on vastuussa? Ota tilitoimiston juridiikka haltuun

Yrityksen kirjanpito on tarkasti lailla säädeltyä. Mistä kirjanpitäjä voi joutua oikeudelliseen tai taloudelliseen vastuuseen? Rikosoikeudellisen vastuun perusteita ovat tahallisuus tai tuottamuksellisuus, taloudellisen vastuu puolella kyseeseen voi tulla vahingonkorvausvastuu virheistä tai laiminlyönneistä. Lähtökohtana on kirjanpitäjän asiantuntijarooli, joka tuo mukanaan erilaisia velvoitteita. Kirjanpitäjän roolin merkitys korostuu erityisesti, koska kirjanpitovelvollisen oma osaaminen on useimmissa tapauksissa rajoittunut ja luottamus … Jatka artikkelin Mistä kirjanpitäjä on vastuussa? Ota tilitoimiston juridiikka haltuun lukemista