Hyppää sisältöön

Data Farm eRating

Hiilijalanjälkilaskurilla saat kuukausittain tilannekuvan yrityksen hiilidioksidipäästöistä. Ohjelmisto on suunnattu erityisesti suomalaisille PK-yrityksille.

  Ohjelmiston kuvaus

  Vastuullisuus on asiana painavaa. Siksi vastuullisuusraportoinnin on oltava mahdollisimman kevyttä. 

  Data Farm eRating -palvelulla saat kuukausittain yrityksesi tilannekuvan yrityksen hiilidioksidipäästöistä.

  Data Farm eRating noutaa kuukausittain valmistuvasta kirjanpidosta tuloslaskelman, jota käytetään lähtötietona hiilijalanjälkilaskennassa. Pelkän tuloslaskelman tuottama informaatiotaso on toisinaan rajallinen, tarvitaan usein hieman lisätietoa laskennan tarkentamiseksi. On olennaista tietää esimerkiksi sähkösopimuksen laji – onko se uusiutuvaa energiaa vai ei.

  Data Farm eRating käyttää laskennassa Green Carbon Oy:n tuottamia päästökertoimia, jotka perustuvat GHG-protokollaan ja Exiobase-tietokantaan. Green Carbon Oy on yksi Suomen johtavista hiilijalanlaskentaa konsultatiivisesti tarjoavista yrityksistä (www.greencarbon.fi).

  Data Farm eRating tuottaa näkymän kaikkiin kolmeen Scope-tasoon. Erityisesti Scope 3 on juuri nyt kiinnostava, koska suurten yritysten vastuullisuusraportointia koskevan regulaation jatkuvasti kiristyessä mielenkiinto alihankinta- ja toimitusketjujen aiheuttamia päästöjä kohtaan kasvaa.

  Miksi raportointi kannattaa hoitaa mahdollisimman automatisoidusti?

  Konsultatiivinen laskenta on kallista ja kertaluonteista, vaatii paljon aikaa ja saattaa olla haluttuun tarpeeseen joskus ylimitoitettua. Automatisoitu laskenta on matalan kynnyksen tapa aloittaa vastuullisuusraportointi. Se on helppoa, tuottaa kuukausittain ajantasaisen kuvan tilanteesta ja on edullista. Automatisoitu laskenta vaatii kuitenkin toisinaan tuekseen sellaista informaatiota, jota kirjanpitodata ei suoraan tuota ja siksi meillä on tarjolla myös räätälöidympiä raportointivaihtoehtoja. 

  Ohjelmisto on suunnattu erityisesti suomalaisille PK-yrityksille, mutta soveltuu myös muille kirjanpitovelvollisille, jotka tekevät kirjanpitoa kuukausittain.

  Ominaisuudet

  Ajantasaisuus

  Olet aina ajan tasalla yrityksesi päästökehityksestä ja suurimmista päästölähteistä

  Helppo käyttöönotto

  Ohjelmisto on erittäin helppo ottaa käyttöön

  Vaivaton datansiirto

  Yrityksesi talousdata siirtyy vaivattomasti integraation kautta järjestelmään

  Kuukausittainen raportointi

  Kuukausittainen hiilijalanjälkiraportti auttaa sinua kehittämään toimintaanne entistä vastuullisemmaksi

  Historiatieto

  Saat jo ensimmäiselle raportille edeltävän 12 kuukauden historiatiedon

  Procountor + Data Farm eRating

  Data Farm eRating noutaa kuukausittain valmistuvasta kirjanpidosta tuloslaskelman suoraan Procountorista. Tuloslaskelmaa käytetään lähtötietona hiilijalanjälkilaskennassa.

  Raportti palautuu integraation kautta takaisin Procountoriin muistiotositteena.

  Prosessi on integraation avaamisen jälkeen joko täysin automatisoitu tai puoliautomatisoitu.

  Integraatiossa liikkuu kuukausittaisen kirjanpidon tuloslaskelmatietoa sekä raportilla mahdollisesti esitettävien vertailutietojen tarvitsemassa määrin tasetietoja. Lisäksi joissain tilanteissa saattaa olla tarpeen käyttää laskennan tukena ostolaskutietoa.

  Hinnoittelu

  Data Farm eRating -palvelun hinnoittelu on porrastettu kirjanpitodatan täydentämistarpeen mukaisesti:
  1) Data Farm eRating Light – tarve on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan 59 €/kk
  2) Data Farm eRating Advanced – tarve on kohtalaisen suuri, mutta yleensä kertaluonteinen 119 €/kk
  3) Data Farm eRating Professional – tarve on suuri ja sitä tarvitaan jatkuvaluonteisesti 249 €/kk.

  Palvelusopimus tehdään kuukausilaskutteisena 12 kuukauden jaksoissa.

  Alkaen 59 €/kk

  Tuotteen kuukausihinta sisältää Procountorin API-rajapinnan käytön.

  Integraatio

  Integraatio tarkoittaa, että ohjelmisto on yhdistettävissä Procountoriin tietojen siirtämiseksi. Ratkaisuissa, joissa on integraatio-merkintä, integraatio on toteutettu modernilla API-rajapinnalla, joka mahdollistaa ohjelmistojen välisen keskustelun reaaliaikaisesti.

  Data Farm eRating

  Ratkaisualue:

  Vastuullisuus


  Toimittaja:

  Data Farm


  Oletko jo Data Farm eRatingin käyttäjä?

  Palvelun saat käyttöösi olemalla yhteydessä Data Farmiin.

  Procountor-APIn käyttöönoton ohjeet löydät täältä.

  Hinta:

  Alkaen 59 €/kk

  Tuotteen kuukausihinta sisältää Procountorin API-rajapinnan käytön.

  Search