Planier

Ohjelmiston kuvaus

Työvuorosuunnittelu, sijaisuuksien hallinta, työajanseuranta ja palkat yhdessä helppokäyttöisessä paketissa.

Planierilla teet työvuorolistat helposti ja nopeasti. Äkillisiin muutostarpeisiin vastaaminen onnistuu käden käänteessä, kun tavoitat kaikki sijaiset ja keikkatyöntekijät yhdellä klikkauksella. Työtuntien kirjaaminen tai leimaaminen onnistuu helposti Planier-mobiilisovelluksella ja Planier muodostaa työtunneista automaattisesti TES-tulkitun palkka-aineiston. Myös laskutusaineisto voidaan muodostaa Planierissa toteutuneiden tuntien perusteella, eikä laskutettavia tunteja tarvitse ylläpitää erillisessä paikassa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Kaikki tieto yhdessä paikassa
  • Planierissa hoidat helposti koko prosessin työvuorojen suunnittelusta ja tarjoamisesta aina palkka-aineiston muodostamiseen asti
  • Keskiössä käyttäjät – Planierin tuotekehitys perustuu käyttäjien tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen
  • Helppokäyttöisyys edellä – Planierin tuotekehityksessä panostetaan käyttöliittymään ja sen helppokäyttöisyyteen

Planier-ohjelmisto on osa Accountorin HR-ohjelmistoliiketoimintaa.

Integraation kuvaus

Työaikatiedot ja palkkahinnat voidaan siirtää Planierista Procountoriin CSV-tiedostolla. Tiedostoa ei tarvitse erikseen muokata, vaan se on sellaisenaan suoraan sisäänluettavissa Procountoriin.

Myyntilaskut saa siirrettyä Planierista Procountoriin automaattisesti API-integraation avulla.

Integraatioiden käyttöönotto:

Planierin päässä aktivoidaan valittu palkka- ja/tai laskutussiirto, jonka jälkeen siirron voi valita palkka- tai laskutusaineistoa muodostettaessa.

Palkkasiirtoa varten palkkalajien tunnisteet tulee määrittää Planieriin ja Procountoriin yhteneviksi.

Laskutusliittymää varten Procountorissa tulee määrittää API-käyttäjätunnus. API-tunnuksen tiedot toimitetaan Planierin konsultille, joka asettaa sen ja muut tarvittavat siirtoparametrit Planieriin.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Planier kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

Kuvat

member

Integraatiot ja hinnat:

APICSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Planier

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Työajanhallinta

Kumppanin tuki:
020 7425 400 (vaihde) / planier.myynti@accountorhr.fi / Verkkosivut

Planier