Visma Movenium

Ohjelmiston kuvaus

Visma Movenium Työajanhallinta- ja työmaapalvelu rakennusalalle

Visma Movenium tarjoaa ratkaisun niin urakoitsijan työajanhallintaan kuin laajemmin pääurakoitsijan tarpeisiin. Pääurakointipaketti pitää sisällään mm. työajanseurannan, kulunseurannan, verottajaraportoinnin, perehdytykset, TR- ja MVR-mittarit sekä työmaapäiväkirjan.

Moveniumin tarjoaa helppokäyttöiset digitaaliset työkalut työmaan johtamiseen, raportointiin sekä hallinnointiin.

Palvelun käyttö tapahtuu helposti ja nopeasti modernin käyttöliittymän sekä IOS- ja Android-mobiililaitteisiin saatavan sovelluksen avulla. Kirjaukset voidaan kohdistaa asiakkaille, projekteille ja työmaille.

Työaikojen ja muiden raporttien hyväksyminen on vaivatonta ja kaikki hyväksytyt työaikakirjaukset siirtyvät suoraan palkanlaskentaan.

Visma Moveniumin Työmaapalvelun hyötyjä:
• voi käyttää kaikilla laitteilla
• työtuntien ja muiden merkintöjen monipuolinen kohdentaminen
• hyväksytyt kirjaukset työajoista suoraan tilitoimistoon, jolloin palkat ovat aina ajallaan maksussa
• kattava raportointi helpottaa laskutusta sekä työaikojen, ylitöiden ja poissaolojen seurantaa
• kokonaisvaltainen työmaan hallinta yhden käyttöliittymän avulla
• palvelu soveltuu niin urakoitsijoille kuin pääurakoitsijoille

Visma Entry Työajanseuranta

Visma Movenium on suunnattu rakennusalalle. Visma Entry Työajanseuranta sopii puolestaan kaikille eri toimialoille. Visma Entry työajanseurantajärjestelmä on tehokas ja luotettava tapa pitää kirjaa työntekijöiden työtunneista.

Integraation kuvaus

Movenium-ohjelmistosta löytyy palkka-aineiston (palkkalaskelmien) siirtoon manuaalinen integraatio, jossa hyödynnetään Procountorin palkka-aineiston csv-muotoista sisäänlukua. Eli Movenium-ohjelmistosta saadaan palkka-aineistotiedosto, joka on sellaisenaan suoraan sisäänluettavissa Procountoriin.

Movenium tekee myös integraatioratkaisuja räätälöidysti asiakkaiden järjestelmien ja Visma Moveniumin välille (esimerkiksi myyntilaskuaineiston siirtäminen).

Kysy lisää tietoa!

02 480 90440

sovellustuki@visma.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: