Hyppää sisältöön
Procountor Store - hero

Roima Lean System

Roima Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä joustavuutta ja nopeutta vaativiin ympäristöihin. Sen avulla hoidetaan mm. yrityksen toimitusketjuun liittyviä prosesseja. Järjestelmää käyttävät erityisesti verkottuneen teollisuuden, palveluliiketoiminnan ja projektiohjauksen yritykset.

  Ohjelmiston kuvaus

  Roima Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä valmistavalle teollisuudelle. Järjestelmää käyttävät esimerkiksi kone- ja laitevalmistajat, konepajat, elintarviketeollisuuden yritykset ja alihankintayritykset.

  Roima Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä joustavuutta ja nopeutta vaativiin ympäristöihin. Sen avulla hoidat kaikki yrityksesi tilaus-toimitusketjuun liittyvät prosessit sekä automatisoit ja integroit eri toimintojen tarvitsemat tiedot samaan järjestelmään.

  Roima Lean System on johtavien teollisuusyritysten valinta. Pura siilot ja poista esteet – ihmisen ja koneen, nykyisen ja tulevan sekä sinun ja tarvitsemasi tiedon väliltä.

  Ominaisuudet

  Lean System sopii hyvin myös monimutkaisiin toiminnanohjausympäristöihin.

  Tuotannon suunnittelu

  Valmistuksen ohjaus

  Tilaus-toimitusketjun hallinta

  Materiaalihallinta

  Varastonhallinta

  Projektinhallinta

  Procountor + Lean Systems

  Integraatio on toteutettu joustavasti ja soveltuu eri tyyppisiin tilanteisiin. Tyypillisissä tilanteissa operatiivinen toiminta hoidetaan Lean System järjestelmällä ja taloushallinto (reskontrat, kirjanpito, palkanlaskenta jne.) Procountorissa. Integraatio soveltuu kuitenkin myös tilanteisiin, joissa reskontrat halutaan hoitaa Lean Systemissä ja kirjanpito on ulkoistettu Procountoria käyttävään tilitoimistoon.

  Lean Systemissä hoidetaan operatiivinen toiminta eli myynti, valmistus, varastointi, hankinta yms. Myyntilaskut lähetetään Lean Systemistä ja tiliöidyt laskut siirtyvät rajapinnan avulla automaattisesti Procountoriin, jossa on myyntireskontra. Ostolaskut vastaanotetaan ja tarvittaessa kierrätetään Lean Systemissä ja laskut siirtyvät rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja ostoreskontraa varten.

  Matka- ja kululaskut tehdään ja käsitellään Lean Systemissä. Laskut siirtyvät Lean Systemistä rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja kirjanpitoa varten.

  Lean Systemistä saadaan siirrettyä työaikatiedot Procountoriin palkanlaskentaa varten.

  Integraation saa käyttöönsä olemalla yhteydessä Roima Intelligenceen.

  Integraatio

  Integraatio tarkoittaa, että ohjelmisto on yhdistettävissä Procountoriin tietojen siirtämiseksi. Ratkaisuissa, joissa on integraatio-merkintä, integraatio on toteutettu modernilla API-rajapinnalla, joka mahdollistaa ohjelmistojen välisen keskustelun reaaliaikaisesti.

  Roima Lean System

  Toimiala:

  Logistiikka, Tuotteiden valmistus


  Ratkaisualue:

  Toiminnanohjaus


  Toimittaja:

  Roima Intelligence


  Kumppanin tuki:
  Oletko jo Roima Lean Systems käyttäjä?

  Palvelun saat käyttöösi olemalla yhteydessä Roima Intelligenceen.

  Procountor-APIn käyttöönoton ohjeet löydät täältä.

  Hinta:

  Palvelun saat käyttöösi olemalla yhteydessä Roima Intelligenceen.

  Procountor-APIn käyttöönoton ohjeet löydät täältä.

  Jätä yhteydenottopyyntö

  Haluan yhteydenoton:*

  Search