Lean System

Ohjelmiston kuvaus

Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä valmistavalle teollisuudelle. Järjestelmää käyttävät esimerkiksi kone- ja laitevalmistajat, konepajat, elintarviketeollisuuden yritykset ja alihankintayritykset.

Lean System ohjelmisto on kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä sisältäen muun muassa seuraavia toiminnallisuuksia:

  • Tuotannon suunnittelu
  • Valmistuksen ohjaus
  • Tilaus-toimitusketjun hallinta
  • Materiaalihallinta
  • Varastonhallinta
  • Projektienhallinta
  • Huolto ja kunnossapito

Lean System sopii hyvin myös monimutkaisiin toiminnanohjausympäristöihin.

Integraation kuvaus

Integraatio on toteutettu joustavasti ja soveltuu eri tyyppisiin tilanteisiin. Tyypillisissä tilanteissa operatiivinen toiminta hoidetaan Lean System järjestelmällä ja taloushallinto (reskontrat, kirjanpito, palkanlaskenta jne.) Prcountorissa. Integraatio soveltuu kuitenkin myös tilanteisiin, joissa reskontrat halutaan hoitaa Lean Systemissä ja kirjanpito on ulkoistettu Procountoria käyttävään tilitoimistoon.

Lean Systemissä hoidetaan operatiivinen toiminta eli myynti, valmistus, varastointi, hankinta yms. Myyntilaskut lähetetään Lean Systemistä ja tiliöidyt laskut siirtyvät rajapinnan avulla automaattisesti Procountoriin, jossa on myyntireskontra. Ostolaskut vastaanotetaan ja tarvittaessa kierrätetään Lean Systemissä ja laskut siirtyvät rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja ostoreskontraa varten.

Matka- ja kululaskut tehdään ja käsitellään Lean Systemissä. Laskut siirtyvät Lean Systemistä rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja kirjanpitoa varten.

Lean Systemistä saadaan siirrettyä työaikatiedot Procountoriin palkanlaskentaa varten.

Integraation saa käyttöönsä olemalla yhteydessä Roima Intelligenceen.

Kysy lisää tietoa!

+358 20 525 3100

info@roimaint.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: