Lean System

Ohjelmiston kuvaus

Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä valmistavalle teollisuudelle. Järjestelmää käyttävät esimerkiksi kone- ja laitevalmistajat, konepajat, elintarviketeollisuuden yritykset ja alihankintayritykset.

Lean System ohjelmisto on kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä sisältäen muun muassa seuraavia toiminnallisuuksia:

  • Tuotannon suunnittelu
  • Valmistuksen ohjaus
  • Tilaus-toimitusketjun hallinta
  • Materiaalihallinta
  • Varastonhallinta
  • Projektienhallinta
  • Huolto ja kunnossapito

Lean System sopii hyvin myös monimutkaisiin toiminnanohjausympäristöihin.

Integraation kuvaus

Integraatio on toteutettu joustavasti ja soveltuu eri tyyppisiin tilanteisiin. Tyypillisissä tilanteissa operatiivinen toiminta hoidetaan Lean System järjestelmällä ja taloushallinto (reskontrat, kirjanpito, palkanlaskenta jne.) Prcountorissa. Integraatio soveltuu kuitenkin myös tilanteisiin, joissa reskontrat halutaan hoitaa Lean Systemissä ja kirjanpito on ulkoistettu Procountoria käyttävään tilitoimistoon.

Lean Systemissä hoidetaan operatiivinen toiminta eli myynti, valmistus, varastointi, hankinta yms. Myyntilaskut lähetetään Lean Systemistä ja tiliöidyt laskut siirtyvät rajapinnan avulla automaattisesti Procountoriin, jossa on myyntireskontra. Ostolaskut vastaanotetaan ja tarvittaessa kierrätetään Lean Systemissä ja laskut siirtyvät rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja ostoreskontraa varten.

Matka- ja kululaskut tehdään ja käsitellään Lean Systemissä. Laskut siirtyvät Lean Systemistä rajapinnan avulla Procountoriin maksamista ja kirjanpitoa varten.

Lean Systemistä saadaan siirrettyä työaikatiedot Procountoriin palkanlaskentaa varten.

Integraation saa käyttöönsä olemalla yhteydessä Roima Intelligenceen.

Integraation käyttöönotto

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

SFTP:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Lean System kumppaniin
  2. Procountorin päässä integraation aktivointi asiakaspalvelun kautta liittymat@procountor.com

member

Integraatiot ja hinnat:

CSVSFTP


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Lean System

Toimiala:
Logistiikka, Tuotteiden valmistus

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus, Varastonhallinta

Kumppanin tuki:
+358 20 525 3100 / info@roimaint.com / Verkkosivut

Lean System