Manu Online

Ohjelmiston kuvaus

Manu Online Mini Enterprise versiolla hoidat yrityksesi tarjouksia, tilauksia, varastoja, valmistusprosesseja sekä suunnittelua. Manu Online tuo käyttöösi edistyneitä valmistusominaisuuksia kuten materiaalien jäljitettävyyden, monivaiheisen reitityksen viivakoodeilla, reaaliaikaisen materiaalisuunnittelun ja paljon muuta. Procountorilla hallinnoit taloudellista raportointia, kirjanpitoa, veroja ja palkanlaskentaa. Yhdessä ne muodostavat täydellisen järjestelmän valmistusliiketoiminnan hallintaan.

Manu Online Enterprise Edition sisältää kaikki Mini Enterprise Edition -sovelluksen tehokkaat prosessinhallintatyökalut, mutta lisäksi sen avulla voit käsitellä tärkeimpiä prosesseja joukkokäsittelyllä, joka mahdollistaa suuremman volyymin valmistuksen:

  • Luo tuotannon työeriä joukkokäsittelyllä kysyntää ja / tai vähimmäisvarastotasoja vastaavasti.
  • Luo ostotilauksia kysyntään sekä vapaita varastotasoja ja / tai ennustetta vastaan. Tilausrivit voidaan jakaa toimittajille ensisijaisen toimittajan tai parhaan tarjoushinnan perusteella.
  • Luo myyntilaskuja joukkokäsittelyllä ottaen huomioon asiakaslaskujen osoitteet ja asetukset yhdistettyä laskutusta varten.

Manu Onlinen Multi Company versiolla voit hoitaa yhdellä, globaalilla järjestelmällä niin myynnin, varastoinnin, valmistuksen, hankinnan ja laskutuksen moniyritysympäristössä. Järjestelmä voidaan integroida pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuihin taloushallinnon pilvipalveluihin, jotka ovat käytössä niissä maissa missä toimit. Eri puolilla maailmaa toimivia ja Manu Onlinen kanssa yhteensopivia kansainvälisiä kirjanpitojärjestelmiä ovat mm. Xero.

Integraation kuvaus

Manu Online ja Procountor ohjelmistojen välillä on rajapinta, jonka avulla myynti- ja ostolaskuja sekä niihin liittyvää tietoa voidaan siirtää automaattisesti järjestelmien välillä. Tämä mahdollistaa muun muassa myyntilaskujen reaaliaikaisen  seurannan Procountorissa.

Myyntilaskut siirretään Procountoriin samalla, kun ne luodaan Manu Onlinessa. Samassa yhteydessä siirretään yksittäisen laskun tiedot sekä asiakkaan tiedot. Lasku lähetetään asiakkaalle Procountorista.

Ostolaskut, joiden toimittajilla on avoimia ostotilauksia, voidaan siirtää Procountorista Manu Onlineen. Kun lasku on aktivoitu Manu Onlinessa, lisätään Procountoriin asiantarkistajan kommentti.

Sekä asiakkaat että nimikkeet voidaan tuoda Procountorista Manu Onlineen, esimerkiksi käytön aloituksen yhteydessä.

Integraation käyttöönotto

API:

Ohje integraation käyttöönottoa varten löytyy täältä.

member

Integraatiot ja hinnat:

API


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Manu Online

Toimiala:
Tuotteiden valmistus

Ratkaisualue:
Toiminnan- ja tuotannonohjaus, Varastonhallinta

Kumppanin tuki:
046 850 5399 / myyntituki@manu.fi / Verkkosivut

Manu Online