Procountor Toiminnanohjaus

Ohjelmiston kuvaus

Procountor Toiminnanohjaus on Koho Sales Oy:n ja Accountor Finagon yhteistyössä tuottama toiminnanohjausjärjestelmä tilitoimistoille. Procountor Toiminnanohjauksessa on tilitoimistoille suunnitellut valmiit mallit sekä ohjelmiston käyttöönotolle että päivittäistä Procountor taloushallinto-ohjelmistojen asiakkuuksien hoitoa varten.

Ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

 • Asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteiden hoito
 • Toimeksiantojen suunnittelu
 • Palveluprosessin laadunvarmistus
 • Asiakkaiden sähköinen tunnistaminen
 • Tuntikirjaukset
 • Ajankäytön hallinta
 • Yhteiskäyttö asiakkaan kanssa (mm. chat, aineistojen toimitus, tiedotteet)
 • Seuranta ja raportointi

Integraation kuvaus

Procountor Toiminnanohjauksessa käsitellään laskutusta, tuntitöitä ja projekteja. Procountor Toiminnanohjaus muodostaa valmiita laskuja, jotka siirtyvät API-integraation avulla napin painalluksella Procountoriin. Myyntilaskut lähetetään Procountorista ja myös myyntireskontra on Procountorissa. Procountor Toiminnanohjauksen ja Procountorin välinen integraatio on kahdensuuntainen ja integraation avulla siirtyy automaattisesti seuraavia tietoja: asiakastiedot, laskutustiedot (sis. verkkolaskutiedot), laskutustapa ja tuotteet.

Työntekijöiden tuntikirjaustiedot saadaan siirrettyä Procountor Toiminnanohjauksesta Procountoriin siirtotiedoston avulla palkanlaskentaa varten.

Procountor Toiminnanohjauksen ja Procountorin välisestä API-integraatiosta Accountor Finago ei veloita normaalia kuukausimaksua.

Integraation käyttöönotto

API:

 1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Procountor Toiminnanohjaus kumppaniin
 2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
 3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
 4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
 5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä

partner

Integraatiot ja hinnat:

APICSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Procountor Toiminnanohjaus

Toimiala:
Asiantuntijapalvelut

Ratkaisualue:
Asiakkuuksien ja myynnin hallinta, Toiminnanohjaus (asiantuntijayritykset)

Kumppanin tuki:
020 7879 830 / myynti@finago.com / Verkkosivut

Procountor Toiminnanohjaus