Procountor Toiminnanohjaus

Ohjelmiston kuvaus

Procountor Toiminnanohjaus on Koho Sales Oy:n ja Accountor Finagon yhteistyössä tuottama toiminnanohjausjärjestelmä tilitoimistoille. Procountor Toiminnanohjauksessa on tilitoimistoille suunnitellut valmiit mallit sekä ohjelmiston käyttöönotolle että päivittäistä Procountor taloushallinto-ohjelmistojen asiakkuuksien hoitoa varten.

Ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

  • Asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteiden hoito
  • Toimeksiantojen suunnittelu
  • Palveluprosessin laadunvarmistus
  • Asiakkaiden sähköinen tunnistaminen
  • Tuntikirjaukset
  • Ajankäytön hallinta
  • Yhteiskäyttö asiakkaan kanssa (mm. chat, aineistojen toimitus, tiedotteet)
  • Seuranta ja raportointi

Integraation kuvaus

Procountor Toiminnanohjauksessa käsitellään laskutusta, tuntitöitä ja projekteja. Procountor Toiminnanohjaus muodostaa valmiita laskuja, jotka siirtyvät API-integraation avulla napin painalluksella Procountoriin. Myyntilaskut lähetetään Procountorista ja myös myyntireskontra on Procountorissa. Procountor Toiminnanohjauksen ja Procountorin välinen integraatio on kahdensuuntainen ja integraation avulla siirtyy automaattisesti seuraavia tietoja: asiakastiedot, laskutustiedot (sis. verkkolaskutiedot), laskutustapa ja tuotteet.

Työntekijöiden tuntikirjaustiedot saadaan siirrettyä Procountor Toiminnanohjauksesta Procountoriin siirtotiedoston avulla palkanlaskentaa varten.

Procountor Toiminnanohjauksen ja Procountorin välisestä API-integraatiosta Accountor Finago ei veloita normaalia kuukausimaksua.

Kysy lisää tietoa!

020 7879 830

myynti@finago.com

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: