Lisäarvoa asiakkaillesi tilitoimiston tärkeimmillä työkaluilla

Procountorin näppärien työkalujen, Procountor Toiminnanohjauksen, Jackbotin ja Verified AML:n, avulla sujuvoitat tilitoimiston arkea ja helpotat jokapäiväisiä rutiinihommia.

Yhdistä toiminnan johtaminen, myyntityö ja asiakassuhteiden hoito

Procountor Toiminnanohjaus

 • Sujuvoita tilitoimiston työntekijöiden arkea
 • Helpota töiden kirjaamista, resursointia ja seurantaa
 • Hallitse asiakkuuksia ja saa arvokasta tietoa asiakaskannattavuudesta
 • Käytä joustavasti yhdessä asiakkaan kanssa viestinnän, toimeksiantojen ja aineistojen toimitusten osalta

Lue lisää Procountor Toiminnanohjauksesta

Kehity tiedolla ja nosta tilitoimistosi suorituskyky uudelle tasolle

Jackbot

 • Seuraa helposti asiakkaiden viranomaisilmoitusten tilanteita ja kirjanpidon laatua
 • Huomaa muutokset asiakkaiden taloustilanteissa ja saa täsmäehdotuksia aiheista, joista asiakkaita voi neuvoa
 • Tarjoa asiakkaillesi monipuolisia raportteja yrityksensä tilanteesta ja muistutuksia omista tehtävistään

Lue lisää Jackbotista

Täytä rahanpesuvelvoitteet (AML) tehokkaasti ja viranomaisvaatimusten mukaan

Verified AML

 • Hae uusien asiakkaiden tiedot jo perustamisen yhteydessä
 • Tunnista avainhenkilöt ja edunsaajat
 • Hyödynnä valmiita ja esitäytettyjä tietolomakkeita asiakkaalta kerättäviin tietoihin
 • Tarkista tiedot helposti ja nopeasti sanktio- ja PEP- (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) listoja vasten. Mahdollisuus myös jatkuvaan seurantaan
 • Saa tukea riskiarvioiden ja riskiluokitusten tekemiseen

Tai ota yhteyttä myyntiin

myynti@finago.com
020 7879 830