EtusivuProcountor TaloushallintoProcountor Junior

Procountor Junior ehdottaa ja auttaa

Procountor Junior tuo tekoälyn Procountoriin. Se pystyy käsittelemään suuriakin tietomääriä tehokkaasti, jolloin kirjanpito on yhä reaaliaikaisempaa. Juniorin avulla kohdennat ajankäyttösi paremmin.

Tekoäly toimii kiinteästi Procountorissa eikä Juniorin käyttäminen maksa erikseen. Procountor Junior Dimensiointi on maksullinen lisäominaisuus.

Näin Procountor Junior toimii

Ostolasku saapuu Procountoriin

Junior käy läpi laskun tietosisällön lasku- ja rivitasolla. Junior voi käsitellä sekä Procountoriin saapuneet että käsin luodut ostolaskut.

Junior tiliöi laskun

Juniorin koneoppivat mallit tekevät laskulle tiliöintiehdotukset: tili, alv-status ja alv-vähennys-%. Tiliöintiehdotukset tallennetaan suoraan laskun kirjanpitoriveille.

Asiantuntija tarkistaa tiliöinnit

Mahdolliset epävarmat tiliöinnit näytetään korostetulla värillä. Asiantuntija viimeistelee laskun tarkastamalla tiliöintiehdotukset ja tallentamalla tiliöinnit. Asiantuntija voi korjata tarvittaessa myös Juniorin korostamattomia kirjauksia, jolloin Junior oppii korjauksista.

Procountor Juniorin hyödyt

Yrityksille

Procountor Juniorin avulla kirjanpito muuttuu yhä reaaliaikaisemmaksi. Kone oppii ihmistä nopeammin ja prosessoi isoja tietomassojakin tehokkaasti, jolloin talousdata on käytettävissä yritysjohdon päätöksenteon tueksi aiempaa reaaliaikaisemmassa muodossa.

 • Tuo reaaliaikaisen taloustiedon päätösten tueksi
 •  Valmiina Procountorissa
 • Maksuton kaikille Procountor Taloushallinnon käyttäjille
 • Nopeuttaa ja ajantasaistaa ostolaskujen tiliöintiprosessia

Tilitoimistoille

Procountor Junior auttaa kirjanpitäjää rutiinityössä. Juniorin avulla ns. tallentamistyön osuus vähenee, ja kirjanpitäjä voi keskittyä yritysasiakkaalle arvoa tuottavaan, mielekkääseen asiantuntijatyöhön. Junior ehdottaa valmiita ratkaisuja, mikä nopeuttaa ammattilaisen päätöksentekoa.

 • Auttaa kohdentamaan ajankäytön paremmin
 • Valmiina Procountorissa
 • Helppo ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä jopa laskukohtaisesti
 • Maksuton kirjanpitäjän apulainen

”Junior on ehdottoman hyvä. Etenkin, kun se voi oppia koko ajan lisää ja parantaa tarkkuuttaan.”

Katri Niskanen
Toimitusjohtaja, Soluva Oy

”Hienoa, että Accountor Finago on taloushallintoalan kehityksessä mukana”

Mira Merikanto
Liiketoimintajohtaja, Tilitoimisto Sukkela

”Tuntuu turvalliselta käyttää kirjanpito-ohjelmaa jota kehitetään jatkuvasti”

Mira Merikanto
Liiketoimintajohtaja, Tilitoimisto Sukkela

”Junior tulee säästämään aivan varmasti työaikaamme.”

Katri Niskanen
Toimitusjohtaja, Soluva Oy

Usein kysyttyä Procountor Juniorista

 • Millaisille yrityksille Procountor Junior sopii?

  Oppiakseen Junior tarvitsee riittävästi dataa. Esimerkiksi ostolaskujen tiliöinnissä minimiraja on 50 ostolaskua vuodessa. Junior ei osaa vielä asettaa alv-statusta oikein käänteisen alv:n laskuille, joten kyseiset laskut kannattaa tarkastaa huolellisemmin. Jos rakennusalan yrityksellä on paljon käänteisen alv:n laskuja, voi Juniorin poistaa käytöstä. Muutoin Junior sopii kaikenlaisille yrityksille, toimialasta riippumatta.

 • Mitä hyötyä Juniorista on kirjanpitäjän työssä?

  Juniorin oppiessa kirjanpitäjän rutiininomainen, manuaalinen kirjaustyö vähenee, ja tilalle tulee mielekkäämpää tarkistus- ja tulkintatyötä. Junior on kirjanpitäjän apulainen, joka vapauttaa ammattilaisen aikaa monimutkaisten, asiantuntemusta vaativien ongelmien ratkaisemiseen.

 • Viekö Junior kirjanpitäjän työt?

  Junior on nimensä mukaisesti oppija, joka ei koskaan pysty korvaamaan ammattilaista. Ihminen näkee asiayhteyksiä, kun taas tekoäly toimii aina sillä kaavalla, jonka se on oppinut. Junior vaatii oppiakseen paitsi dataa, myös ohjaajan, joka sitä opettaa. Junior ei koskaan pääse samaan lopputulokseen kuin ammattilainen, vaan vaatii sen, että kirjanpitäjä seuraa sen työn tuloksia ja opettaa tarvittaessa lisää.

 • Miksi Junior tekee virheitä?

  Aivan kaikkien yritysten tiliöintejä Junior ei osaa kunnolla. Yrityksen tiliöintihistoria voi olla puutteellinen tai epäjohdonmukainen, esimerkiksi muuttuneen tilikartan, jatkuvasti vaihtuvien toimittajien tai vaihtelevien tiliöintikäytäntöjen vuoksi. Myös laskujen vähäinen määrä sekä tilanteet, joissa tiliöintiin tarvittava tieto on vain laskun kuvassa tai Procountorin ulkopuolella, vaikeuttavat tiliöintiä.

 • Onko Junior tietoturvallinen? Mitä tietoja se käyttää ja miten?

  Junior on täysin tietoturvallinen aivan kuten Procountor. Junior toimii Procountorin sisällä eikä se tallenna yrityksen tietoja mihinkään ulkopuolelle. Junior käyttää ainoastaan Procountorissa olevaa yrityksen talousdataa. Juniorissa hyödynnetään Microsoftin Azure-alustaa.

 • Milloin voin ottaa Juniorin ostolaskujen tiliöinnin käyttööni?

  Juniorin ostolaskujen tiliöinti on kaikkien Procountor Taloushallinto -version käyttäjien käytettävissä. Ainoa rajoitus Juniorin käyttöönottoon on ostolaskujen riittävä määrä. Junioria voi alkaa käyttää, kun ostolaskujen määrä on vähintään 50 vuodessa.

 • Maksaako Juniorin käyttö?

  Junior toimii kiinteästi Procountorissa eikä sen käyttäminen maksa erikseen. Junior sisältyy kaikkiin Procountor Taloushallinto -paketteihin maksutta. Tallennus-versioissa sitä ei voi käyttää.

  Procountor Junior Dimensiointi on maksullinen lisäominaisuus. Maksullisen Procountor Junior Dimensioinnille on oma käyttöasetuksensa, joten voit käyttää sitä joko yhdessä maksuttoman kirjanpidon Juniorin kanssa tai erikseen.

 • Millaisiin tilanteisiin Junior sopii?

  Junior pystyy tiliöimään lähes kaikenlaisia ostolaskuja, ja sen avulla päästään suurimmassa osassa yrityksistä eroon oletustiliöintien asettamisesta ja päivittämisestä. Erityisesti Junior helpottaa monirivisten, esimimerkiksi tukkulaskujen käsittelyä, sillä se tiliöi laskun jokaisen rivin erikseen.

 • Mitä hyötyjä Juniorista on yritykselle?

  Junior käsittelee suuria tietomääriä nopeasti, jolloin yritys pystyy hyödyntämään taloustietoa aiempaa tehokkaammin. Koska tietojen käsittely nopeutuu, yritysjohdolla on käytössään entistä reaaliaikaisempaa talousdataa päätösten pohjaksi.

 • Miten Junior oppii tiliöimään?

  Junior analysoi kunkin yrityksen lasku- ja tiliöintihistoriaa viimeisen vuoden ajalta. Junior päivittää koneoppivia mallejaan joka yö, jotta se pystyy tiliöimään laskuja entistä paremmin. Uudet laskut, niiden tiliöinnit sekä kirjanpitäjän tekemät korjaukset ja muut muutokset vaikuttavat kaikki Juniorin oppimismalleihin.

 • Voiko Juniorin kytkeä pois päältä halutessaan?

  Kyllä voi. Käyttäjä pystyy säätelemään, haluaako hän hyödyntää Junioria vai ei. Junior on mahdollista laittaa päälle tai kytkeä pois laskukohtaisesti, ympäristökohtaisesti tai toimittajakohtaisesti. Silloin kun Junior on asetettu pois päältä, käytetään normaaliin tapaan oletustiliöintiasetuksia.

 • Kuka on vastuussa, jos Junior tekee virheen?

  Junior on luotu helpottamaan kirjanpitoa, mutta kirjanpitäjää se ei korvaa. Loppujen lopuksi kirjanpitäjä on aina vastuussa kirjanpidon oikeellisuudesta. Junior vain auttaa tässä työssä.

 • Melkein kaikki saamani ennustukset ovat väärin. Kannattaako minun lopettaa Juniorin käyttö?

  Junior oppii jatkuvasti. Junioria kannattaa aluksi käyttää kärsivällisesti, koska se oppii lisää sitä mukaan, kun uusia laskuja tulee ympäristöön ja kun ihminen seuraa ja korjaa sitä aina tarvittaessa. Jos kuitenkin virheiden määrä on suuri ja niitä on jatkuvasti, voi Juniorin poistaa käytöstä joko toimittajakohtaisesti tai kokonaan.

 • Kuinka otan Juniorin käyttöön?

  Jotta Junior on mahdollista ottaa käyttöön, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • Juoksevan 12kk aikana ympäristössä tulee olla vähintään 50 ostolaskua, jotka katsotaan liiketapahtumiksi.
   • Tämä tarkoittaa sitä, että laskujen tulee olla tilassa Hyväksytty, Maksukiellossa, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Maksettu.
  • Ostolaskut tulee tiliöidä riveittäin.
   • Tämä voidaan tarkistaa Käyttöasetukset-näkymällä (Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset).
  • Ympäristön, jossa Junioria aiotaan käyttää, tulee olla suomalainen Procountor-ympäristö.
  • Ympäristön, jossa Junioria aiotaan käyttää, tulee olla tuotantokäytössä. Koekäytössä olevissa ympäristöissä Junior ei toimi.
  • Junior voidaan ottaa käyttöön vain Procountor Taloushallinto -tuoteversiossa.
  • Jotta käyttäjä voi tehdä päätöksen Juniorin käyttöönotosta, hänellä tulee olla oikeudet muokata ostolaskujen kirjanpitoa, sekä oikeudet Procountor-ympäristön käyttöasetuksiin.

  Kun kuvatut ehdot täyttyvät, Junior voidaan ottaa käyttöön joko ostolaskun Kirjanpito-näkymällä avautuvan avustetun käyttöönoton avulla tai vaihtoehtoisesti Käyttöasetukset-näkymällä.

  Juniorin käyttöönotto ei vaikuta takautuvasti ympäristössä jo oleviin laskuihin, eli Junior tekee tiliöintiehdotuksia vain sellaisiin laskuihin, joiden kirjanpito on luotu Juniorin käyttöönoton jälkeen tai laskuihin, joiden rivitietoja on muokattu Juniorin käyttöönoton jälkeen.

  Lue lisää ohjekirjasta

Mikä on Procountor Junior?

Procountor Junior on nimitys Procountorissa valmiina oleville, tekoälyyn pohjautuville ominaisuuksille. Junior on helppo ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä, ja halutessa sitä voi käyttää esimerkiksi laskukohtaisesti siellä, missä tekoälystä on eniten hyötyä.

Procountor Junior on saatavilla kaikkiin Procountor Taloushallinto -tuoteversioihin. Lue lisää Juniorin toiminnasta ohjekirjastamme.

Procountor Junior - logo
 • Valmiina Procountorissa: Procountor Junior tulee olemaan kaikissa Procountor Taloushallinto -versioissa, eikä sitä tarvitse ladata tai ostaa mistään erikseen. Ensimmäiseksi Junior on käytössä ostolaskujen tiliöinnissä, mutta se laajenee tulevaisuudessa myös muualle ohjelmistoon. Juniorin ostolaskujen tiliöinnin käyttö on maksutonta ja käyttöönotto helppoa.
 • Oppii jatkuvasti: Junior on koko ajan kehittyvä, yksiköllisesti oppiva tehokas apuri, joka tarvitsee oppiakseen tietoa. Se käy läpi Procountorin tietosisältöä ja tekee sen perusteella tiliöintiehdotuksia. Se oppii jo tehdyistä tiliöinneistä käymällä läpi laskujen tietoja aina rivitasolle saakka. Kun kirjanpitäjä tekee ehdotuksiin korjauksia, Junior käyttää niitä tiliöinnin opetteluun jatkossa. Mitä enemmän dataa Juniorilla on käytössään, sen paremmin se oppii. Ostolaskuja se tarvitsee vähintään 50 vuodessa oppiakseen niistä tiliöintisääntöjä.
 • Helppo ottaa käyttöön: Procountor Juniorin saa helposti käyttöön suoraan Procountor-ohjelmasta, ja samoin sen voi halutessaan kytkeä pois päältä. Junioria on mahdollista käyttää laskukohtaisesti, ympäristön mukaan tai toimittajakohtaisesti.
 • Apuna ostolaskuissa: Junior tekee tiliöintiehdotuksia. Epävarmat ehdotukset näkyvät riveillä korostetusti, ja niihin kirjanpidon ammattilaisten kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Kun kirjanpitäjä korjaa Juniorin tekemiä ehdotuksia, Junior käyttää tietoa tiliöinnin opetteluun jatkossa. Junior ei ole koskaan samanlainen eri yritysten laskuja tiliöidessään, vaan jokaiselle yritykselle luodaan yksilölliset koneoppimismallit kunkin yrityksen tilikarttojen ja laskujen perusteella.