EtusivuVastuullisuus Procountorilla

Yritysvastuu Procountorilla

Tuemme PK-yrityksiä kestävällä tavalla muun muassa panostamalla tietoturvaan sekä sähköisen eli paperittoman toimintatavan positiivisilla vaikutuksilla ympäristöömme.

Näin edistämme yritysvastuuta

Vastuullinen toiminta on liiketoimintamme ytimessä ja panostamme siihen jatkuvasti monin eri tavoin. Olemme mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja noudatamme sen periaatteisiin perustuvaa lähestymistapaa vastuulliseen liiketoimintaan.

Pitkäjänteinen vastuullisuustyömme on palkittu hopeisella EcoVadis-mitalilla. Sen mukaan olemme toimialamme EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa arvioitujen yritysten parhaan 80 prosentin joukossa.

Procountor on osa Accountor-konsernin taloushallinnon ohjelmistoliiketoimintaa. Jaamme Accountorin vastuullisuuspolitiikan.

Vastuullisuustyöllämme haluamme kasvattaa positiivista vaikutusta ympäristöön, ihmisiin ja hyvään hallintotapaan (ESG, Environmental, Social, Governance). Lue lisää vastuullisuusraportistamme.

Arvomme

Olemme ylpeitä yhtiömme arvoista, jotka ovat arvostus, luottamus, rohkeus ja tulevaisuus.

Arvostus on asenne muita ihmisiä kohtaan. Uskomme siihen, että kaikkia ihmisiä pitää arvostaa.

Luottamus ilmenee ammattimaisena asenteena, pitkän aikavälin myönteisinä kokemuksina, osaamisena ja henkilökohtaisena sitoutumisena sekä venymisenä tarpeen tullen.

Rohkeus on kolmas arvomme. Kehittyminen vaatii oman mukavuusalueen laajentamista ja sen ulkopuolella liikkumista. Tämä vaatii rohkeutta.

Tulevaisuus mainitaan harvoin arvona. Meille tulevaisuus on tärkeää, sillä haluamme pitää katseen suunnattuna tulevaisuuteen.

Näin tuemme pk-yrityksiä vastuullisempaan toimintaan

Kehitämme tuotteita ja palveluita, joilla voimme tukea PK-yrityksiä tekemään vastuullista liiketoimintaa.

Tutustu esimerkiksi Procountor Taloushallinto-ohjelmaan integroituun lisäpalveluun automaattisesta hiilijalanjälkilaskurista. Tämä innovaatio tuo yrityksen hiilijalanjälkilaskennan myös pienimpien yritysten ulottuville helposti ja edullisesti, mikä tukee pieniäkin yrityksiä ilmastotyössä.

Tuemme lisäksi yritysten kestävää kehitystä esimerkiksi näin:

vastuullisuus läkkyrä