Maksuvahti: automatisoitu muistutus- ja perintäpalvelu suoraan Procountorissa

Maksuvahti-perintäpalvelun avulla kotiutat avoimet erääntyneet saatavat tehokkaasti ja helposti. Automaattisen maksuvalvonnan avulla varmistat, että toimenpiteisiin erääntyneen saatavan kotiuttamiseksi ryhdytään oikea-aikaisesti, eikä erääntyneistä laskuista muistuttaminen unohdu.

 • Ei kuukausi- tai avausmaksuja
 • Automaattinen maksuvalvonta ja kirjanpito
 • Luottotappiot kuriin

Mitä ovat muistutus- ja perintäpalvelut?

Myyntisaatavien hallinta ja perintä ovat olennainen osa jokaisen yrityksen taloushallintoa.

Kaikki asiakkaat eivät maksa laskua ajallaan, jolloin muistutus- ja perintätoimenpiteillä on mahdollista kotiuttaa erääntynyt saatava. Usein hyödynnetään muistutus- ja perintätoimenpiteissä perintätoimistoa, jonka ammattitaidon ja resurssien avulla saatavat saadaan kotiutettua tehokkaasti ja asiakasystävällisesti.

Näin luottotappioiden määrä pysyy kurissa ja yrityksen kassavirtaa on helpompi ennakoida.

Asiantunteva perintätoimisto kotiuttaa saatavat

Asiakassuhde säilyy hetkellisistä maksuvaikeuksista huolimatta

Helpompaa kassavirran ennakointia

Luottotappiot pysyvät kurissa

Maksuvahti – automaattinen muistutus- ja perintäpalvelu suoraan Procountorissa

Maksuvahti on Procountor Taloushallinto -ohjelmistoon integroitu muistutus- ja perintäpalvelu automaattisella maksuvalvonnalla. Palvelu on toteutettu yhteistyössä kumppanimme Kravia Finland Oy:n kanssa.

 • Helppo käyttöönotto
 • Automaattinen maksuvalvonta, kirjanpito ja reskontraviennit
 • Seuraa saatavalle tehtyjä toimenpiteitä ja perinnän tilannetta suoraan Procountorista
 • Voit halutessasi siirtää laskuja Maksuvahtiin myös manuaalisesti
 • Ei kuukausi- eikä avausmaksua. Kravia vastaa kirjeiden lähetyskuluista.
 • Ei tulosta, ei veloitusta*
 • Joustavasti määriteltävät prosessit ja automaatioasetukset

Näin se toimii

Ota käyttöön Procountorissa ja tee sopimus

Siirrä erääntynyt lasku Maksuvahtiin automaatiolla tai manuaalisesti

Seuraa saataviesi tilaa ja perinnän etenemistä Kravian asiakasportaalissa

Kotiutetut saatavat tilitetään automaattisesti päivittäin

Automaattinen maksuvalvonta

Räätälöi toiminnot ja automaatiot juuri sinulle sopiviksi

 • Määritä automaatioasetuksista, kuinka nopeasti eräpäivän jälkeen maksamattomista laskuista muistutetaan ja kuinka suuri laskun summan tulee vähintään olla, että se lukeutuu automaation piiriin.
 • Valitse automaation piiriin kuuluvat asiakkaat.
 • Määritä, lähetetäänkö velalliselle yksi vai kaksi maksumuistutusta ennen mahdollista perintään siirtoa.
 • Määritä hyväksyntääsi vaativat toimenpiteet. Voit valita, että hyväksyntäsi vaaditaan kaikkiin saataviin ennen perintään siirtoa tai ennen oikeudelliseen perintään ryhtymistä. Tällöin saatavat eivät etene prosessissa kyseistä vaihetta pidemmälle ennen hyväksyntääsi.
 • Halutessasi voit käyttää Maksuvahtia myös manuaalisesti, ilman automaatiota. Tällöin voit siirtää valitsemasi laskut palveluun silloin, kun itse haluat
Procountor Taloushallinto - Ostoraportti

Hinnoittelu

Maksuvahdin hinnoittelun pääelementit on kuvattu alla vaiheittain.

1. Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoiseen perintään kuuluu:

 • Maksumuistutukset
 • Maksuvaatimukset
 • Tratta (yrityssaatavissa)
 • Muut vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävät toimenpiteet

Kulut:

 • Kravia veloittaa ja pitää velallisen suorittamat perintäkulut ja avoimelle pääomalle laskettavat viivästyskorot toimeksiantajan maksamana perintäpalkkiona.
 • Ei vuosimaksua, avausmaksua eikä toimenpideveloituksia
 • Toimeksiantaja vastaa perintäkuluille laskettavasta ALV:n osuudesta.

2. Oikeudellinen perintä

Oikeudellisen perinnän aloittamiseen liittyvät kulut:

 • Kravia veloittaa summaarisen
  kanteen käynnistämisestä
  vireillepanomaksun, joka
  laskutetaan toimeksiantajalta kun
  kanne on käynnistetty.
 • Vireillepanomaksu sisältää
  tuomioistuimen käsittelymaksun
  sekä Kravian
  toimenpideveloituksen, joka voi
  vaihdella oikeusministeriön
  asetuksessa (14.12.2001/1311)
  määritetyllä tavalla
 • Maksu vaihtelee avoimen pääoman mukaan.

3. Jälkiperintä

Jälkiperinnän kulut:

 • Jälkiperinnän provisio on 25 % pääomasta

Hyppää automaattisen maksuvalvonnan käyttäjäksi – näin otat Maksuvahdin käyttöön

Maksuvahdin automaattisen maksuvalvonnan avulla automatisoit maksamattomista laskuista muistuttamisen. Ajantasaisella muistuttamisella pystytään varmistamaan saatavien kotiuttaminen mahdollisimman nopeasti.

1. Kirjaudu Procountoriin

Maksuvahti on integroitu Procountoriin ja käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla ohjelmistoon.

2. Valitse Maksuvahti perintäkumppaniksi

Löydät Maksuvahdin perintäkumppanivalikosta ja pääset antamaan tarvittavat tiedot. Kattavat ohjeet löydät ohjekirjastamme.

3. Allekirjoita sopimus sähköisesti ja aloita käyttö

Voit siirtää laskuja palvelun piiriin automaatiota hyödyntäen tai manuaalisesti.

Palvelu on tuotettu yhdessä kumppanimme Kravia Finland Oy:n kanssa

Usein kysytyt kysymykset

 • Mikä on Maksuvahti?

  Maksuvahti on Procountor taloushallinto-ohjelmistossa oleva muistutus- ja perintäpalvelu. Maksuvahdissa asiantunteva perintätoimisto kotiuttaa avoimet saatavat tehokkaasti ja helposti niin, että asiakassuhde säilyy hetkellisistä maksuvaikeuksista huolimatta. Näin luottotappioiden määrä pysyy kurissa ja yrityksen kassavirtaa on helpompi ennakoida. Lisäksi aikaa vapautuu yrityksen ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

 • Mitä tapahtuu, jos Maksuvahdin kautta lähetettyä maksumuistutusta ei makseta?

  Jos velallinen ei maksa maksumuistutusta (tai maksumuistutuksia, riippuen kuinka monta muistutusta määrität Maksuvahdissa lähetettävän), lähetetään saatavasta seuraavaksi maksuvaatimus. Velalliselle perinnästä aiheutuvat toimenpidekohtaiset kulut ovat hyvän perintätavan mukaiset ja määriltään enintään kulloinkin voimassa olevan perintälain mukaiset.

 • Onko Maksuvahdin ja Procountorin välinen integraatio maksullinen?

  Procountorin ja Maksuvahdin välinen integraatio on veloitukseton.

 • Onko Procountoriin tarjolla muita muistutus- ja perintäpalveluita kuin Maksuvahti?

  Voit valita käyttöösi myös Ropo Capitalin muistutus- ja perintäpalvelut. Ropon palvelu on integroitu Procountoriin, ja erääntyneiden laskujen tiedot toimitetaan Ropolle huomautettavaksi tai perittäväksi suoraan Procountorista. Lue palvelusta lisää täältä.

 • Jos otan Maksuvahdin käyttöön, kuka lähettää maksumuistutukset?

  Maksuvahti on toteutettu yhdessä yhteistyökumppanimme Kravia Finland Oy:n kanssa. Kravia lähettää Maksumuistutukset velallisille. Maksuvahdissa voit halutessasi käyttää automaattista maksuvalvontaa, jolloin maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti Maksuvahtiin määrittelemiesi ehtojen mukaisesti.

 • Muistutus ja perintäpalvelu kirjanpidossa – Miten Maksuvahti vaikuttaa yrityksen kirjanpitoon?

  Kravia tilittää toimeksiantoihin tulleet rahasuoritukset viitteellisinä, jolloin suoritukset kohdistuvat automaattisesti viitteen avulla Procountorin reskontrassa olevaan laskuun.

 • Kuinka seuraan Maksuvahtiin siirrettyjen saatavien tilannetta?

  Voit seurata Maksuvahtiin siirretyille saataville tehtyjä toimenpiteitä ja perinnän tilannetta suoraan Procountorista. Jokaiselle Maksuvahtiin siirretylle saatavalle on Procountorissan oma linkki, jota klikkaamalla avautuu Kravian asiakasportaalista suoraan kyseinen lasku. Asiakasportaalissa pääset tekemään saatavalle tiettyjä toimenpiteitä, kuten hyväksymään oikeudellisen perinnän aloittamisen.

 • Kuinka paljon velalliselle aiheutuu kuluja perinnästä?

  Velalliselle perinnästä aiheutuvat toimenpidekohtaiset kulut ovat hyvän perintätavan mukaiset ja määriltään enintään kulloinkin voimassa olevan perintälain mukaiset. Löydät yleiskatsauksen velalliselle aiheutuviin kuluihin täältä (linkki ohjaa Kravian sivuille).

Kysyttävää? Autamme mieluusti

Jätä yhteydenottopyyntö