EtusivuProcountor TaloushallintoProcountor Junior Dimensiointi

Dimensiointi Procountor Juniorilla

Procountor Junior tuo tekoälyn Procountorin dimensiointeihin. Sen avulla voit käsitellä suuria tietomääriä, mikä tekee dimensioinnista entistäkin tehokkaampaa. Junior Dimensioinnin avulla voit käyttää aikasi paremmin.

 • Reaaliaikainen dimensiointi
 • Helppo käyttöönotto
 • Valmiina Procountorissa
Älykästä taloushallintoa Procountorilla

Näin Procountor Junior Dimensiointi toimii

Maksullisen Procountor Junior Dimensioinnille on oma käyttöasetuksensa, joten voit käyttää sitä joko yhdessä maksuttoman kirjanpidon Juniorin kanssa tai erikseen.

 • Ostolasku saapuu Procountoriin

  Junior käy läpi laskun tietosisällön lasku- ja rivitasolla. Junior voi käsitellä sekä Procountoriin saapuneet että käsin luodut ostolaskut.

 • Junior tekee ehdotukset dimensioista ja nimikkeistä

  Juniorin koneoppivat mallit tekevät laskulle dimensiointiehdotukset. Dimensiointiehdotukset tallennetaan suoraan laskun dimensiointeihin.

 • Laskun tarkastaja tai hyväksyjä tarkistaa dimensioehdotukset

  Mahdolliset epävarmat dimensioinnit näytetään korostetulla värillä. Laskun tarkastaja tai hyväksyjä viimeistelee dimensiot tarkastamalla ja tallentamalla dimensioehdotukset. Laskun tarkastaja tai hyväksyjä voi korjata tarvittaessa myös Juniorin korostamattomia dimensioita, jolloin Junior oppii korjauksista.

Procountor Junior Dimensioinnin hyödyt

Reaaliaikainen päätöksenteko

Junior Dimensioinnilla sisäisen laskennan tiedot ovat nyt entistä ajantasaisemmin käytettävissä yritysjohdon päätöksenteon tueksi.

Nopeampi ostolaskujen dimensiointi

Junior Dimensiointi auttaa kirjanpitäjää rutiinityössä. Kone oppii ihmistä nopeammin ja prosessoi isoja tietomassojakin tehokkaasti.

Asiantuntijatyön laatu paranee

Junior vähentää manuaalista tietojen tallentamista. Kirjanpitäjä voi keskittyä yritysasiakkaalle arvoa tuottavaan, mielekkääseen asiantuntijatyöhön. Junior ehdottaa valmiita ratkaisuja, mikä nopeuttaa ammattilaisen päätöksentekoa.

Valmiina Procountorissa

Junior Dimensioinnin voi aktivoida käyttöön suoraan Procountorissa. Se on helppo ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä jopa laskukohtaisesti.

Hinnoittelu

Junior Dimensiointi on Procountorin lisäominaisuus ja sen voi aktivoida käyttöön laajemmissa Procountor Taloushallinto -tuotepaketeissa.

Perus
9,90€
/KK/Yritys
Plus
19,90€
/KK/Yritys
Jousto
19,90€
/KK/Yritys
Enterprise
29,90€
/KK/Yritys
Max
29,90€
/KK/Yritys
Premium
39,90€
/KK/Yritys
Rajaton
49,90€
/KK/Yritys

Hintoihin lisätään ALV 24 %.

Usein kysyttyä Procountor Junior Dimensioinnista

 • Millaisille yrityksille Procountor Junior sopii?

  Oppiakseen Junior tarvitsee riittävästi dataa. Esimerkiksi ostolaskujen dimensioinnissa minimiraja on 50 ostolaskua vuodessa. Junior ei osaa asettaa nimikkeiden prosenttijakoja, mutta se pystyy tekemään tasajaon nimikkeille. Tämän saa pois käyttöasetuksista, mikäli yrityksellä on paljon epätasaisia nimikkeiden jakoprosennteja ja, jos haluaa tehdä prosenttijaot itse. Muutoin Junior sopii kaikenlaisille yrityksille, toimialasta riippumatta.

 • Mitä hyötyä Juniorista on kirjanpitäjän työssä?

  Juniorin oppiessa kirjanpitäjän rutiininomainen, dimensioiden manuaalinen kirjaustyö vähenee, ja tilalle tulee mielekkäämpää tarkistus- ja tulkintatyötä. Junior on kirjanpitäjän apulainen, joka vapauttaa ammattilaisen aikaa monimutkaisten, asiantuntemusta vaativien ongelmien ratkaisemiseen.

 • Viekö Junior kirjanpitäjän työt?

  Junior on nimensä mukaisesti oppija, joka ei koskaan pysty korvaamaan ammattilaista. Ihminen näkee asiayhteyksiä, kun taas tekoäly toimii aina sillä kaavalla, jonka se on oppinut. Junior vaatii oppiakseen paitsi dataa, myös ohjaajan, joka sitä opettaa. Junior ei koskaan pääse samaan lopputulokseen kuin ammattilainen, vaan vaatii sen, että laskun tarkastaja/kirjanpitäjä seuraa sen työn tuloksia ja opettaa tarvittaessa lisää.

 • Miksi Junior tekee virheitä?

  Aivan kaikkien yritysten dimensiointeja Junior ei osaa kunnolla. Yrityksen dimensiointihistoria voi olla puutteellinen tai epäjohdonmukainen, esimerkiksi jatkuvasti vaihtuvien toimittajien tai vaihtelevien dimensiointikäytäntöjen takia. Myös laskujen vähäinen määrä sekä tilanteet, joissa dimensiointiin tarvittava tieto on vain laskun kuvassa tai Procountorin ulkopuolella, vaikeuttavat dimensiointia.

 • Onko Junior tietoturvallinen? Mitä tietoja se käyttää ja miten?

  Junior on täysin tietoturvallinen aivan kuten Procountor. Junior toimii Procountorin sisällä eikä se tallenna yrityksen tietoja mihinkään ulkopuolelle. Junior käyttää ainoastaan Procountorissa olevaa yrityksen talousdataa. Juniorissa hyödynnetään Microsoftin Azure -alustaa.

 • Milloin voin ottaa Juniorin ostolaskujen dimensioinnin käyttööni?

  Juniorin ostolaskujen dimensiointi on käyttäjien käytettävissä kuukausihintaan seuraavissa tuotepaketeissa: Procountor Taloushallinto Perus, Plus, Jousto, Max, Premium, Rajaton ja Enterprise. Rajoitus Juniorin käyttöönottoon on ostolaskujen riittävä määrä. Junioria voi alkaa käyttämään, kun ostolaskujen määrä on vähintään 50 vuodessa ja niissä on käytetty dimensioita sekä nimikkeitä.

 • Maksaako Juniorin käyttö?

  Dimensio Junior on hinnoiteltu kuukausimaksulliseksi. Eri Taloushallinto-paketeissa on eri hinnat. Procountor Tallennus -tuotepaketeissa sitä ei voi käyttää.

 • Millaisiin tilanteisiin Junior sopii?

  Junior pystyy dimensioimaan lähes kaikenlaisia ostolaskuja, ja sen avulla päästään suurimmassa osassa yrityksistä eroon oletusdimensiointien asettamisesta ja päivittämisestä. Erityisesti Junior helpottaa monirivisten, esimimerkiksi tukkulaskujen käsittelyä, sillä se dimensioi laskun jokaisen rivin erikseen.

 • Mitä hyötyjä Juniorista on yritykselle?

  Junior käsittelee suuria tietomääriä nopeasti, jolloin yritys pystyy hyödyntämään taloustietoa aiempaa tehokkaammin. Koska tietojen käsittely nopeutuu, yritysjohdolla on käytössään entistä reaaliaikaisempaa talousdataa ja sisäisen laskennan raportteja päätösten pohjaksi.

 • Miten Junior oppii tiliöimään?

  Junior analysoi kunkin yrityksen lasku- ja dimensointihistoriaa viimeisen vuoden ajalta. Junior päivittää koneoppivia mallejaan joka yö, jotta se pystyy tiliöimään laskuja entistä paremmin. Uudet laskut, niiden dimensioinnit sekä kirjanpitäjän tekemät korjaukset ja muut muutokset vaikuttavat kaikki Juniorin oppimismalleihin.

 • Voiko Juniorin kytkeä pois päältä halutessaan?

  Kyllä voi. Käyttäjä pystyy säätelemään, haluaako hän hyödyntää Junioria vai ei. Junior on mahdollista laittaa päälle tai kytkeä pois laskukohtaisesti tai ympäristökohtaisesti. Silloin kun Junior on asetettu pois päältä, käytetään normaaliin tapaan oletusdimensiointiasetuksia.

 • Kuka on vastuussa, jos Junior tekee virheen?

  Junior on luotu helpottamaan dimensointeja, mutta laskun tarkastajaa tai kirjanpitäjää se ei korvaa. Loppujen lopuksi dimensioinneista vastaava henkilö on aina vastuussa dimensiointien oikeellisuudesta. Junior vain auttaa tässä työssä.

 • Melkein kaikki saamani ehdotukset ovat väärin. Kannattaako minun lopettaa Juniorin käyttö?

  Junior oppii jatkuvasti ja sitä kannattaa aluksi käyttää kärsivällisesti. Junior oppii lisää sitä mukaan, kun uusia laskuja tulee ympäristöön sekä, kun ihminen seuraa ja korjaa sitä aina tarvittaessa. Jos kuitenkin virheiden määrä on suuri ja niitä on jatkuvasti, voi Juniorin poistaa käytöstä joko laskukohtaisesti tai kokonaan.

 • Kuinka otan Juniorin käyttöön?

  Jotta Junior on mahdollista ottaa käyttöön, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • Juoksevan 12 kk aikana ympäristössä tulee olla vähintään 50 ostolaskua, joissa on dimensiota ja nimikkeitä, jotka katsotaan liiketapahtumiksi.
   • Tämä tarkoittaa sitä, että laskujen tulee olla tilassa Hyväksytty, Maksukiellossa, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Maksettu.
  • Ostolaskut tulee tiliöidä riveittäin.
   • Tämä voidaan tarkistaa Käyttöasetukset-näkymällä (Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset).
  • Ympäristön, jossa Junioria aiotaan käyttää, tulee olla suomalainen Procountor-ympäristö.
  • Ympäristön, jossa Junioria aiotaan käyttää, tulee olla tuotantokäytössä. Koekäytössä olevissa ympäristöissä Junior ei toimi.
  • Junior voidaan ottaa käyttöön vain Procountor Taloushallinto Perus, Plus, Jousto, Max, Premium, Rajaton ja Enterprise -tuotepaketeissa.
  • Jotta käyttäjä voi tehdä päätöksen Juniorin käyttöönotosta, tulee hänellä olla oikeudet Procountor-ympäristön käyttöasetuksiin.

  Kun kuvatut ehdot täyttyvät, Junior voidaan ottaa käyttöön joko ostolaskun Tarkastaminen-näkymällä avautuvan avustetun käyttöönoton avulla tai vaihtoehtoisesti Käyttöasetukset-näkymällä.

  Juniorin käyttöönotto ei vaikuta takautuvasti ympäristössä jo oleviin laskuihin, eli Junior tekee dimensiointiehdotuksia vain sellaisiin laskuihin, jotka on luotu Juniorin käyttöönoton jälkeen tai laskuihin, joiden rivitietoja on muokattu Juniorin käyttöönoton jälkeen.

  Lue lisää ohjekirjasta