QuickBI

QuickBI tarjoaa mahdollisuuden yhdistää data useista eri lähteistä monipuoliseen tietovarastoon, josta data voidaan viedä raportoinnin käyttöön mihin tahansa BI-ohjelmistoon.

Ohjelmiston kuvaus

QuickBI:n avulla yrityksen erilaiset tietojärjestelmät saadaan integroitua raportointiin nopealla aikataululla ja kustannustehokkaasti. Saatavilla on jo yli sata käyttövalmista connectoria, mm. Procountor, Työvuorovelho, Salesforce ja HubSpot. Jos joukosta ei vielä löydy kaivattua integraatiota, QuickBI pystyy rakentamaan sellaisen lähes mihin tahansa tietolähteeseen.

QuickBI hakee kaiken tarvittavan datan tietovarastoon, mikä luo huipputason kehityspohjan analytiikalle. Liiketoiminnan dataa voidaan yhdistellä, käsitellä ja analysoida monipuolisesti yrityksen valitsemalla BI-työkalulla.

Tärkeimmät hyödyt:
– yhteyksien ja raportoinnin nopeus ja toimintavarmuus
– uusien näkökulmien testaaminen helpompaa
– raportteja voidaan muokata ja kehittää joustavasti
– dataa on helppo viedä ja hyödyntää muissa järjestelmissä
– tieto on aina ajantasaista ja validia

Integraation kuvaus

QuickBI mahdollistaa taloustiedon ketterän yhdistämisen muihin datalähteisiin. Procountor-data saadaan helposti mukaan sujuvaan ja kattavaan raportointiin yrityksen omaan tietovarastoon.

Procountorista haetaan raportointiin tyypillisesti myynti- ja ostolaskuja sekä kirjanpidon tositteisiin liittyviä tietoja. Integraation ansiosta manuaalisia prosesseja voidaan automatisoida, mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä.

QuickBI:n konsultit auttavat rakentamaan juuri sellaiset organisaatio- ja toimialakohtaiset raportit, joita yrityksessä kaivataan. Raporteissa voidaan korostaa esimerkiksi asiakaskohtaista analyysiä. Procountor-datalla voidaan analysoida liikevaihdon kertymistä asiakkaan elinkaaren aikana ja liittää tähän KPI-laskentaa varten asiakaskohtaista tietoa esimerkiksi asiakaspalvelun tiketeistä tai palvelutuotannon tuntikirjauksista.

Integraatiot

API

Kysy lisää tietoa!

+358 40 487 7561

support@quickbi.io

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: