Finazilla

Ohjelmiston kuvaus

Finazilla – liiketoiminnasta ennustettavaa 

Finazilla on tehokas ja helppo ratkaisu budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun. Finazilla on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille, joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa.

Finazilla mahdollistaa kassavirran ja rahoituksen suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.

Budjetointi ja ennustaminen 

Finazillan avulla rakennat tulos- ja tasebudjetit, sekä kassavirtalaskelmat täysin ilman taulukkolaskentaohjelmaa.

Voit budjetoida muun muassa myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen. Osabudjetit nivoutuvat Finazillassa kätevästi pääbudjeteiksi.

Talousraportointi ja operatiivinen raportointi 

Finazilla täydentää Procountorin raportointia graafisin ja numeerisin esitystavoin. Yleisimmät raportointitarpeet täyttyvät Finazillan valmiilla raporttipohjilla, mutta voit lisäksi laatia juuri omaa liiketoimintaasi kuvaavia raportteja.

Finazillan raportointi ei rajoitu ainoastaan kirjanpidon tietoon, vaan raportointia voidaan täydentää laskuilta ja muista tietolähteistä poimitulla tiedolla.

Rahoitus ja kassavirta 

Finazilla tarjoaa tehokkaat työkalut sekä lyhyen- ja että pitkän ajan kassavirran ennustamiseen. Voit ennustaa rahavarojen kehitystä jopa vuosien päähän.

Kassavirran ja rahoituksen kehitystä voidaan esittää yksinkertaisin graafisin raportein tai vaikkapa kattavan rahoituslaskelman muodossa.

Integraation kuvaus

Automatisoitu tiedonsiirto 

Accountor Finagon ohjelmistojen ja Finazillan yhteiskäyttö on vaivatonta. Procountorista Finazillaan siirtyvät automatisoidusti kirjanpidon tositteet, ostolaskut, myyntilaskut, suoritukset, asiakkaat, tuotteet ja toimittajat. Procountorin dimensiot ovat hyödynnettävissäsi myös Finazillassa.

Ratkaisualue

Raportointi

Integraatiot

API CSV

Kysy lisää tietoa!

+358 40 720 5772

myynti@taloushallintaan.fi

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: