Finazilla

Ohjelmiston kuvaus

Finazilla – liiketoiminnasta ennustettavaa 

Finazilla on tehokas ja helppo ratkaisu budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun. Finazilla on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille, joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa.

Finazilla mahdollistaa kassavirran ja rahoituksen suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.

Budjetointi ja ennustaminen 

Finazillan avulla rakennat tulos- ja tasebudjetit, sekä kassavirtalaskelmat täysin ilman taulukkolaskentaohjelmaa.

Voit budjetoida muun muassa myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen. Osabudjetit nivoutuvat Finazillassa kätevästi pääbudjeteiksi.

Talousraportointi ja operatiivinen raportointi 

Finazilla täydentää Procountorin raportointia graafisin ja numeerisin esitystavoin. Yleisimmät raportointitarpeet täyttyvät Finazillan valmiilla raporttipohjilla, mutta voit lisäksi laatia juuri omaa liiketoimintaasi kuvaavia raportteja.

Finazillan raportointi ei rajoitu ainoastaan kirjanpidon tietoon, vaan raportointia voidaan täydentää laskuilta ja muista tietolähteistä poimitulla tiedolla.

Rahoitus ja kassavirta 

Finazilla tarjoaa tehokkaat työkalut sekä lyhyen- ja että pitkän ajan kassavirran ennustamiseen. Voit ennustaa rahavarojen kehitystä jopa vuosien päähän.

Kassavirran ja rahoituksen kehitystä voidaan esittää yksinkertaisin graafisin raportein tai vaikkapa kattavan rahoituslaskelman muodossa.

Integraation kuvaus

Automatisoitu tiedonsiirto 

Accountor Finagon ohjelmistojen ja Finazillan yhteiskäyttö on vaivatonta. Procountorista Finazillaan siirtyvät automatisoidusti kirjanpidon tositteet, ostolaskut, myyntilaskut, suoritukset, asiakkaat, tuotteet ja toimittajat. Procountorin dimensiot ovat hyödynnettävissäsi myös Finazillassa.

Integraation käyttöönotto

API:

  1. Jätä yhteydenottopyyntö tämän sivun ”Jätä yhteydenottopyyntö” -panikkeesta tai ota yhteyttä Finazilla kumppaniin
  2. Salli Procountorissa API-rajapinnan käyttö (Hallinta > Yrityksen asetukset > Käyttöasetukset, lisää valinta kohtaan Salli laskutettavien rajapintojen käyttö).
  3. Valitse tai luo Procountorin käyttäjätunnus (API-käyttäjä) , johon integraatio liitetään.
  4. Varmista, että käyttäjälle on Procountorissa asetettu integraatiossa tarvittavat käyttöoikeudet.
  5. Ota integraatio käyttöön kumppanin puolella. Käyttöönotto edellyttää tunnistautumista rajapinnassa. Tunnistautuminen tapahtuu Procountoriin luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanaa käyttäen tai API-avaimella. API-avain luodaan joko itse Procountorin käyttöliittymässä tai toisen ohjelmiston API-kirjautumissivulla, jonka jälkeen integraattori voi noutaa API-avaimen rajapinnan kautta.

CSV:

Aineiston sisäänlukun -toiminnon avulla Procountoriin voidaan tuoda aineistoa, joka on peräisin muista järjestelmistä, tai joka on luotu manuaalisesti esimerkiksi Excel-taulukkoon. Palkka-aineiston sisäänluvulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi työajanseurantajärjestelmästä tai toiminnanohjausjärjestelmästä siirretään palkkatietoja Procountoriin. Lisätietoja palkka-aineistojen sisäänlukemisesta löytyy täältä

Laskuaineiston siirtotiedoston avulla Procountoriin voidaan tuoda laskuja toisesta järjestelmästä. Lisätietoja Laskuaineiston sisäänlukemisesta löytyy täältä


Muita vastaavia ohjelmistoja

partner


Finadeck

APICSV

partner


Fuusor

API

partner


Accuna

APICSV

partner

Integraatiot ja hinnat:

APICSV


Kumppanin hintaa integraatiolle voi tiedustella suoraan kumppanilta.

Toimittaja:
Finazilla

Toimiala:
Toimialariippumaton

Ratkaisualue:
Raportointi

Kumppanin tuki:
+358 40 720 5772 / myynti@taloushallintaan.fi / Verkkosivut


Muita vastaavia ohjelmistoja

partner


Finadeck

APICSV

partner


Fuusor

API

partner


Accuna

APICSV

Finazilla