EtusivuBlogiArvonlisäveron korotus edessä – kertaa tulevan syksyn ja vuodenvaihteen 2025 alv-muutokset

Arvonlisäveron korotus edessä – kertaa tulevan syksyn ja vuodenvaihteen 2025 alv-muutokset

alv-muutosta nainen miettimässä sohvalla

Hallitus linjasi huhtikuun kehysriihessä, että yleinen arvonlisäverokanta Suomessa nostetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Alv-noston on arvioitu tuovan valtion kassaan noin miljardin euron lisätulot. Lue tiivistelmä arvonlisäveron korotuksesta sekä tulevien alv-muutosten aikatauluista.

Mitä tuotteita ja palveluita arvonlisäveron nosto koskee?

Yleinen 24 prosentin arvonlisäverokanta koskee useimpia Suomessa myytäviä tuotteita ja palveluita. Alennetut alv-kannat pysyvät 14 ja 10 prosentissa, joten esimerkiksi ruoan arvonlisäverotus ei ole kiristymässä.

Makeisten arvonlisävero kuitenkin nousee 14 prosentista yleisen alv-kannan piiriin. Tulevaisuudessa karkkien ja suklaan arvonlisäverokanta on 25,5 prosenttia.

Edellisen kerran yleinen alv-kanta nousi vuodenvaihteessa 2013, jolloin sitä nostettiin 23 prosentista nykyiseen 24 prosenttiin. Myös alennetut arvonlisäverokannat nousivat tuolloin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Alv-kannat ennen ja jälkeen arvonlisäveron korotuksen

Alv-kantaSisältyvät tuotteet
ja palvelut
Jatkossa

24 %

Useimmat palvelut
ja tavarat sekä vakuutusmaksut.

25,5 %

14 %

Elintarvikkeet, rehut ja
ravintola- ja ateriapalvelut
pois lukien alkoholijuomien
ja tupakkatuotteiden
myynti ja tarjoilu.

14 %

Makeisten alv kuitenkin
nousee 25,5 prosenttiin.

10 %

Kirjat, sanoma- ja aikakausi-
lehdet, lääkkeet, elokuvanäytökset, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, henkilökuljetukset, majoituspalvelut.

10 %

Jo aiemmin on kuitenkin linjattu, että monet nyt
10 prosentin verokantaan
kuuluvat palvelut ja tuotteet
nostettaisiin tulevaisuudessa 14 prosentin verokantaan. Lue lisätietoa alta.


Lisäksi jotkut liiketoiminnot kuuluvat nollaverokantaan ja osa (mm. terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut) on kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolella.

Hallitus kertoi jo vuonna 2023, että muun muassa lääkkeiden, kirjojen, kulttuuri- ja viihdetapahtumien lippujen, liikuntapalveluiden ja elokuvanäytösten alv olisi nousemassa 10 prosentista 14 prosenttiin. Muutoksen on kaavailtu astuvan voimaan vuoden 2025 alussa. Osa tuotteista ja palveluista – esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet – verotettaisiin kuitenkin jatkossakin 10 prosentin alv-kannalla.

Milloin arvonlisäveron korotus 25,5 prosenttiin tulee voimaan?

30.5. julkaistussa hallituksen esityksessä kerrotaan, että alv-nousun on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024. Eduskunta päättää korotuksesta ehdotuksen mukaisesti kesätauon jälkeen.

Hallitus päätti korotuksista kevään 2024 kehysriihessä. Lakiluonnokset olivat lausuntokierroksella 29.4.–17.5.

Korkeampi arvonlisävero voi koskea jo ennen syyskuuta tehtyjä ostoja

Verohallinnon tiedotteen mukaan syyskuun alussa voimaan tuleva uusi arvonlisäverokanta 25,5 % koskee myös ennen syyskuuta tehtyjä sopimuksia ja tarjouksia, jos tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan vasta sen jälkeen. Ratkaisevaa on toimituksen tai suorituksen ajankohta.

Jos tavara tai palvelu on maksettu ennakkoon ennen korotusta, sovelletaan vanhaa 24 % verokantaa. Osamaksuostoissa verokanta määräytyy tavaran luovutusajankohdan mukaan. Esimerkiksi toukokuussa tilattu auto, joka luovutetaan syyskuussa, verotetaan uudella 25,5 % verokannalla.

Jatkuvaluonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä maksu määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuva palvelu.

Jatkuvasti myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin maksujakson päättyessä. Esimerkiksi, jos vuokranmaksujakso on 1.6.2024–31.5.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2025. Tällöin koko jaksolta sovellettava verokanta on 25,5 %. Jos vuokralainen maksaa vuokran koko jaksolta ennakkoon ennen 1.9.2024, sovelletaan myyntiin 24 %:n verokantaa.

Jos vuokraa maksetaan kuukausittain, maksujakso on kuukausi, ja verokanta määräytyy maksujakson päättymisajankohdan mukaan. Esimerkiksi elokuun 2024 vuokraan sovelletaan 24 %:n verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5 %:n verokantaa.

Arvonlisäveron ilmoittaminen 1.9.2024 alkaen

Kun arvonlisäveron verokausi on kuukausi, OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella tulee verohallinnon mukaan 1.9.2024 alkaen näkymään kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

Kun arvonlisäveron verokausi on neljännesvuosi tai kalenterivuosi, yleisen verokannan muutos astuu voimaan kesken pidemmän verokauden.

OmaVerossa neljännesvuosittain ilmoittaville näytetään verokauden 3/2024 eli heinä-syyskuun arvonlisäveroilmoituksessa kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 % vero.” Kerran vuodessa ilmoittaville tämä kohta näkyy kalenterivuoden 2024 arvonlisäveroilmoituksessa samoin 25,5 % verokannalla. Näissä kohdissa ilmoitetaan myös 24 %:n verokannan alaisten myyntien verot, jotka kuuluvat kyseisille verokausille.

Ajallinen kohdistaminen arvonlisäveroilmoituksissa

Huomioi, että veron maksamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan. Ajallisen kohdistamisen sääntöjen takia saatat joutua ilmoittamaan 24 %:n myynnin esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 %:n myynnin elokuulle.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi ja se käyttää maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä. Tämä tarkoittaa, että yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Yritys toimittaa tavaran asiakkaalle 30.8.2024 ja saa maksun 1.9.2024. Tavaran myyntiin sovellettava verokanta on 24 %. Yritys ilmoittaa myynnin arvonlisäveron maksukuukauden mukaan eli syyskuun arvonlisäveroilmoituksessa. Yritys ilmoittaa veron esimerkiksi OmaVerossa kohdassa “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”.

Mitä asioita pienyrittäjän pitää huomioida, kun alv nousee?

arvonlisäveron muutos. nainen istuu puhelimen kanssa ulkona terassilla

Arvonlisäveron korotus näkyy kuluttajan kukkarossa, joten moni pienyrittäjä joutuu muutoksen myötä miettimään hinnoitteluaan. Kalliimmissa tuotteissa korotetun arvonlisäveron siirtäminen suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa ostohalukkuuteen. Toisaalta kuluttajahinnan pitäminen ennallaan on pois yrittäjän katteesta. Hinnastoja, sopimus- ja tarjouspohjia sekä esitteitä joudutaan joka tapauksessa rukkaamaan uusiksi monissa yrityksissä.

Pienempien kertaostojen kohdalla alv-korotuksen vaikutus ei ole järin suuri. Esimerkiksi kuluttajalle aiemmin 80 euroa maksanut kampaamokäynti maksaisi jatkossa 80,97 euroa, jos alv-korotus viedään suoraan asiakkaan maksamaan hintaan.

Myös taloushallinnon järjestelmien mukautuminen uuteen alv-kantaan ei välttämättä ole ongelmatonta, jos käytössä on hyvin vanha ohjelmisto. Aiemmin alv-prosentit ovat Suomessa olleet aina kokonaislukuja, eivätkä kaikki järjestelmät välttämättä taivu nykyisellään desimaaleihin. 

Alv-korotuksen voimaantuloon on kuitenkin vielä aikaa, ja esimerkiksi Procountorin kaltaisiin pilvipohjaisiin ohjelmistoihin ehditään tehdä tarvittavat päivitykset hyvissä ajoin. 

Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos käytössä on ilmaisohjelmisto tai hyvin vanha tietokoneelle ladattava taloushallinto-ohjelma, jonka päivityksistä pitää huolehtia itse.

Kirjanpidon kannalta alv-korotukset saattavat herättää pienyrittäjissä kysymyksiä varsinkin tilanteissa, joissa palvelua toimitetaan tai siitä laskutetaan pidemmällä aikavälillä. Muuttuvia alv-verokantoja pitää osata soveltaa esimerkiksi osamaksukauppaan, ennakkomaksuihin sekä luottotappioihin. Näissäkin asioissa pienyrittäjän paras ystävä on hyvä kirjanpitäjä.

Veroasiantuntijan vinkit yrittäjille

Haastattelimme Rantalaisen veroneuvonnan asiantuntijaa Mira Rajantia artikkelia varten. Hän otti kantaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä asioita pienyrittäjän pitää huomioida, kun alv nousee?
 • Entä tulisiko yrittäjien ottaa alv-muutos huomioon hinnoittelussaan?
 • Tarvitseeko muutoksia hinnoitteluun tehdä?
 • Miten näistä asioista kannattaisi kommunikoida asiakkaille?
 • Tarvitseeko pienyrittäjien olla alv-muutoksesta huolissaan?

Mitä asioita pienyrittäjän pitää huomioida, kun alv nousee?

”Verokantojen muutosten johdosta yritysten kannattaa selvittää ja huomioida muutosten vaikutukset muun muassa:

 • järjestelmiin
 • sopimuksiin ja laskupohjiin
 • keskeneräisten projektien käsittelyyn
 • siirtymäajan palautus- ja hyvitystilanteisiin
 • hinnoitteluun
 • makeisten verokantamuutoksen osalta elintarvikealalla on selvitettävä, miltä osin myydyt makeistuotteet siirtyvät yleisen verokannan piiriin.”

Entä tulisiko yrittäjien ottaa alv-muutos huomioon hinnoittelussaan?

”Muutosten vieminen hintoihin on tapauskohtaista arviointia vaativa kysymys, joka riippuu paljolti toimialasta ja asiakaskunnasta. Mikäli kysymys on yritysten välisestä kaupasta ja ostajalla on arvonlisäveron vähennysoikeus, ei arvonlisäveron viemisellä hintoihin varmastikaan ole niin suurta vaikutusta. Toisaalta verottomilla toimialoilla kuten terveydenhuolto, pankit ja vakuutusyhtiöt ei ole mahdollisuutta saada arvonlisäveroa palautuksena, vaan se jää niiden kuluksi.

Kuluttajakaupan puolella taas, jos ei ole kysymys kuluttajan näkökulmasta välttämättömästä hankinnasta, voi hinnan nousu mahdollisesti johtaa hankinnan tekemättä jättämiseen tai lykkäämiseen. Tällöin yrityksen on mietittävä tarkemmin, miltä osin alv-muutos kannattaa viedä hintoihin.”

Miten näistä asioista kannattaisi kommunikoida asiakkaille?

”Oletettavasti suurin osa yrityksistä on muutoksista tietoinen. Yritysten on kuitenkin tärkeä muistaa tarkistaa, mitä keskeneräisten projektien sopimuksissa on arvonlisäverosta sovittu. Tältä osin sopimuksissa voi olla päivitystarpeita ja niistä on hyvä viestiä asiakkaille.”

Tarvitseeko pienyrittäjien olla alv-muutoksesta huolissaan?

”Eniten itse olisin huolissani muutosten osalta aikatauluista, sillä yleisen verokannan muutos on kaavailtu tulevaksi voimaan jo 1.9.2024. Muutoin tuo yleisen verokannan 1,5 %:n korotus tuskin aiheuttaa merkittäviä muutoksia ihmisten kulutustottumuksissa enkä sinänsä olisi asiasta erityisen huolissani. Enemmän alv-kantojen muutokset varmastikin tuntuvat niiden yrittäjien kohdalla, joiden myymiin tuotteisiin on sovellettu 10 % verokantaa, mutta ensi vuoden puolella sovellettava verokanta onkin 14 %. Tämä muutos koskee mm. henkilökuljetuspalveluita, lääkkeitä, kirjoja, liikuntapalveluita sekä teatteri- ja konserttilippuja.”

Kiitos Mira Rajanti kommenteista!

Mitä muita muutoksia arvonlisäverotukseen on tulossa vuonna 2025?

ALV-alarajahuojennus

Kaikkein pienimpiä yrityksiä ja yrittäjiä koskeva muutos on arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistuminen vuodenvaihteessa 2025. Muutoksesta on kerrottu jo aiemmin. Alarajahuojennuksen poistumisen taustalla on EU:n pienyritysdirektiivi.

Alv:n alarajahuojennus koskee tällä hetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvia yrityksiä, joiden liikevaihto jää alle 30 000 euron. Huojennuksen ansiosta pienyritykset voivat saada takaisin verokaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Alle 15 000 euron liikevaihdolla huojennuksen saa täysimääräisenä. Vuodesta 2025 eteenpäin huojennuksia ei kuitenkaan enää kerry.

Arvonlisäverottoman vähäisen liiketoiminnan raja on tällä hetkellä 15 000 euroa. Alv-alarajan nostamisesta on viime aikoina keskusteltu paljon, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty. Keskimäärin arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on EU-maissa noin 35 000 euroa, ja Verohallinto on lausunnossaan puoltanut rajan nostoa myös Suomessa.

EU-myynnin alv-järjestelmä

Alarajahuojennuksen poistumisen lisäksi toinen aiemmin kerrottu uudistus on pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmä, joka otetaan käyttöön EU:n alueella. Uudistus koskettaa kansainvälistä kauppaa tekeviä pienyrityksiä. Nykyään vähäisen toiminnan verovapautus voidaan myöntää yrityksille vain niiden sijoittautumisvaltiossa. Uudistuksen jälkeen vähäisen toiminnan verovapautta voidaan soveltaa myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen yritykseen.

Mikäli yritys haluaa hyötyä verovapautuksesta toisessa EU-maassa, sen on rekisteröidyttävä järjestelmään sijaintivaltiossaan. Verovapautus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto EU-alueella on korkeintaan 100 000 euroa vuodessa ja jonka myynnit kohdemaissa eivät ylitä vähäisen toiminnan kansallista raja-arvoa. Järjestelmän käyttö on pienyrityksille vapaaehtoista.

Lue kattavammin pieniä yrityksiä koskettavista alv-muutoksista eTaskun blogista: Muutoksia pienten yritysten arvonlisäverotuksessa vuonna 2025

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta


Tilaa blogi sähköpostiisi

Saat ajankohtaisia vinkkejä muun muassa talouden sähköistämiseen ja pysyt aina ajan tasalla taloushallinnosta.