EtusivuBlogiSopimuspohja – ladattavia yleisimpiä sopimuspohjia

Sopimuspohja – ladattavia yleisimpiä sopimuspohjia

Sopimuspohjia ihmettelemässä 3 ihmistä läppärin äärellä

Sopimuspohja on valmiiksi laadittu dokumenttimalli, jota käytetään erilaisten sopimusten tekemisessä. Sopimuspohja sisältää yleensä sopimuksen rakenteen ja perusehdot, jotka voidaan muokata vastaamaan tietyn sopimuksen tarpeita ja erityisvaatimuksia. Sopimuspohja auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittavat kohdat ja ehdot tulevat huomioiduiksi sopimusta laadittaessa, ja se voi toimia ohjenuorana sekä vähentää virheiden ja puutteiden riskiä.

Löydät tämän artikkelin lopusta erilaisia sopimuspohjia ladattavaksi, kuten työsopimuspohjan, nollatuntisopimuksen ja vapaamuotoisen sopimuspohjan.

Sopimuspohjan keskeiset piirteet

 1. Rakenne ja muoto: Sopimuspohja tarjoaa valmiin rakenteen, joka sisältää sopimuksen eri osiot ja kohdat loogisessa järjestyksessä.
 2. Perusehdot: Sopimuspohja sisältää yleiset sopimusehdot, jotka ovat usein tarpeen sopimuksen luonteesta riippumatta. Nämä ehdot voidaan mukauttaa ja täydentää sopimuksen erityisvaatimusten mukaisesti.
 3. Muokattavuus: Sopimuspohjaa voidaan helposti muokata lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla ehtoja sopijapuolten tarpeiden ja sopimuksen kohteen mukaan.
 4. Juridinen ohjeistus: Sopimuspohjat voivat sisältää ohjeistusta ja huomioita siitä, mitä juridisia seikkoja tulisi ottaa huomioon sopimusta laadittaessa.

Sopimusvapaus

Sopimusvapaus on periaate, jonka mukaan yksityishenkilöillä ja yrityksillä on vapaus solmia sopimuksia ja määritellä niiden ehdot vapaasti, kunhan ne noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleisiä oikeusperiaatteita. Tämä vapaus sisältää oikeuden päättää, kenen kanssa sopimus tehdään, mitä sopimuksen ehdot sisältävät ja milloin ja miten sopimus solmitaan.

Sopimusvapauden keskeiset piirteet

 1. Oikeus tehdä sopimuksia: Yksilöillä ja yrityksillä on oikeus tehdä sopimuksia muiden osapuolten kanssa haluamistaan asioista.
 2. Ehtojen määrittely: Sopimusosapuolet voivat vapaasti neuvotella ja määritellä sopimuksen ehdot, kuten hinnan, toimitusajat, maksuehdot ja muut sopimuksen ehdot.
 3. Sopimuksen muoto: Osapuolet voivat päättää, tehdäänkö sopimus kirjallisesti, suullisesti vai sähköisesti.
 4. Sopimusosapuolet: Sopimusvapaus antaa oikeuden valita, kenen kanssa sopimus tehdään. Tämä tarkoittaa, että osapuolilla on vapaus kieltäytyä tekemästä sopimusta kenen tahansa kanssa.

Sopimusvapauden rajoitukset

Vaikka sopimusvapaus on laaja periaate, siihen liittyy myös tiettyjä rajoituksia, jotka varmistavat, että sopimukset ovat oikeudenmukaisia ja lainmukaisia:

 1. Lainsäädäntö: Sopimusten on oltava voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Esimerkiksi sopimukset, jotka ovat ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa, ovat mitättömiä.
 2. Hyvät tavat ja moraali: Sopimusten on noudatettava yleisiä oikeusperiaatteita ja hyvän tavan mukaisia normeja. Esimerkiksi sopimus, joka rikkoo hyvää tapaa tai on moraaliton, voidaan katsoa pätemättömäksi.
 3. Kohtuullisuus: Sopimuksen ehdot eivät saa olla kohtuuttomia tai epätasapainossa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Kohtuuttomat ehdot voidaan tuomioistuimessa mitätöidä tai muuttaa kohtuullisemmiksi.
 4. Pakkotila ja petos: Sopimus ei ole pätevä, jos toinen osapuoli on pakotettu solmimaan se tai jos sopimukseen liittyy petollisia toimia.
 5. Kuluttajansuoja: Kuluttajansuojalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusten ehdoille kuluttajien suojaksi. Esimerkiksi kuluttajilla on oikeus peruuttaa tietyt sopimukset tietyn ajan kuluessa ilman seuraamuksia.

Sopimusvapaus on siis keskeinen periaate, joka tukee taloudellista toimintaa ja yksilöiden oikeutta tehdä päätöksiä omista sopimusasioistaan. Sen avulla osapuolet voivat luoda sopimuksia, jotka parhaiten vastaavat heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan, kunhan ne noudattavat lakia ja oikeudenmukaisuuden periaatteita.

Lue lisää aiheesta kirjoituksestamme: Sopimusoikeuden ABC – 6 vinkkiä, joilla vältät sopimisen sudenkuopat

Sopimuspohjan hyödyt

Kaksi naista läppärin äärellä
 1. Ajan säästö: Valmiin pohjan käyttö nopeuttaa sopimuksen laatimista, koska kaikkia ehtoja ja kohtia ei tarvitse kirjoittaa alusta alkaen.
 2. Riskien vähentäminen: Sopimuspohja auttaa varmistamaan, että kaikki tärkeät kohdat ja ehdot tulevat huomioiduiksi, mikä vähentää sopimukseen liittyvien riskien ja riitojen todennäköisyyttä.
 3. Laadun parantaminen: Käyttämällä huolella laadittua sopimuspohjaa voidaan varmistaa, että sopimus on kattava ja juridisesti pätevä.
 4. Juridinen yhdenmukaisuus: Sopimuspohja auttaa varmistamaan, että sopimukset noudattavat relevantteja lakeja ja määräyksiä.

Erilaisia ladattavia ilmaisia sopimuspohjia

 1. Työsopimuspohja: Sisältää perusehdot, kuten työnkuva, työaika, palkka, työsuhteen kesto ja irtisanomisehdot.
 2. Vuokrasopimuspohja: Kattaa vuokranantajan ja vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, vuokran määrä, maksuehdot, vuokra-ajan pituus ja muut vuokrasuhteeseen liittyvät ehdot. Lataa pohja (asunnonvuokraus.com). Pitempiaikaisille vuokranantajille on suositeltavaa liittyä Suomen vuokranantajiin, sillä jäsenyyteen kuuluu lakipalvelut, neuvontaa ja juristien tarkastamat monipuoliset vuokraamiseen liittyvät sopimukset.
 3. Myyntisopimuspohja: Määrittelee myyjän ja ostajan väliset ehdot, kuten myytävän tuotteen tai palvelun kuvaus, hinta, maksuehdot ja toimitusehdot. Lataa pohja (malli-fi.com).
 4. Nollatuntisopimus: Nollatuntisopimus, nollasopimus tai työ tarpeen mukaan on työsopimus, jossa ei ole määritelty vähimmäistyötunteja. Työntekijän työtunnit voivat siis vaihdella esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa.
 5. Vapaamuotoinen sopimuspohja: Lataa yksinkertainen ilmainen sopimuspohja. Ei noudata tiukkoja muotovaatimuksia tai tiettyä formaattia. Vapaamuotoisessa sopimuksessa osapuolet voivat sopia keskenään vapaasti sopimuksen sisällöstä ja muodosta ilman tarkkoja oikeudellisia vaatimuksia.

Sopimuspohjan käyttövinkit

 1. Muokkaa sopimuspohjaa tarpeidesi mukaan: Varmista, että kaikki erityisvaatimukset ja -ehdot sisältyvät sopimukseen.
 2. Käytä asiantuntija-apua: Vaikka sopimuspohja on hyvä lähtökohta, on suositeltavaa käyttää lakimiehen tai muun asiantuntijan apua sopimuksen muokkaamisessa ja tarkistamisessa.
 3. Selkeytä ehdot: Varmista, että kaikki ehdot ja kohdat ovat selkeästi kirjoitettuja ja ymmärrettäviä kaikille osapuolille.
 4. Päivitä tarpeen mukaan: Sopimuspohjat voivat vaatia päivityksiä ja mukautuksia ajan myötä lainsäädännön tai liiketoimintaympäristön muuttuessa.

Sopimuspohja on arvokas työkalu, joka helpottaa ja nopeuttaa sopimusten laatimista, vähentää riskejä ja varmistaa, että kaikki tärkeät seikat tulevat huomioiduiksi sopimuksessa. Se tarjoaa strukturoitua ja johdonmukaista lähestymistapaa sopimusten laatimiseen ja auttaa yrityksiä ja yksilöitä hallitsemaan sopimusasioitaan tehokkaasti ja juridisesti pätevästi.

Tee sopimukset minuuteissa Sopimuskoneella

Valmiiden asiakirjamallien ja sopimuspohjien avulla varmistat, että sopimukset noudattavat yleisiä hyviä periaatteita. Sopimuskoneesta nappaat juristien laatimat ja auditoimat sopimuspohjat käyttöösi, räätälöit tilanteen ja tarpeen mukaan – ja valmista tulee muutamassa minuutissa.Tilaa blogi sähköpostiisi

Saat ajankohtaisia vinkkejä muun muassa talouden sähköistämiseen ja pysyt aina ajan tasalla taloushallinnosta.